DE WERELD NU

Aardolie – een “hernieuwbare” grondstof?

aardolie 7

Als iets volgens de klimaatgelovigen niet zo is dan is het wel de ´hernieuwing´  van opgepompte aardolie. Ook dat is een wijsheid die onder vuur ligt, en eigenlijk al heel lang.

Onrust bracht het bericht van de NASA, dat op hemellichamen van het zonnestelsel overvloedig methaan aanwezig is, meren vol methaan, wolken die methaan laten regenen, bronnen waaruit methaan opborrelt, atmosferen van het brandgevaarlijke “klimaatgas” dus. De ruimteorganisatie doet nu onderzoek naar de evolutie van organisch materiaal in de diepten van het heelal. Daarom mag publiekelijk een vraag aan de orde gesteld worden, waarbij zelfs Nobelprijswinnaars tot nu toe tot zwijgen veroordeeld waren.

Aardolie, een hernieuwbare grondstof van methaan hydrocarbon steenkool fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool fossiel

Het gaat om het eeuwenoude strijd over de vraag of fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool daadwerkelijk fossiel zijn, dan wel ontstaan zijn door een reactie in het binnenste der aarde. Alexander von Humboldt had al gepleit voor het laatste, maar ook Dimitri Mendelejev – de man van het periodiek systeem. Natuurlijk, het is algemeen bekend dat olie of kolen het resultaat zijn van afgestorven bossen of verzonken oer-zeeën, die onder druk van de erop afgezette lagen tot aardolie vloeibaar werden. Deze theorie wordt ondersteund door het feit dat aardolie niet weinig complexe moleculen bevat die typisch zijn voor levende organismen, en daarbij nog allerlei micro-organismen.

De ongelovige kan het met eigen ogen zien, bijvoorbeeld doordat men in de steenkoollagen complete boomstammen, takken en bladeren vindt. Bijna zo levensecht als wat aan het licht kwam bij de opgravingen in Pompeii , dat werd bedolven door een enorme vulkaanuitbarsting.

Wanneer de schijn bedriegt
Maar deze vondsten bewijzen precies het tegendeel, van wat onze schoolboeken beweren: want als het woud van destijds in de loop der eeuwen door geologische krachten tot steenkool zou zijn samengeperst, zouden er geen perfect bewaard gebleven structuren in te vinden zijn. Waarom zijn planten in hun natuurlijke staat versteend, maar is de stof eromheen steenkool, niets dan structuurloze steenkool? Wanneer er in het leisteen van de Messelgroeve afdrukken van een prehistorisch reptiel ontdekt worden, zal niemand op het idee komen om te beweren, dat dit het bewijs is dat leisteen zou bestaan uit geplette krokodillen.

Het handelt veeleer om een bos, dat door een geweldige natuurramp volgelopen is met aardolie die uit een spleet in de aarde is gelekt. bijvoorbeeld meteorietinslagen of vulkaanuitbarstingen. In de loop van de tijd veranderde de aardolie in steenkool door oxidatie met zuurstof.

Maar waar komt de aardolie dan vandaan? In de diepte heersen enorme temperaturen en enorme druk, de toestand van de materie is plasma. In plasma reageren de carbonaten in het gesteente rechtstreeks met water om koolwaterstoffen te vormen – met andere woorden, aardolie. Deze reactie werd in een laboratorium-experiment onder geweldige energetische druk gereproduceerd. In haar vereenvoudigde vorm staat zij bekend onder de naam Fischer-Tropsch-synthese, waarmee op industriële schaal benzine uit koolstof geproduceerd werd en nog altijd wordt. Onlangs lukte het daarmee rechtstreeks uit carbonaten aardgas te produceren met een hoog rendement. Omgekeerd benadrukt de Russische geoloog Nicolai Kudryavtsev, is het niet mogelijk om in experimenten met planten of dieren een product als aardolie te produceren.

Verraderlijk methaan
De eenvoudigste koolwaterstof is methaan. Dit gas komt overal in de ondergrond voor, vandaar ook het succes van fracking. Via kleine scheurtjes in het gesteente, die met technische middelen worden verbreed, stijgt genoeg gas naar de oppervlakte zodat zich de winning loont. Er bevinden zich enorme hoeveelheden methaanhydraten op de oceaanbodem.[1] Voorts zit methaan ingesloten in de permafrost. Het komt van onderen – niet van boven, zoals metingen op de zeebodem bewijzen. Wanneer het klimaatgas uiteindelijk in de atmosfeer belandt, wordt het in de bovenste lagen door hydroxylradicalen afgebroken, die door de UV-straling van de zon worden geproduceerd.

De methaanatmosferen van hemellichamen tonen aan dat er geen leven nodig is voor hun vorming. De ruimte zelf zit vol met aardolie – maar zeker niet omdat pterosauriërs de aarde verlieten richting Paardenkopnevel om zich daar te laten begraven.

Waar komen dan de complexe organische stoffen in aardolie vandaan? Dat is niets bijzonders, dergelijke verbindingen worden zelfs in meteorieten gevonden. Bovendien leven er in de diepten microben die ruwe olie als voedselbron gebruiken. Via hen komen allerlei “biologische” stoffen in de ‘petroleum‘ terecht, ofwel in de ‘rotsolie‘ zoals de Latijnse naam zegt.

Deze samenhangen waren in de voormalige USSR welbekend. Met name de Wit-Russische en Oekraïense instituten hebben de theorieën verder ontwikkeld om de energievoorziening van het land veilig te stellen. Dankzij dit onderzoek werd de USSR een belangrijke exporteur van aardgas en aardolie. Veel afzettingen zijn overigens ontstaan onder het primaire gesteente, dat werd gevormd in geologische tijden, toen het leven nog in het verschiet lag.

Club van Rome: een lakei van politiek en economie
In het Westen werd het onderwerp niet gemakkelijk in het openbaar aangesneden. Alleen de wereldberoemde Thomas Gold, een astrofysicus die het bestaan van zwarte gaten had voorspeld, durfde het aan om er een non-fictie boek over te schrijven: ”The Deep Hot Biosphere“. Hij leidde overigens uit de geogene oorsprong van aardolie en aardgas in de aardkorst een frappante theorie af over het ontstaan van leven op aarde. Maar al zijn genialiteit zou de wereldberoemde genie niet baten. Het boek kreeg nauwelijks publieke belangstelling, zelfs de vakwereld brandde er niet graag hun vingers aan.

Dat is begrijpelijk. Aardolie moest belangrijke politieke doelen dienen: Eenmaal als belastingbron, omdat “fossiele” voorraden natuurlijk beperkt zijn, en door belasting “ontzien“ moeten worden. Vervolgens als pressiemiddel: wie bij de energiebron zit, waarvan de hele wereld denkt dat die weldra zal opdrogen, kan aan de prijsschroef draaien. En niet in de laatste plaats kan het worden gebruikt om oorlogen in olieproducerende landen te rechtvaardigen.

Volgens de veelgehoorde waarschuwing van de Club van Rome zijn alle aardolievelden in 2000 compleet leeggepompt. Nu moeten nieuwe doemscenario‘s worden verzonnen om de tot nu toe vrolijk opborrelende verworvenheden niet te verliezen.


 1. Klimaatalarmisten worden niet moet te waarschuwen voor de ramp die ons klimaat overkomt als dat ooit naar het oppervlak stijgt!

Literatuur

Pety J, et al: The IRAM-30 m line survey of the Horsehead PDR. II. First detection of the l-C3H+ hydrocarbon cation. Astonomy & Anstrophysics 2012; 548: A68

Кропоткин ПН: Дегазация Земли и происхождение углеводородов. Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический 1985; 60 (Вып. 6): 3-18

Gold T: The Deep Hot Biosphere – the Myth of Fossil Fuels. Springer, New York 2001

Beck F: Was, wenn die abiotische Theorie über die Entstehung des Erdöls im Inneren der Erde stimmt? Zeitgeist-online.de 20. Dez 2010

Landgraeber W: Ein Jahrhundert industrieller Erdölgewinnung. Dinglers Polytechnisches Journal 1925; 340: 145-149

Cooper C, Riosa AC: Enantiomer excesses of rare and common sugar derivatives in carbonaceous meteorites. PNAS 2016; 113: E3322–E3331

Galvin DP et al: Evidence for perchlorates and the origin of chlorinated hydrocarbons detected by SAM at the Rocknest aeolian deposit in Gale Crater. Journal of Geophysical Research: Planets 2103; 118: 1955–1973

Guzmán-Marmolejo A, Segura A: Methane in the solar system. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 2015; 67: 377-385

Sephton MA; Hazen RM: On the origins of deep hydrocarbons. Reviews in Mineralogy & Geochemistry 2013; 75: 449-465

Jagadeesan D et al: Direct conversion of calcium carbonate to C1–C3. RSC Advances 2013; 3: 7224–7229

Kenney JF et al: The evolution of multicomponent systems at high pressures: VI. The thermodynamic stability of the hydrogen–carbon system: The genesis of hydrocarbons and the origin of petroleum. PNAS 2002; 99: 10976-10981

Кудрявцев НА: Геологические доказательства глубинного происхождения нефти, Труды ВНИГРИ № 132, 1959; 242-262

Порфи́рьев ВБ: Условия образования нефти и нефтяных месторождений в республиках Средней Азии, Издательство ФАН УзССР, Ташкент. 1941; 

Порфи́рьев ВБ: Inorganic Origin of Petroleum. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 1974; 58: 3-33

Fu Q et al: Abiotic formation of hydrocarbons under hydrothermal conditions: constraints from chemical and isotope data. Geochimica et Cosmochimica Acta 2007; 71: 1982-1998

Foustoukoas DI, Seyfried WE: Hydrocarbons in hydrothermal vent fluids: the role of chromium-bearing catalysts. Science 2004; 304: 1002-1005

Hovland M et al: Characteristic features of pockmarks on the North Sea Floor and Scotian Shelf. Sedimentology 1984; 31: 471-480


Dit artikel verscheen eerder op Climategate.nl, en is een vertaling van Piet van Veghel, van een oorspronkelijk artikel door Udo Pollmer, wetenschappelijk leider van EU.L.E.

Het oorspronkelijke artikel vindt u hier.

7 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Interessant artikel.

 2. Anonymous schreef:

  Macht wordt vaak verkregen uit het exploiteren van angst. Angst is aan te wakkeren middels propaganda. Propaganda is te versterken door mensen dom te houden (door indoctrinatie, onderdrukking, afhankelijkheid, marxistische opleidingen, controle over de media, controle over de wetenschap). Dom gehouden mensen zijn makkelijker te manipuleren. Manipulatie leidt tot angst. Angst maakt het mogelijk macht te verkrijgen.

  Wiens brood men eet, wiens woord men preekt. Brood en spelen.
  Is slechts duizenden jaren het spel dat gespeeld wordt om enkelen het gros van het geld, macht en status, in handen te geven, niets ervan heeft te maken met een nobel streven, het verbeteren van alle levens, in meer harmonie met moeder Aarde leven, geen honger meer, geen slaven meer, enzovoorts. Nee, hoe kan ik situatie X misbruiken voor eigen gewin. En dan af en toe iets “nobels” doen, slechts als PR stunt.

  Hoe lang al wordt het einde van de aarde voorspeld als we niet dit of dat doen, binnen korte tijd, door enkelen alle ruimte te geven te doen en laten wat hun bevalt? Hoe lang al vinden er humanitaire rampen plaatst in Afrika, waar enkelen flink van profiteren, zonder dat er ooit een oplossing komt? Hoe lang al worden complete volkeren in oorlogen gerommeld, ter zelfverrijking van enkelen? Hoe lang al zijn hooggeplaatste personen, en multinationals, feitelijk onaantastbaar, ongeacht wat ze doen of laten?

  Zij die over ons heersen hebben weinig nobels. Immers, je wordt geen lid van de miljardairs club door nobel en menselijk te zijn, eerlijk en oprecht te handelen, de waarheid te vertellen, de volledige waarheid, en niets dan de waarheid. Anders hadden patenten niet bestaan. Anders hadden “old boys networks”niet bestaan. Anders had “links lullen, rechts vullen” niet bestaan. Het is niets meer dan zelf vals spelen, en anderen aan opgelegde regels binden.

  En eens te meer een hint dat ons van alles aangepraat wordt. Stikstofoxiden maken alles kapot, stop de bouw (behalve bouw van “groene energie”). De mens vernietigt de aarde door CO2, alles wat CO2 produceert minimaliseren (behalve “groene energie” en immigratie) . Muterende virussen gaan ons allemaal doden, spuit iedereen in met experimentele stoffen teneinde volksgezondheid te garanderen (behalve bewezen alternatieve behandelmethoden toestaan, en het voorkomen van twijfelachtige voedingsmiddelen; CETA, TTIP, saboteren eigen boeren).

  Als de meest geinformeerde, de meest beschermde, de meest machtigste, personen der aarde, roepen dat fossiele brandstoffen opraken, maar ondertussen juist die fossiele brandstoffen nog massaler omzetten in niet recyclebare materialen, dan weten zij iets wat ons niet verteld wordt. Hetzelfde als er een pandemie zou heersen, maar zijzelf niet als eerste gevaccineerd worden, en schuilkelders bouwen. Hetzelfde als dat klimaatveranderingen met name kustgebieden gaan vernietigen door tsunami’s en al, maar zijzelf miljoenen besteden aan woningen gelegen aan de kust. Hetzelfde als beweren dat vrijheid van meningsuiting essentieel is voor een democratie, maar onwelgevallige geluiden onderdrukken.

  Geloof maar niet dat de super machtigen iets gaan doen wat hun luxe leventje kan bedreigen, ze willen alles, maar met garanties dat zijzelf niet teveel kwijtraken, want zij zijn angstig kwijt te raken wat ze momenteel hebben. Simpel voorbeeld, Hollywood sterren die de waan der dag napapegaaien, omdat ze miljoenen willen blijven binnen harken; en dat is slechts een klein voorbeeld. Dus omringen zij zichzelf met mensen die daarin kunnen voorzien, met allerlei gevolgen van dien. Er is niets nobels aan, niets aarde reddend, niets mensheid verheffend, slechts een orgie van de Doodzonden.

 3. Mike Brandenburg schreef:

  Vele vele jaren geleden las ik over Russchiesche wetenschapper die beweerden dat de olie die werd opgepompt uiteindleijk weer aangevuld zouden worden door moeder natuur. Ergens in 2000-2005 las ik dat de Russen gewoon weer olie aan het oppompen waren uit putten die eerder leeg gepompt waren, en de Russen zelf gaan tot op de dag van vandaag ook niet mee in het ‘olie is dode planten en bomen verhaal’ de Russen blijven vrolijk doorpompen in putten die allang uitgeput zouden moeten zijn en die vrolijk olie blijven ophoesten. Informaie hierover is echter verdomd moeilijk te vinden, zelfs de artikelen die ik toen las kan ik oinline niet meer terugvinden, also ze volledig zijn gewist.

 4. Youp schreef:

  @Mike Brandenburg
  Ik kan mij die artikelen ook herinneren. De premisse dat olie het resultaat is van eeuwenlang geplette bossen lijkt nogal dun te zijn omdat, zoals je zegt, olie geboord wordt uit plekken waar het niet zou mogen zitten.

 5. Cool Pete schreef:

  @Anonymous : inderdaad : de uiteindelijke spil, is altijd : macht.
  Verdeel en heers >>> Wie heerst over wie.

  We zijn het ontwend, maar de hele geschiedenis door, draait het om macht.

 6. Anonumous schreef:

  @Cool Pete, en wederom worden wij gedwongen om de geschiedenis te herhalen. Ben benieuwd hoe toekomstige geschiedkundigen deze tijd gaan duiden. En of zij er die lessen uit gaan leren die zij hun eigen kinderen gaan leren, om herhaling te voorkomen. Want onze generaties hebben soortgelijke lessen gekregen vanaf de jaren vijftig, maar die lessen zijn de laatste decennia verbannen, en vervangen door indoctrinatie, hoe niet zelf te denken, maar wat te denken.

  Wij, als ouders, hebben verzuimd onze kinderen te beschermen tegen indoctrinatie, omdat wij niet opstonden tegen de mars door de instituties, onze kinderen zijn geindoctrineerd, en daarom haten zij onze, met bloed betaalde, geleerde lessen uit het verleden. Dus gaan wij die lessen moeten herhalen.

  “Once more unto the breach, dear friends, once more”

 7. Cool Pete schreef:

  @Anonymous : zo zie ik het hele proces ook; en dat definitief vanaf 11-9-2001 …

  Het linkse totalitarisme – socialisme, globalisme, etc.-
  is weer de oorzaak van alle afbraak en ondergang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.