DE WERELD NU

De mythe van het eeuwig opkomende fascisme

De preoccupatie van links met extreemrechts is een serieuze barrière bij het voeren van een open maatschappelijk debat in moderne westerse samenlevingen. Zo ook in Nederland.

Deze vooringenomenheid is de belangrijkste reden waarom geen volwaardige discussie gevoerd kan worden met politiek-correcte types. In een soort van standaard reflex wordt elke opponent die onwenselijk geachte feiten presenteert (of een afkeurenswaardige mening heeft) in de hoek van het fascisme gedrukt. Het beschuldigen van politieke tegenstanders van extreemrechtse sympathieën is een veelgebruikte tactiek onder linkse mensen. Ze doen dit liefst zo vaak mogelijk en bij het minste of geringste onwelkome tegengeluid. Daar gaat geen gras over. Het is dan meteen guilty by association. Dat is de standaard aanpak.

Het is opvallend dat de denkbeelden van mensen met een afwijkende mening door politiek-correcten vaak worden getypeerd als ‘weerzinwekkend’ of ‘walgelijk’. Met figuren met zulke afstotelijke ideeën moet je helemaal niet in discussie willen, zo lijkt de boodschap.

De fascinatie van links met extreemrechts manifesteert zich op twee niveaus. Ten eerste concreet: extreemrechts als een politieke groep fysiek gewelddadige activisten. Ten tweede abstract: extreemrechts als verkeerd gedachtengoed, al dan niet expliciet geassocieerd met de tweede wereldoorlog, het nazisme, de Holocaust en concentratiekampen.

Of de ideeën van de te bestrijden opponent ook daadwerkelijk samenvallen met rechts-extremisme of fascisme is volstrekt irrelevant. Het gaat niet om de feiten, maar om het te sorteren effect. De tegenstander moet worden kaltgestellt. Niemand wil het immers eens zijn met een nazi.

Een (welkom) bijeffect van de voortdurende herhaling van de ‘extreemrechts’ frame in de main stream media is dat daarmee en passant heel rechts Nederland in het verdachtenbankje wordt geplaats. Dit gebeurt zonder ook maar één enkel inhoudelijk argument gewisseld te hebben. En dan is er natuurlijk de glijdende schaal van benoemen: ‘rechts’, ‘rechtse gekkies’, ‘rechtse tokkies’, ‘hard rechts’, ‘guur rechts’, ‘populistisch rechts’, ‘nationalistisch rechts’, etc. Kortom: de weg die onverbiddelijk leidt tot rechts-extremisme. Dát is het beeld dat politiek-correcte politici, journalisten, bekende Nederlanders en maatschappelijke middenvelders koste wat het kost in stand willen houden. Het is feitelijk niets anders dan geïnstitutionaliseerde laster. De brutalen hebben de halve wereld.

Personen die in negatieve zin generaliseren over groepen mensen, waarvan politiek-correcten eenzijdig hebben bepaald dat dit niet mag, worden al snel beschuldigd van het stigmatiseren van hele bevolkingsgroepen, populisme en racisme. En van daar is het maar een kleine stap naar de aantijging van extreemrechtse sympathieën.

De linksen mogen overigens zelf wel wat zij hun tegenstanders niet gunnen, namelijk in negatieve zin generaliseren over groepen mensen, waar ze een hekel aan hebben. Kortom: links meet met twee maten.

Dat dit tot in het absurde is doorgedreven kan worden geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden:

Voorbeeld 1
Als in september 2013 enkele neonazi’s op een openbare, verder geweldloze PVV-demonstratie op het Malieveld in Den Haag met een prinsenvlag staan te wapperen, dan worden in de daaropvolgende weken alle PVV-aanhangers verdacht gemaakt en weggezet als extreemrechts. Zij moeten uitgebreid en expliciet afstand nemen van de paar onuitgenodigde neonazi’s.

Voorbeeld 2

Als er duizenden moslims, waaronder veel asielzoekers, in de nacht van Oud op Nieuw tegelijkertijd in tien steden in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland en Zweden deelnemen aan groepsaanrandingen en berovingen van Westerse vrouwen, dan is het eerste waarop wordt gewezen dat we dat niet alle asielzoekers over één kam mogen scheren. Niet de aangerande vrouwen, maar de asielzoekers zijn immers de echte slachtoffers. Waarom zouden de nette moslims afstand moeten nemen van dit wangedrag. Veel mannen bij elkaar vormen sowieso altijd een risico voor vrouwen.

Schijnheilig tot op het bot.

Anno 2016 is de werkelijke aanhang van extreemrechts en de concrete fysieke dreiging die daarvan uitgaat nagenoeg verwaarloosbaar. In dit opzicht staat het moslimextremisme met stip op één. Op respectabele afstand volgt het linksextremisme, dat zich vooral openbaart als fanatieke en fysiek-gewelddadige bestrijder van alle vreedzame activisten van het in hun ogen verkeerde allooi. Deze worden, heel generaliserend, en masse tot extreemrechts bestempeld.

De mythe van het altijd weer opdoemend fascisme wordt zo kunstmatig in stand gehouden ter bevordering van de linkse politieke agenda. Én om de aandacht af te leiden van de gevaarlijkste ideologie van dit moment, het moslimfundamentalisme. Pikant detail: de linkse activisten gebruiken hierbij grosso modo dezelfde methoden als de ware fascisten uit de vorige eeuw. Op zich niet zo vreemd, want die zaten in dezelfde ideologische hoek. Zij noemden zich niet voor niets de nationaalsocialisten.

Percolator, voor al uw sterke koffie

——————————————————————————————

Eerder verschenen op de Gazet van het Gezond Verstand

8 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Prima artikel ! Dank daarvoor.

  Het probleem dat “links” heeft, is veelvormig:
  – ze beschouwen zich zelf als “Goed”, alle anderen als “Slecht”
  – ze weigeren te erkennen dat het Nationaal-Socialisme en het Communisme
  echt links zijn [ Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, enz. ]
  – ze beschouwen zich als de ENIGE wereld-verbeteraars, alle anderen zijn
  ” uitbuiters ”
  – volgens “links” heiligt het doel, de middelen …..
  dit is het gevolg van hun doctrinair / totalitair / dictatoriaal denken
  – ze kennen de geschiedenis heel slecht
  – ze zien de uiterst gewelddadige geschiedenis van het mohammedanisme niet
  – Internationale Socialisten en Islamitische Staat zijn fan van elkaar : allebei
  “lekker” totalitair en TEGEN de [ vrije ] Westerse wereld
  – enz.

  De “socialistische” doctrine heeft in de wereld nog NOOIT iets opgebouwd,
  iets dat nuttig, welvaart-brengend, vernieuwend of vooruitstrevend is, tot
  tot stand gebracht;
  alleen maar meegelift en herverdeeld.

 2. Erik schreef:

  Ik vind de titel van het artikel verkeerd, er bestaat al eeuwen lang het eeuwige fascisme.
  Er is een mooie samenvatting van Umberto Eco over dit oude fenomeen .
  Wanneer je deze maatlat langs diverse politieke stromingen legt, kun je zien dat de islam aan alle kenmerken voldoet, linkse partijen voldoen op opmerkelijk veel punten ook aan die kenmerken , maar de PVV niet, nix, nada.

 3. G. Gonggrijp schreef:

  “Zij noemden zich niet voor niets de nationaalsocialisten.” Dat is echt schoolkrantjesniveau. Het woord socialisme (socius is Latijn voor bondgenoot) kan namelijk van alles betekenen. Wie ooit het Communistisch Manifest uit 1848 heeft gelezen, zal zich herinneren dat Marx en Engels daarin afrekenden met een hele reeks “socialismes” van hun tijd, inclusief een “Duits socialisme”. Die stromingen werden voornamelijk gedragen door groepen die door de kapitalistische ontwikkeling in het nauw waren gekomen. Marx en Engels zagen die ontwikkeling juist als een kans om de maatschappij op een hoger niveau te krijgen; het Manifest bevat dan ook een waar loflied op de bourgeoisie, mede omdat die een moderne arbeidersklasse had doen ontstaan.
  De fascismes van Mussolini en Hitler waren bedoeld als antwoord op die marxistische uitdaging en moesten tevens het kapitalisme met al zijn tegenstellingen stroomlijnen. Dat Hitler daarbij de term nationaal-socialisme gebruikte heeft zijn eigen logica. De klassentegenstellingen moesten overwonnen worden. Alle Duitsers werden dus tot “volksgenoten” verklaard, los van hun klasse, met uitsluiting uiteraard van de joden. Er werd onderscheiden tussen een “scheppend” en een “graaiend” kapitaal (driemaal raden wie in dit kader de graaiers waren), en zo kreeg het geheel nog antikapitalistisch tintje. De “scheppende” kapitalisten konden uiteraard door blijven scheppen. Dat die bewuste sociale demagogie destijds heeft gewerkt, valt helaas niet te ontkennen. Dat iemand het bijna een eeuw later nog niet doorziet, is betreurenswaardig.

 4. D. G. Neree schreef:

  G. Gonggrijp, je haalt de termen fascisme en nationaal socialisme door elkaar en bestempelt ze als gelijk. Het fascisme van Mussolini is iets anders dan het Nationaal Socialisme van Hitler.
  In het tweede deel van je reactie toon je in feite aan, dat Nationaal Socialisme een vorm van socialisme is, met ‘het Arische ras’ als zowel underdog als ubermensch. Dat Marx en Engels zich afzetten tegen de Duitse vorm van socialisme is van geen belang. Toen Hitler met zijn Nationaal Socialisme kwam, waren beide heren al een tijd dood.

 5. toetssteen schreef:

  G.Gongrijp

  https://arbeitertum.wordpress.com/2010/10/11/warum-sind-wir-sozialisten/

  De woorden van Goebbels himself.

  @Inzake puntje 1, die paar jongelui die daar achteraan stonden met de Geuzenvlag (ook wel Prinsenvlag), waren van de NVU. Voorman is Constant Kusters. Drie keer raden waar die op stemt en ook stemadvies voor afgeeft: de SP. Vindt de SP niet leuk, maar met een simpele google is dat na te zoeken.
  Waarom ze daar waren? Omdat men het soms eens is met een standpunt van een andere partij. Net zoals ik niets van Harry van Bommel moet hebben, maar hij weet zijn nee inzake het associatieverdrag goed onder woorden te brengen. Op dat punt ben ik het alzo reuze eens met Van Bommel.

  Overigens vind ik de term ‘extreem’ rechts bizar! Als ik dat in zou moeten delen in het Nederlandse politieke spectrum, kom ik uit bij de Libertarische Partij. Nou als er één partij geen overeenkomsten heeft met de club van A.H. is het de L.P. wel!

 6. Cool Pete schreef:

  Een paar aanvullingen mijnerzijds:

  -@G. Grongrijp
  -Marx zag uiteindelijk de bourgeosie ten onder gaan [ in zijn “wetenschappelijk
  bewezen ” [ sic! ] ” noodzakelijke verloop van de geschiedenis”. ]
  – In het Nationaal-Socialisme van Hitler [ en ook in het Fascisme van Mussolini ]
  zit inderdaad een CORPORATISTISCH element
  [ “ondernemers+overheid+vakbonden+werkers” ] ,
  maar Hitler haatte ondernemers, en ondernemers minachtten Hitler;
  en volgens mij hanteerde Hitler dit pact uitsluitend, omdat hij een oorlogseconomie
  nodig had : er moesten kanonnen, treinen, bommenwerpers, slagschepen, tanks ,enz.
  worden gebouwd. En veel ondernemers deden hier maar wat graag aan mee ………..

  – En in het algemeen:
  Het enige geslaagde, kortstondige ,communautaire [ : “geestelijk- socialistische”, wat mij
  betreft ] experiment ooit, was het kibbuts-experiment in Israel
  [ perioden 1900 – 1945 – 1965 ], waardoor het land vruchtbaar gemaakt en opgebouwd is.
  En daar wordt een mens stil van.
  Zie bijv: J. de Kadt : ” De methode Israel” [uitg. V. Oorschot, 1967]

 7. Cool Pete schreef:

  De belangrijkste uitspraak, in verband met dit artikel en de mythe van het eeuwig
  opkomende / terugkerende fascisme:
  volgens mij DE diagnose:
  vrij naar Winston Churchill:
  “de nieuwe totalitairen [/fascisten], zullen zich anti-fascist noemen …. “

 8. Cool Pete schreef:

  En de nieuwe totalitairen / fascisten ZIJN :

  de “socialisten” PLUS de mohammedanen .