DE WERELD NU

Zelfstandige culturen – Moslims, the bottom of the pile

Zelfstandige culturen 9

Zelfstandige culturen brengen zelfstandige individuen voort die niet bang zijn zich in een nieuwe leefomgeving aan te passen, meende Toon Kasdorp.

Om precies te definiëren wat een zelfstandige cultuur is, valt helemaal niet mee. China, India en Brazilië hebben een aparte cultuur in die zin dat ze zich duidelijk onderscheiden van de rest van de wereld en dat niemand zich ooit zal vergissen in hun identiteit. Dat heeft te maken met een eigen taal, godsdienst en levensbeschouwing, uiterlijk van de mensen, eigen leefgewoonten, eigen voedsel en kleding en nog een hele boel andere dingen meer. Argentinië, om maar een buurland van Brazilië te nemen, heeft die zelfstandige cultuur niet. Ik denk niet dat U zou weten of U in Chili, Uruguay of in Argentinië zou zijn, als U zich er bevond zonder te weten hoe U er was gekomen. Zuid Amerikaanse landen – behalve Brazilië dan – lijken allemaal op elkaar. Ze spreken dezelfde taal en het centrum van hun cultuur ligt buiten de eigen landsgrenzen. Een specifieke eigen identiteit[1] hebben ze eigenlijk niet..

In feite geldt voor alle landen en alle culturen tegenwoordig dat ze niet meer helemaal zelfstandig zijn, omdat ze allemaal sterk beïnvloed zijn door het westen. Overal rijden er auto’s, staan er wolkenkrabbers, zijn er westerse universiteiten en dragen de mensen westerse kleren. De enige echte uitzonderingen zijn de zwarte landen in Afrika en de Dar al Islam, het huis van de moslims. En de westerse cultuur zelf natuurlijk, maar die vinden we zo gewoon die zien we als aparte cultuur meestal over het hoofd.

In de République Centrafricaine rijden wel westerse auto’s en in Bangui staat er hier en daar een kleine wolkenkrabber. Maar voor de rest is veel eigens in dat Afrikaanse land. Meer dan de andere niet-westerse cultuurgebieden hebben de islam en Zwart Afrika hun eigen leefgewoonten bewaard. Omdat dit onder meer inhoudt dat geweld en armoede in die landen dezelfde rol zijn blijven spelen die men vroeger overal op de wereld aantrof, zijn dit ook de landen waaruit grootschalige emigratie[2] plaats vindt naar Europa en Amerika.

Tussen Zwart Afrika en de moslimlanden bestaat een verschil dat je vooral ziet als hun mensen emigreren naar westerse landen. Afrikanen integreren als ze daar de kans voor krijgen, ze eten Europees, dragen Europese kleren en hebben helemaal niet het idee dat het thuis beter is dan in hun nieuwe vaderland. Maar moslims beschouwen de manier van leven in hun thuislanden eigenlijk als superieur. Hoe ze dat rijmen met hun emigratie en met al die ellende daar is niet helemaal duidelijk, maar deze overtuiging leeft wel bij moslims.

In India en China dragen de mensen tegenwoordig Europese kleren maar in Europa zie je moslims rond lopen in woestijnkleding, die ongeschikt is voor het Noordelijke klimaat. Die kleding wordt gedragen om het anders zijn te benadrukken[3]. De ethiek en leefgewoonten die in Syrië, Soedan, Algerijë, Nigeria, Afghanistan, Pakistan en zo voort tot burgeroorlogen, geweld en armoede hebben geleid, worden daar niet achtergelaten als de mensen naar westerse landen verhuizen, ze worden meegenomen.

Marokkanen in Nederland, Pakistani in het Verenigd Koninkrijk, Algerijnen in Frankrijk, ze wonen in aparte wijken en houden vast aan de leefgewoonten van de thuislanden. Thuis is dan soms waar hun betovergrootouders vandaan zijn gekomen, maar ze houden er aan vast.

Pakistanen zijn daarom zo’n goed voorbeeld, omdat ze verder zo lijken op de hindoes van over de grens in India. India groeit in welvaart, dus emigratie is daar veel minder nodig tegenwoordig, maar als haar inwoners in het buitenland wonen passen ze zich aan. Pakistanen doen dat simpelweg niet.

Lewis, een Engelse islamkenner, was een keer op doorreis in Singapore, toen hij een uitnodiging kreeg van president Lee Kuan Yew. Die wilde nu wel eens horen van iemand die er verstand van had wat die moslims scheelt. Hij zei [4] het volgende:

‘I understand you are a specialist on islam. We have a problem. In Singapore we have a muslim minority, partly Malay, partly from South Asia. We do everything we can to help them. We give them preferential treatment in school and in the university, in government employment, and for business people in the awarding of government contracts. We do everything we can to help them. Don’t misunderstand me. I’m no bleeding heart liberal, but the last thing we need here, between two large muslim countries, Indonesia and Malaysia, is a discontented muslim minority. Now, he said, despite everything we do to help them, they keep sinking to the bottom of the pile. Why are they like that and what can we do about it?

Lewis wist het ook niet of wilde het niet zeggen. Niemand weet het zeker. Het is de moslim cultuur, dat staat wel vast. Maar waarom ze liever achterlijk, arm en dom blijven dan dat ze zich aanpassen aan de rest van de wereld, blijft een raadsel.

Het is duidelijk dat het aan de godsdienst ligt. Die is sinds de Middeleeuwen niet meer veranderd. Zij is gebaseerd op wat een Arabische kameeldrijver begreep van wat hij uit de joodse godsdienst en uit het christendom had opgepikt bij zijn reizen. Wat zijn leerlingen daarvan onthouden hebben is een eeuw later opgetekend in een poëtisch boek dat de koran heet. Geleerde moslims leren dit boek uit hun hoofd en dragen het voor aan hun geloofsgenoten. Er is een traditie over de uitleg van dat boek. Die heet de hadith en aan het boek en de uitleg probeert iedereen zich zo letterlijk mogelijk te houden. Maar het resultaat is dat de moslims steeds verder achterop raken.

Niemand is in Europa erg blij met moslim minderheden, maar onze eigen humanistische leer schrijft nu eenmaal voor dat we respect moeten hebben voor andermans godsdienst, ook als God er zich onmogelijk door gediend kan voelen.


 1. Colombia en Peru, waar de meerderheid van de inwoners uit Indianen bestaat onderscheiden zich wel van Chili en Argentinië, wat in hoofdzaak blanke landen zijn, maar dat is toch in hoofdzaak uiterlijk.
 2. Ook uit Latijns Amerika vindt grootschalige emigratie plaats, maar het is geen toeval dat Haïti, het zwartste Zuid Amerikaanse land, daar een buitenproportioneel aandeel in heeft. Of de emigratie uit Suriname en de Antillen naar Nederland een soortgelijke achtergrond heeft is moeilijk vast te stellen. In de verhouding tussen Nederland en zijn voormalige koloniën spelen ook andere factoren een rol.
 3. In de thuislanden, waar die behoefte minder sterk wordt gevoeld, worden er naar verhouding meer Europese kleren gedragen dan hier.
 4. Zie Lewis, Notes on a Century pagina 245 en 246.

Dit essay verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

9 reacties

 1. Ad Rek schreef:

  Mooi die laatste drie alinea’s.
  Waarom ze liever achterlijk, arm en dom blijven dan zich aan te passen aan de rest van de wereld noemt Kasdorp een raadsel maar komt zelf toch meteen met de oplossing van dat raadsel, namelijk hun godsdienst. Hij vat die dan op de meest simpele en praktische manier samen, meesterlijk. In de laatste alinea brengt hij een andere kant van het probleem naar voren, zonder dat zelf zo te benoemen. Namelijk dat; ‘onze humanistische leer nu eenmaal voorschrijft dat we respect moeten hebben voor andermans godsdienst’. Ja en als die gelovigen uit ‘respect-no matter what’ eisers bestaat schiet dat lekker op natuurlijk. Hij eindigt met, Ook als god er zich onmogelijk door gediend kan voelen. Daar zijn de mohammedanen het niet mee eens neem ik aan. Maar ik denk dat we ons beter kunnen afvragen: zijn wij er mee gediend? Die andere kant van dit probleem bestaat er volgens mij uit dat wij ons vasthouden aan onze humanistische dogma’s. Dogmatisme zien daar en niet kijken naar onze eigen dogmatiek.

 2. Grapjas schreef:

  Men vergeet inteelt. Het daardoor verkregen zeer lage IQ- naar Westerse waarden is men zwakzinnig rond een IQ van 70 of lager; Moslims zitten tussen de 40 (!) en krap 80- stelt deze primaten niet in staat zich aan te passen. Zij ZIJN het primitivisme dat hun cultuur achtetlijk houdt. En de Westerse overheden maar uit de nek zwammen over ‘ de dialoog’ houden. Men KAN niet spreken MET een zwakzinnige. Hooguit TEGEN. En waarom de EUSSR het ( verplicht? ) mengen tussen Noordse volkeren en deze bijna letterlijk dieren qua intelligentie promoot, kan enkel duiden op een toekomst die de EUSSR reeds voor zichzelf heeft bepaakd. Zij de eliaire bestuurders- de inwoners van deze onheilige unie slechts domme drones. Niet in staat tot zelfstandig denken. Werkbijtjes. Slaven. Hoe je zoiets ook noemt.
  Gelukkig denken we in Nederland aan het ” fatsoen”, en ” de toon”. En stemmen weer Rutte.

 3. Cath schreef:

  Beste Grapjas, beslist niet grappig. Maar helaas een correcte samenvatting van een realiteit die door de kudde goedgevoelverslaafden en de doelgroep zelf als buitengewoon ongewenst wordt ervaren. En derhalve zal men u liever cultureel *kuch* verantwoord en gesubsidieerd stenigen, dan de waarheid onder ogen zien, laat staan die zo onverbloemd te benoemen zoals u doet. 😉

 4. scherpschutter1943 schreef:

  Ik heb weer genoten van deze rubriek, zoals het thema islam hier werd opgevoerd. Niet alleen van de aueur van dit artikel maar ook van de reacties. geweldig,

 5. BegrensEuropa! schreef:

  Links polariseert Nederland kapot met al dat gebuig voor ‘bottom of the pile’ volk. Iedereen weet hoe het hoort te gaan. Ontwikkeling is het gevolg van samenwerking (incl. coopetition en competition) in een geest van redelijkheid en zelfstandigheid. Als die geest afwezigheid of als die samenwerkingsmodellen niet functioneren of er niet zijn dan zal ontwikkeling, ook de eigen ontwikkeling, het laten afweten. Het tegendeel van samenwerking is geweld en intimidatie en terreur. Het tegendeel van een geest van redelijkheid is intimidatie. Sommige godsdiensten (naast de islam ook die van Kala en van de kinderofferende Inca’s of Azteken meegerekend) doen het gewooen niet goed. Dat rechtvaardigt dan vragen als “Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?”Er is maar een antwoord mogelijk op die vraag en dat is de doodstraf op afvalligheid. Dit wordt ook door Qaradawi, moslimbroeder in hart en nieren, gewoon toegegeven.

 6. Cool Pete schreef:

  Al vaker , schreef ik het :

  dat ‘mohammedanisme’ heeft geen cultuur.
  Het is volkomen a-moreel; een overlevings- en veroverings-leer;
  het verhevigt de wreedheid in de natuur;
  het heeft alleen maar gestolen en vernietigd.

 7. Neef Jansen schreef:

  Het is eigenaardig dat Bernard Lewis dat niet wist, maar op die vraag van Lee Kuan Yew, had hij moeten antwoorden dat moslims geen, zo zegt Wim van Rooy, libido sciendi hebben, geen verlangen om te weten, geen wetenschappelijke nieuwsgierigheid. De Koran levert reeds alle kennis die je nodig hebt, dus waarom zou je dan aan wetenschappelijk onderzoek doen, en waarom zou je dan interesse hebben voor wetenschap, voor weten? De islam is de papieren uitdrukking van de roof en moordpraktijken van arabische woestijnrovers, en je ontleent dan buit en slavinnen van de kaffers, honden, varkens en apen, anders gezegd: de ongelovigen. En ben je toevallig steenrijk doordat die ongelovigen voor jou olie hebben gevonden en die olie uit de grond hebben gehaald en die olie hebben bewerkt en omgezet in klinkende dollars en euro’s die jou steenrijk hebben gemaakt, dan laat je diezelfde kaffers voor jou steden bouwen, zodat jij als steenrijke woestijnrover daarmee kan pronken, met je meerdere neukslavinnen in harems, en garage’s vol ferrari’s en lamborghini’s. — Trouwens, het humanisme hanteert geen dogma’s, althans ik heb er nog nooit van gehoord. En het is heel humaan om je cultuur te beschermen tegen de genocidale krankzinnigheid van de islam. — Die teksten van Kasdorp komen op mij over als sterk gedateerd. Tegenwoordig weten we al veel meer van de islam dan hij doet blijken in zo’n tekst als hierboven.

 8. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen : dhr. Kasdorp was jurist met brede en diepe kennis en belangstelling;
  zijn formulering stond op hoog niveau.
  Hij is inmiddels overleden. Zijn artikelen worden geplaatst als – terecht – eerbetoon.
  Voor mij dienen ze nu, als aanknopings-punt bij de menings-vorming en -uiting.

 9. verwardeman schreef:

  Wat zegt het korannetje eigenlijk over autorijden , mobieltjes , westerse kleding , enz ?
  Die vuile hypocrieten met hun kut-iSSlam , WEL profiteren van onze verworvenheden !
  Wat mij betreft stampen we die kolerelijders er uit , terug naar die zandbak , kunnen
  ze daar fijn shariaatje spelen , opgeflikkerd met dat ongedierte .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.