DE WERELD NU

Aangiftes bij de politie zullen de islamisering niet stoppen

Islamisering

Islamisering? Het is rondom ons, en we merken het nog nauwelijks. Zelfs geseculariseerde moslims blijken er aan gewend. Aangifte van intimidatie lijkt zinloos.

In een opiniestuk op de VRT-website schrijft Open VLD-verkiezingskandidaat en Liberales-lid Zelfa Madhloum dat ze op sociale media ‘heel wat bagger over zich heen’ kreeg. Ze had op haar Facebook-pagina immers een kritisch commentaar gepost over een pamflet dat ze van fundamentalistische moslims in hartje Antwerpen had toegestopt gekregen. Die werden uitgedeeld aan als moslima’s geïdentificeerde meisjes en vrouwen, om hen aan te sporen zich islamitisch te bedekken. Wie 30 of 40 jaar geleden zou hebben gezegd dat zoiets in ons land zou gebeuren, had men vierkant uitgelachen en wellicht beticht van apocalyptisch (complot)denken. Het is echter een typerend voorbeeld van de voortschrijdende islamisering – het islamitischer worden – van onze samenleving.

Blind voor nalatigheid en beleid van de eigen partij
Madhloum stelt dat ‘verschillende islamofoben’ haar ‘situatie hebben misbruikt om de islam en moslims weer maar eens te viseren’. Madhloum: ‘Ik kreeg ook reacties van leden van het Vlaams Belang, “dat deze toestand mee de schuld is van Open VLD”, een partij waar ik nu toevallig een lidkaart van heb, waar ik me niet voor schaam.’

Ik hoop maar dat Madhloum niet ‘toevallig’ een lidkaart van Open VLD heeft, want je zou wensen dat iemand goed nadenkt en wikt en weegt alvorens hij of zij zich een lidkaart van een bepaalde politieke partij aanschaft. Een van die Vlaams Belangers naar wie ze verwijst ben ik, want ik had de volgende reactie getweet

Madhloums twitterreacties waren helaas giftig en gratuit, wat meestal het geval is wanneer je een gevoelige snaar hebt geraakt. In haar artikel schrijft ze evenwel enkele zinnige dingen, namelijk dat dit ‘niet gaat over links, rechts of extreemrechts, maar over de problemen aankaarten en aanpakken’, en: ‘Hebben we niet geleerd van onze fouten toen Abu Imran (alias Fouad Belkacem van Sharia4Belgium) openlijk op de Meir haat zat te prediken. Het pijnlijke bewijs daarvoor zijn de honderden jonge moslims, waaronder ook meisjes en vrouwen, die vanuit ons land naar Syrië en Irak trokken om er het zelfverklaarde kalifaat te versterken, en soms terugkeerden om hier aanslagen te plegen. We hebben geleden onder de gevolgen van onze laksheid. En dit aanvaard ik niet meer.’ Dat deze ‘laksheid’ is voortgekomen uit het beleid van haar eigen regeringspartij, Open VLD, vergeet Madhloum.

Angst voor zelfreflectie
Volgens Madhloum moeten moslims ‘kritisch’ naar zichzelf durven te kijken. Inderdaad, want zoals de Algerijnse schrijver Mohamed Kacimi-El-Hassani zegt: ‘Vandaag zijn de moslims zelf verantwoordelijk voor het beeld dat Europa van hen heeft.’ Maar in plaats van vervolgens ook echt kritisch te kijken naar moslims en hun islam, kijkt Madhloum kritisch naar… het Vlaams Belang. Mijn partij – en niet de islamitische leer – zou volgens haar ‘aanzetten tot haat’, omdat wij ‘de islamisering van onze maatschappij bashen’.

Brandhaarden
In 2008 publiceerde de Egyptisch-Nederlandse schrijfster Nahed Selim in de Nederlandse krant Trouw een artikel getiteld: ‘Islamisering is allang binnengeslopen’. Daarin schrijft de ervaringsdeskundige Selim:

‘Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts. Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende. Kijk maar naar Pakistan, Iran, Soedan, Jemen, Somalië.’ Selim vervolgt: ‘Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te spreken. Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen. Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de islamitische waarden en normen sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaan domineren.’

Ook in Irak, waar nog steeds een groot deel van Zelfa Madhloums familie woont, vond en vindt deze islamiseringsdynamiek plaats, met ups en downs. Blijkbaar beseft Madhloum dat, want op haar Facebook-pagina begon ze haar post met: ‘Soms is het Midden-Oosten, de regio waar mijn familie vandaan komt, veel dichterbij dan je denkt.’ Madhloum verwijst naar teruggekeerde Syrië-jihadisten die aanslagen plegen, maar Nahed Selim wijst er terecht op dat ‘de geleidelijke mentale en institutionele islamisering (…) een grotere bedreiging vormt voor de democratische, seculiere samenleving dan het terroristische gevaar’.

Uitholling van de maatschappelijke vrijheid
Het voor het eerst in onze samenleving verschijnen en in omvang en aantal toenemen van bepaalde gebeurtenissen, fenomenen en trends die voortkomen uit of verband houden met de islam – met name ook in wijken en gemeenten waar veel moslims wonen – maakt onze samenleving islamitischer. Nahed Selim besluit dan ook dat de islamisering in het Westen ‘al een tijd bezig is’ en ‘bijna dagelijks wordt gedemonstreerd in een reeks incidenten’. Via Twitter houd ik sinds 2012 die ‘reeks incidenten’

 zo goed mogelijk bij, het gaat ondertussen om duizenden voorbeelden van islamisering; zaken die vroeger alleen in de islamitische wereld voorkwamen, komen nu ook (steeds vaker) voor in onze westerse, niet-islamitische wereld, bijvoorbeeld:Jihad-terreur; salafismesharia-getto’shaat predikende imams; (moslim)kinderen die bang worden gemaakt met de hel en martelingen en het graf; genitale verminking bij vrouwen; de opmars van de vrouwenonderdrukkende islamitische sluier, ook bij piepjonge meisjes; kindhuwelijkenkoranscholenpolygamieeerwraakmoorden; massa-aanrandingen (‘taharrush’); zelfcensuur of censuur inzake kritiek op of spotten met de islam; nikabs, boerka’s en boerkini’s; wijken waar veel mensen met een islamitische achtergrond wonen die door meisjes en vrouwen, herkenbare Joden en homoseksuelen uit angst worden gemeden of waar ze hun kledij en/of gedrag aanpassen;

Verbannen vrouwen
Eén van de meest tekenende en frappante voorbeelden van islamisering in West-Europa vind ik de verpauperde moslimwijken waar vrouwen uit het straatbeeld zijn verbannen. In zulke wijken waant men zich niet meer in het Westen of Europa, maar in een wijk in een islamitisch land, zoals Pakistan of Algerije.

In mijn boek geef ik honderden concrete voorbeelden van zulke islamitische verschijnselen en trends in het België en West-Europa van vandaag. Nooit mogen we vergeten dat 50 jaar geleden zulke importfenomenen hier zo goed als niet bestonden. De verschijning of opmars van bovengenoemde fenomenen en trends kan met andere woorden niet los worden gezien van de immigratie van bepaalde groepen mensen met een bepaalde religieuze cultuur. Zij nemen uit reeds lang geïslamiseerde landen in Azië of Afrika bepaalde mores, tradities, gebruiken en mentaliteiten mee naar ons land.

Massamigratie als motor van islamisering
De ongemakkelijke conclusie is dan ook dat zonder de massale, ongecontroleerde moslimimmigratie en zonder het faciliteren en zelfs subsidiëren van de islam, beleidskeuzes die reeds decennia in grote mate door de traditionele partijen Open VLD, CD&V en sp.a worden gemaakt, onze samenleving hiervan gespaard was gebleven. Madhloum zegt nu aangifte te hebben gedaan bij de politie omdat ‘de boodschap van het pamflet valt onder de antidiscriminatiewet’. Maar wie pleit voor het in grote lijnen voortzetten van het huidige roekeloze immigratie- en islambeleid, zal straks nog veel (kansloze) aangiftes kunnen doen bij de politie.

Nu, als dat pamflet inderdaad onder de antidiscriminatiewet valt, dan zou Madhloum ook aangifte moeten doen tegen de Koran en de Hadith (de uitspraken en handelingen van de islamitische profeet Mohammed), waarin talloze aansporingen en oproepen staan – tot haat en moord – die nog vele malen erger zijn. ‘Ik ben geen grote experte, geen theologe,’  zo schrijft Madhloum. Maar iedereen kan lezen tot welke misdaden de Koran en de Hadith letterlijk oproepen of op zijn minst aanzetten. Ex-moslima Yasmine Mohammed stelt: ‘Soms heb ik medelijden met aardige en fatsoenlijke moslims die hun religie niet kennen. Wanneer ze erachter komen wat de Koran en de Hadith eigenlijk zegt, zijn ze echt geschokt. Onwetendheid is echter geen excuus. Lees je heilige boek. Dat is het minste wat je kunt doen voordat je je leven wijdt aan het volgen ervan.’ Dát is de kritische blik op de islam die onze samenleving broodnodig heeft.

Blindstaren op de Saoedi’s
In haar Facebookpost wijst Madhloum met een beschuldigende vinger naar Saoedi-Arabië. Terecht concludeert ze: ‘Ik wil als jonge moslimvrouw door Antwerpen kunnen lopen, zonder de hete, vunzige adem van salafisten in m’n nek te krijgen, die in Irak en Syrië zoveel leed hebben veroorzaakt.’ Het zich blindstaren op de Saoedi’s, het ongemoeid laten van de islamitische bronnen en massa-immigratiestromen en het ook nog eens wegzetten van kritiek op de islam(isering) als ‘bashen’ en ‘aanzetten tot haat’, zal deze wens echter tot een utopie maken.

In een aflevering van Vranckx (Tussen Schelde en Tigris, 2013) stelde Zelfa Madhloum, vrijwel volledig bedekt in zwarte islamitische textiel: ‘Uit respect voor de imam draag ik een zwart kleed dat mijn gehele lichaam bedekt.’ Het is deze houding die moslimfundamentalisten, zoals de lieden die haar lastigvielen in Antwerpen, extra motiveren.

Dirk Verhofstadt
Dat Dirk Verhofstadt Madhloums zwakke opiniestuk gretig propageert met de zin ‘Tijd voor een nieuw progressief front tegen nationalisme en religieus fanatisme’, en dat hij haar redeloze reacties op (islam)kritische opmerkingen negeert, is typerend voor de in opgang zijnde valse islamkritiek. Daarbij gaat men even fel tekeer (of soms zelfs feller) tegen activisten en politici die fundamentele islam- en immigratiekritiek leveren als tegen moslimfundamentalisten en ‘salafisme’ (een misleidende term voor ‘zuivere islam’ die de islam en zijn haatdragende, totalitaire en gewelddadige, jihadistische fundamenten verschoont of moet verschonen).

Op Twitter doet Madhloum niets anders dan Haatzaaien! roepen naar wie dit aankaart. In deze existentiële beschavingsstrijd moet men echter kant kiezen: wie denkt het (‘liberale’) ivoren toren-midden te kunnen blijven bewandelen, zoals Dirk Verhofstadt, zal uiteindelijk eindigen zoals Chamberlain.


Dit essay verscheen eerder op de Belgische opiniesite Doorbraak.be

Dit is een antwoord op een opinie door een van afkomst islamitische kandidate voor de Vlaams-Belgische liberale partij Open VLD.

Meer van Sam van Rooy op Veren of Lood vindt u hier.

12 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Islam en het Westen. Olie en water.

 2. hans schreef:

  Goed genuanceerd stuk. De islam is de wereldbederver. Pakt sluipenderwijs de vrijheid af van mensen. De islam hoort niet bij Europa. Stem daarom op de juiste partij om van deze plaag af te komen. Je kleinkinderen
  zullen anders aan je vragen, waarom leven wij nu in een islamitische staat? Wat heb jij gedaan om het tegen te werken?

 3. Eddie schreef:

  Maar wat is nou precies de reden dat fatsoenlijke moslims zich niet verdiepen in hun “heilige” boek? Ik heb meerdere van deze types horen zeggen dat degenen met baarden, badmuts en ingepakte echtgenote, de “goede” moslims zijn, dus in hoeverre deze gematigden bereid zijn om zich de consequenties van hun geloof te realiseren, laat staan er een kritische blik op te werpen, vraag ik mij af.

 4. Dries Bovenkamp schreef:

  Het gaat nooit lukken zolang godsdiensten bij wet worden beschermd. Bizar eigenlijk dat totaal onbewezen idee en gevoel door de wetgever wordt beschermd. Vandaar de moeilijkheden.
  Niemand wil er over beginnen maar artikelen over vrijheid godsdienst moeten uit de grondwet.
  De sprookjes van Grim worden ook niet middels wetgeving beschermd. Mensdom heeft nog een lange weg te gaan.

 5. Ravian schreef:

  @ Dries Bovenkamp

  Het probleem is dat de wetten die vrijheid van godsdienst faciliteren stammen uit een tijd dat Nederland enkel vredelievende godsdiensten kende.
  Als de islam destijds al een factor was geweest dan waren deze wetten er nooit gekomen, of tenminste niet in de huidige vorm.
  De situatie is gewoon veranderd, en daarom is het tijd deze wetten te herzien.
  Probleem daarbij is dat de zogenaamde christelijke partijen daar niet aan willen, omdat ze als de dood zijn hun eigen beschermde status te verliezen.
  Dat ze daarmee juist de grootste vijand van het christendom de vrije hand geven, en al doende de ondergang van hun eigen geloof faciliteren, willen of kunnen ze (helaas) niet begrijpen.

 6. Johan P schreef:

  @Dries Bovenkamp, @ Ravian
  De vrijheid van godsdienst wetten dateren uit een tijd dat heel Europa christelijk was en werden in heel Europa uiteindelijk aanvaard om de (soms bloedige) strijd tussen katholieken en protestanten te stoppen. Maar het idee van deze wetten was dat men niet gediscrimineerd zou worden ongeacht welke CHRISTELIJKE stroming men aanhing, waarbij het jodendom meeprofiteerde. Het idee dat er andere religies een rol van betekenis zouden spelen is nooit opgekomen bij de opstellers van deze wetten.
  Zelfs later was dat nooit echt een probleem, omdat de andere religies nooit een dergelijke mate van invloed kregen, noch wensten en al helemaal niet dwingend optreden. Er zijn nooit serieuze problemen met Hindu-aanhangers, shintoisten, buddhisten, sikhs, Janus-aanhangers, Zoastrianen, Yezidi’s, Druzen, Confusius aanhangers en ga zo maar door.
  Het is slechts met islam dat er altijd problemen zijn en dat omdat islam zich niet beperkt tot het opleggen van de eigen regels aan de eigen groep, maar constant probeert de eigen regels op te leggen aan alle andere groepen. Dit gebeurt sluipenderwijs, waarbij de ontvangende gemeenschap vaak een kleine toezegging doet als een vriendelijk gebaar en om geen gezeur te krijgen. Maar voor islam is een dergelijke toezegging een uiting van zwakte, dus komt direct de volgende eis, en de volgende en de volgende. Dit patroon is al heel lang bekend en wordt ook in de hadith geprezen als een manier om islam te verspreiden als de gewapende strijd (nog) niet mogelijk is.

  Zoals Ravian aangeeft zien de meeste christelijke partijen (en de joodse lobby) veranderingen aan die wetten als een bedreiging voor hun eigen geloof. Daar hebben ze een punt, maar men dient toch te kijken naar de werkelijkheid. Feitelijk zou de oplossing heel eenvoudig kunnen zijn. Leg alle oproepen tot haat en geweld in de islamitische teksten naast elkaar, evenals de vredige teksten. Kijk wat er is herroepen en wat niet. Dan kijken naar wat voor een percentage van die geschriften echt op een godsdienst slaat, dat is slechts bar weinig.
  Op basis daarvan kan men de gehele islam aanmerken als terreur-organisatie en zou men islam in alle vormen de mantel van godsdienst af kunnen nemen. Daarmee is het probleem opgelost zonder aan de wetten te hoeven sleutelen en is er meteen een goede basis gelegd om alle moskeeen te sluiten en alle aanhangers met dubbele nationaliteiten uit te wijzen en de Nederlandse nationaliteit af te nemen.

 7. Ravian schreef:

  @ Johan P 7 september 2018 om 22:40

  De islam is feitelijk geen religie maar een met een religieus sausje overgoten ideologie.
  Ene meneer Wilders heeft dat in het verleden ook al regelmatig naar voren gebracht.
  Als de politiek zou willen dan is het hele probleem zo op te lossen.
  Islam = foute ideologie = verbieden = alle fanatieke moslims vertrekken uit zichzelf weer naar waar zij, of hun voorouders, ooit vandaan gekomen zijn.
  Het zijn feitelijk allemaal met een doel gecreëerde problemen die de salonsocialistische elite niet wenst op te lossen omdat dat doel, het slopen van de westerse welvaart en cultuur, nog niet bereikt is.

 8. El Cid schreef:

  @In de Nederlandse grondwet ( ik laat bewust internationale wetgeving onbesproken) staat achter het vrijheid van godsdienst artikel: behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet.

  Dat laatste zinnetje biedt alle mogelijkheden om godsdienstige gedragen en uitingen te toetsen aan het wetboek van strafrecht.

  Het probleem is niet dat er geen wetgeving is om de “haatzaaiende” en geweldadige islam aan te pakken. Het probleem is dat deze wetgeving selectief en exclusief tegen ONS wordt ingezet.. Zie Wilders, zie Samsom, zie Spekman, zie El Moumni en talloze andere voorbeelden van het meten met 2 maten.

  Dat laatste speelt in het hele Westen. Rechts wordt aangepakt met obscure en vage teksten in wetboeken. Links en de islam blijven ongemoeid. Boerkaveboden worden niet gehandhaafd maar o wee als wij minder minder minder vragen….Etc. Deze “rechtstaat” is niet de onze. Dat is de kern van het probleem in relatie tot de voortgaande islamisering.

  Wilders denkt dat hij die kan stoppen via het “democratische” proces. Hoe sneller we van dat waanidee afstappen, hoe beter het is.

 9. Johan P schreef:

  @Ravian
  Eens met die definitie van islam, en dat heb ik ook al eerder aangegeven.
  Islam maakt mensen achterlijk aangezien het niets opheeft met zelfstandig nadenken, noch met wetenschap. Maar mohammed was wel degelijk intelligent en heeft een ideologie in elkaar gezet die slechts 1 doel heeft; veroveren. En daartoe wordt de meest basale instinctieve drift aangewend die de mens kent, sex.
  Door het toestaan van meerdere vrouwen per man creeer je in de eigen samenleving een tekort aan vrouwen. De mannen zonder vrouw kunnen ze echter straffeloos gaan halen in andere samenleving. Sterker nog, niet een straffeloos, maar daar wordt men voor beloond ook. Het verzwakt de andere samenleving(en) enorm als er constant vrouwen worden weggehaald.
  En zelfs als men sterft dan zou men die beloning in het paradijs alsnog krijgen.
  Door achterlijkheid te promoten is er ook geen reden om veel resources te besteden aan andere zaken dan oorlog voeren. Dat is ook te zien in de islamitische wereld. Hoewel de olieproducerende landen enorme inkomsten hebben is in die landen het percentage analfabeten belachelijk hoog. Het is geen kwestie van geen geld, maar van onwil om de bevolking op te leiden. Een domme bevolking is makkelijker te leiden. En door een gebrek aan dergelijke stimulans wordt de seksuele drift ook aangewakkerd, domweg omdat er niet veel anders te doen is.

  Dit systeem zal zichzelf altijd in stand houden, tot het moment dat er geen andere samenlevingen meer zijn, waarna het onvermijdelijk tegen zichzelf zal keren en volledig zal instorten.

 10. Johan P schreef:

  @El Cid
  Inderdaad is er op zich wel een mogelijkheid om de islamitische haatzaaierij aan te pakken. Dat dat niet wordt gedaan heeft alles te maken met onwil, niet onmacht. Of beter gezegd, het heeft te maken met politieke lafheid EN met de EU.
  Deels is die onwil op Europees niveau. De dreiging zit hem in de olie. Als Nederland zich hard zou opstellen, dan zouden de OPEC landen kunnen besluiten Nederland geen olie te verkopen. Nou ja, boeiend, dan zouden we het in kunnen voeren via een ander Europees land. Dat weten ze in het Midden Oosten ook wel, dus komt de dreiging om geen olie meer aan Europa te verkopen. Dat zou een probleem kunnen zijn en is het ook decennia lang geweest.
  Echter, momenteel zou men in Europa een lange neus kunnen trekken indien men dat echt zou willen. Uiteraard had men al lang en breed in moeten zetten op meer kernenergie, dan waren we als Europa al lang niet meer zo afhankelijk geweest. En als men Rusland niet constant als vijand had opgevoerd dan hadden we handelsbetrekkingen kunnen aangaan voor Russische olie. Dat dat politiek niet gewenst is is 1 ding, maar dat daaraan de eigen bevolking en cultuur wordt opgeofferd is een heel ander verhaal.
  Trump heeft overigens de VS naar het punt gebracht waar zij nu de grootste netto exporteerder van olie zijn. Maar ja, daar wil men ook geen gebruik van maken en dus blijft men overgeleverd aan de wil van het Midden Oosten.
  Ik ben helemaal voor energie-onafhankelijkheid voor Europa en dat is goed te doen, technologisch zouden we kunnen overschakelen naar kernenergie en waterstof. Dat vraagt echter wel moed, inzicht en investeringen in zowel kennis als onderzoek.

  Een ander deel van het probleem is landelijk. De politici in Den Haag weten heel goed dat als ze het hard zouden spelen ze per direct te maken krijgen met rellen die men niet anders zou kunnen omschrijven dan opstand/burgeroorlog omdat de hele islamitische meute de straat op zal gaan.
  De staat weet ook heel goed dat de politie daar niet tegen op kan EN dat ze het leger al decennialang naar de filistijnen hebben bezuinigd zodat het domweg de mankracht en het materieel niet heeft om die opstand neer te slaan. Nog even daargelaten dat men rekening moet houden met muitende eenheden bij zowel politie en leger vanwege de islamieten die daar zo nodig in moesten worden geintegreerd.
  Feitelijk komt het er op neer dat de staat zichzelf al heeft overgegeven en geen mogelijkheid meer ziet om de eigen cultuur te beschermen. Om de bevolking aan die situatie te laten wennen wordt nu stapsgewijs toegegeven aan de islamitische eisen, waardoor de bevolking zich niet zal verzetten. Het is een volksverraad dat zijn weerga niet kent, des te meer omdat het over heel West Europa gebeurt.

  Neemt men dan de demografische ontwikkelingen mee, dan is het duidelijk dat West Europa binnen afzienbare tijd islamitisch zal zijn. Binnen 25 jaar daarna zal het in een verval raken aangezien islam nooit iets toevoegt aan een samenleving die is veroverd, maar deze leegzuigt tot het net zo’n achterlijke staat heeft bereikt als alle andere islamitische samenlevingen, waarna er hordes op pad worden gestuurd om zich te vestigen in de volgende samenleving. De levensloop van de ultieme parasiet.

 11. Ronald Kaatee schreef:

  Uitstekend stuk en ook de reacties zijn zeer de moeite waard.

 12. El Cid schreef:

  En sneller dan ik hier kan reageren blijkt maar weer eens dat deze “rechtstaat” wel degelijk niet de onze is..

  Het is nu wachten op het door Mark Rutte geschreven en uitgesproken vonnis in de zaak Wilders…

  De VVD is een criminele organisatie. Zij hebben hun eigen handhavers bij het ministerie. Misschien moeten wij zelf ook eens wat vonnissen gaan schrijven en uitdelen richting die VVD….