DE WERELD NU

Zetelroof? Heeft FvD niets beters te doen?

blokkade naar rechts

De senatoren (en anderen) die het FvD verlaten met medeneming van hun stoeltje in het parlement doen aan zetelroof vindt partijleider Thierry Baudet. Dat is al teveel aandacht.

Alle aandacht voor de toekomstige Henk Otten-partij is eigenlijk al teveel. Dat de NOS je er over belt betekent niet dat je de HOP gratis publiciteit moet geven. Als iemand dat zou moeten beseffen is het Baudet. Ook de manier waarop dit alles aan de steel gestoken wordt is te opvallend om niet te bespreken. Uitgebreide berichtgeving aan begin èn einde van de komkommertijd, en daar tussen in diepe stilte? Sommige mensen zullen denken dat dit de hele zomer zo door ging, in plaats van dat ze een orkestratie van nieuws volgen. Wie dat denkt wordt bedot waar-ie bij staat. De staatsomroep gisteren:

Baudet reageert tegenover de NOS op een verhaal in De Telegraaf. Die krant meldde vanmorgen dat Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries uit de fractie van Forum voor Democratie stappen en zich aansluiten bij Henk Otten. De voormalige penningmeester van de partij werd een maand geleden geroyeerd als lid omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan “ernstige financiële malversaties”.

Wie zijn deze mensen? Hun enige belang nu lijkt te zijn dat ze Henk Otten achterna lopen. “Goeie pik”. Hun toekomstig belang kan alleen maar zijn dat ze de senaat verlaten. Hoewel je je af moet vragen of het FvD daarmee geholpen zou zijn, aangezien er dit voorjaar werd gesproken over een groot tekort aan mensen die daadwerkelijk een zetel willen innemen en dat ook kunnen. Partijverlaters zijn erg voor de partij, het onvermogen openvallende zetels weer in te nemen lijkt me erger voor het imago van de beweging die FvD wil zijn..

Zetelroof

De Telegraaf toonde gisteren een foto waarop deze bende van drie druk in de weer was met bierviltjes op een Zwols terras. Wie die foto zag zal niet eens meer overwegen ooit op de toekomstige HOP te stemmen. Ook daarom is het beter als Baudet verder zwijgt over Otten. Die roept nu dat meer “FvD’ers” zich bij hem zullen aansluiten. Tja, what you get out of it, is what you put in to it.

Zetelroof

Of de nu vertrekkende mensen ooit geloofden in de ideeën waarmee het FvD de politiek wil bestormen? Mogelijk, maar zeker niet heel diep. Het staat wel leuk op je visitekaartje, dat je lid van de Eerste Kamer was. Maar de standpunten die het FvD huldigt verdedig je niet door achter de HOP aan te hobbelen – dat is het gedrag van mensen die hun eigen imago belangrijker vinden dan waarvoor ze werden gekozen. Wat dat betreft is het Zeeuwse Statenlid dat gisteren ook bekend maakte voor zichzelf te beginnen een fraai exemplaar van dezelfde gedachtegang:

Zetelroof

Deze Bèr kwam tot zijn afgrijzen tot de ontdekking dat politici soms rollend over straat gaan. Gutteguttegut, daar wil je niet op worden aangesproken. Dat spreekt. Dat is zo’n visitekaartje je niet waard. Bèr wil een Nieuw Nederland, een land van vooral nette mensen.

Hij zegt dat hijzelf en veel kiezers zich niet meer in de partij herkennen. “De achterban, waar ik regelmatig contact mee heb, morde al langer en dan is het moeilijk om dingen te verdedigen waar je zelf niet meer achter staat.”

“Ik, en velen met mij”,  derhalve. Types als dit plegen geen zetelroof; hen hoog op de lijst plaatsen is een vorm van boerenbedrog. Ze zijn meer verknocht met de elite die het FvD wil bestrijden dan met de idealen waarvoor ze werden gekozen. De kans hen snel weer kwijt te raken is daarom minstens 50/50

Zetelroof is een woord dat je hierover naar mijn mening niet in de mond moet nemen, en dat je ook niet moet bevestigen als het door gemakzuchtige of hijgerige journalisten ’s ochtends vroeg telefonisch voor je neus wordt gehouden. Het is niet democratisch, en suggereert eenzelfde attitude als welke Baudet de Regentenpartijen terecht verwijt: dat een zetel een partijeigendom is zodra de kiezer zijn vierjaarlijkse plicht heeft gedaan. Het verschil met Regenten die diep in hun hart vinden dat alle FvD-zetels eigenlijk van reeds lang gevestigde partijen zijn gestolen lijkt mij marginaal.

De kwestie-Otten moet het FvD zo snel mogelijk vergeten, maar er lering uit trekken voor welk soort mensen mensen men kiest als vertegenwoordigers. Nu eerst intern grote schoonmaak qua organisatie door mensen met inzicht in organisaties maar zonder politieke ambities. Uit de Ottens van deze wereld komen vooral Stalins voort, daarop zitten we niet te wachten. Er moet nu worden gewerkt.


Meer nieuws en opinies over het FvD op Veren of Lood vindt u hier.

10 reacties

 1. carthago schreef:

  Perfecte analyse ,dank hannibal.
  Met de wraak van Henk ontwaken tegelijkertijd de opportunistische rotte eieren bij FVD.Beter nu dan nooit. HOP ,Denk 2.

 2. rotterdam schreef:

  Deze ellende komt voort uit het feit, dat Otten voor een groot feel de selectie deed voor de provincials Staten. Verleden jaar was er ophef over “dissidenten”.dat waren mensen, die zich bezig hielden met de selectie voor de verkiezingslijsten. Otten heeft deze mensen opzij gezet en ging zelf de selectie doen. Er ontstond ophef, omdat mensen het dictatoriale gedrag van Otten niet meer pikten. Otten heeft inhoudelijk weinig in huis, dus is het logisch, dat de mensen die hij uitkoos dat ook niet hebben.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Otten probeert met een klimaat- en EU-kritische mini-VVD de verlinksing van de VVD te bestrijden. Daar valt iets voor te zeggen. Als het zou werken. Maar zonder bevlogenheid wordt dat op zijn best een exercitie in inkapseling, vooral omdat daar zo openlijk op wordt voorgesorteerd. Zonder onderscheidende intellectuele bagage om de onderliggende problemen bloot te leggen zullen Otten c.s. worden weggevaagd of opgeslorpt. Gelukkig zal het momentum voor FvD vanzelf terugkomen. Merkel, Macron en Rutte zijn nog lang niet bij zinnen.

 4. Rudho schreef:

  De meeste stemmen op FvD en net zo bij de andere partijen worden uitgebracht op de lijsttrekker ofwel de no.1. In het geval van FvD dus op Thiery Baudet. De meeste kandidaten hebben dus hun zetel niet op persoonlijke titel verworven en kun je spreken van zetelroof.

 5. Cool Pete schreef:

  Zetels horen aan een politieke partij.
  Kiezers stemmen op een partij-programma.

  Zetel-roof zou niet toegestaan moeten zijn.

 6. Ronald schreef:

  Wat je ook van Baudet vindt,
  het is en blijft gewoon zetelroof, zoals Cool Pete ook al aan geeft.
  Kiezers hebben daarvoor gestemd, niet opdat een ander zich af ging splitsen en de gekozen zetels meeneemt.

 7. Hannibal schreef:

  @Rudho & Cool Pete
  In ons kiessysteem worden mensen op persoonlijke titel gekozen. De lijsttrekker geeft aan dat hij zijn surplus aan stemmen af zal staan aan de op hem volgende kandidaten op een lijst. Die overdracht is niet reversibel, en derhalve is een zetel wel degelijk eerlijk verworven als een kandidaat op die manier in de Kamer komt. Wil een lijstrekker dat niet, dan moet hij geen andere kandidaten achter zich accepteren. Als zetels eigendom van een partij worden, geeft dat allerhande andere ongewenste effecten, die uiteindelijk erger zullen zijn. Dan is de dictatuur niet ver weg omdat Kamerleden dan iet langer in staat zijn onafhankelijk te oordelen over zaken. Ook de nieuwe restricties die op uittreding van Kamerleden zijn ingevoerd vind ik geen vooruitgang, en ik verwacht dat die mettertijd weer zullen verdwijnen.

  Moreel is het overigens verwerpelijk, en dat zou voor de kandidaten het zwaarst moeten wegen.

 8. Rudho schreef:

  Het is juist dat dit volgens ons kiesstelsel zo werkt, maar ik vind dat diegenen aan wie een zetel wordt toegewezen niet vrij zouden moeten zijn om die ten gunste van een nieuwe partij te gebruiken. Dan dient men maar onder de bestaande partij te blijven en kan een kandidaat toch onafhankelijk zijn eigen koers varen.

 9. D. G. Neree schreef:

  Rudho, dat is een sterk punt. Om met behaalde (en verkregen!) stemmen van een andere partij de positie te gebruiken voor een eigen, nieuw opgerichte partij zou niet mogelijk moeten zijn. In de huidige situatie kunnen opportunisten op de trein springen, die, als ze een positie hebben verworven, de partij buitenspel zetten. De afgescheiden personen zouden dan op persoonlijke, onafhankelijke titel door moeten gaan eigenlijk, maar ik weet niet of dat in de praktijk werkt of kan werken.

 10. Cool Pete schreef:

  @Hannibal : ik weet ook wel, dat van oudsher, de wets-tekst zo luidt.

  Mijn standpunt is :
  Bij algemene verkiezingen, stemmen mensen op een programma; en bij
  dat programma hoort een kandidaten-lijst. Het gaat om de inhoud van het programma.
  Net als bij referenda : het gaat om de inhoud.

  Anders kan men net zo goed, een showbizz-verkiezing houden.

  De wet is duidelijk aan een betere omschrijving toe.
  Een Constitutioneel Hof kan hier noodzakelijk werk doen.