DE WERELD NU

Zo helpe ons God almachtig

hoe een parlement de democratie af schaft

Het is al weer een week geleden, maar toch lijkt het me nuttig U een berichtje van vorige week in herinnering te brengen. Dinsdag 12 januari voelden de fractieleiders van VVD en CDA zich verplicht U te verzekeren dat ze eerlijke berichtgeving heel belangrijk vonden.

Letterlijk werd er door de NOS opgetekend:

De Tweede Kamer vindt het niet acceptabel als de Nederlandse autoriteiten net als in Keulen feiten zouden verdoezelen over aanrandingen en andere criminele activiteiten van asielzoekers.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra voegde daaraan nog toe:

“Het is heel kwalijk dat de (Duitse) autoriteiten bewust feiten onder het tapijt hebben geveegd. Je moet er eerlijk voor uitkomen en de daders oppakken en opsluiten.”

Ze hadden het over “Keulen”, vanzelfsprekend. Zoiets zou men in Nederland nooit willen, als volksvertegenwoordiging. Aldus ook Pechtold en Kuiken (PvdA), die verderop in het stukje instemmend werden geciteerd.

Bescheidenheid
Dat hen bescheidenheid past lijkt me echter iets wat ze in het vuur van het moment vergeten schijnen te zijn. Speciaal de fractievoorzitters van de regeringspartijen PvdA en VVD dragen een paar kilo boter op de glimmende schedel mee. Hoe vaak is de afgelopen twee jaar al niet een door de oppositie aangevraagd debat uitgesteld, getraineerd, of zelfs compleet onmogelijk gemaakt, simpelweg omdat de meerderheid over een bepaald onderwerp niets horen wilde? De hele operette rond het ministerie van V&J, die tot op de huidige dag wordt voortgezet is er een pronkstuk van, maar bij lange na niet het enige.

Formeel gaat het hier weliswaar niet om het verhinderen van eerlijke berichtgeving, maar de portee is identiek: door een debat te voorkomen bewerkstelligt men dat het in de pers vooralsnog niet uitgebreid zal worden geanalyseerd. In de verwachting het ter gelegener tijd samen met andere onwelgevallige berichten op één hoop te kunnen gooien zodat dat ene feit minder hard aan komt.

Verplicht liegen
En ja, er zijn momenten dat politici moeten liegen. Speciaal Ministers van Financiën zijn onder bepaalde omstandigheden verplicht uitspraken te doen die zonder meer onwaar zijn. Grappig genoeg zijn de waarheden achter die onware uitspraken dan over het algemeen al in beurskoersen verdisconteerd, zodat de volle waarheid een paniek veroorzaken zou die de beurzen niet aan kunnen. Het is onderdeel van het woordenballet dat onmiskenbaar deel uitmaakt van de communicatie tussen regering en pers, en dat is een geaccepteerd fenomeen.

Minder prettig is als een regering daar aan het idee ontleend dat liegen onder alle omstandigheden gerechtvaardigd is als men onplezierige zaken zo lang mogelijk voor het electoraat verborgen wil houden. Het is precies die onbetrouwbaarheid die premier Rutte maakt tot wat hij geworden is: een incompetente draaiende leugenaar. En met hem de partijen die zijn regering in het parlement overeind houden, omdat het hen beiden electoraal beter uitkomt. Inderdaad, we hebben het hier over de heren Zijlstra & Samsom, boterdragers, die zich hierboven nog zo ruimhartig toonden wat betreft de vereiste eerlijkheid over onplezierige feiten. Het beste dat je er van zeggen kunt, is dat ze zich bewust zijn dat social media het onmogelijk maken bepaalde feiten langer dan een paar uur onder de pet te houden. Wat hen dus niet weerhoudt het via andere wegen te proberen, zoals ik hierboven al noemde.

Actueel
Actueel is bijvoorbeeld nu, dat de regering een onwelgevallige prognose over de verwachte instroom dacht te kunnen weghouden. Een rapport dat we in 2016 90.000 gelukszoekers kunnen verwachten in plaats van de eerder begrote 58.000 werd geroutineerd onder de pet gehouden. Fraaie zin:

Vooral regeringspartij VVD zou het een ”onaanvaardbaar hoog getal” hebben gevonden.

Ambtenaren zouden in november hebben doorgegeven dat ze dit jaar 90.000 asielzoekers verwachten. Volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asielzaken) waren er meerdere prognoses van diverse organisaties.

Deprimerend is, dat ik wat dit betreft in de toekomst weinig beters verwacht van oppositiepartijen als CDA, D66 of CU. Van de PVV, SP en GL durf ik dat minder hard te stellen. Overigens een indicatie waarom zij minder makkelijk voor regeringsverantwoordelijkheid in aanmerking komen binnen de Haagse werkelijkheid. Vierjaarlijks leggen zij na de verkiezingen keurig de eed af, en gaan dan over tot de orde van de dag: Haags gekonkel. Eerst en vooral wil ik hiermee benadrukken dat u van de huidige regentenkliek niet al te veel te verwachten heeft als het gaat om meer eerlijkheid. Hoe onschuldig blauw en wijd opengesperd hun eerlijke oogjes u ook toelachen.