DE WERELD NU

Zelfredzaamheid moet je leren

Sinds de afschaffing van het schoolzwemmen wordt de zwemvaardigheid van jonge kinderen snel minder.

RTVNoordHolland had vandaag als actualiteit het bericht dat de afschaffing van het schoolzwemmen ernstiger consequenties heeft dan het Ministerie van Onderwijs vooraf had ingeschat.

Bij de afschaffing redeneerde men nog, dat het schoolzwemmen grotendeels overbodig was, omdat veel ouders zelf de stap al nemen hun kind op zwemles te doen voordat het stadium van zwemmen op school zelfs maar werd bereikt. Maar nu zegt Raymond van Mourik, directeur van Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden: ‘Er zijn gevallen bekend van scholen met veel allochtone leerlingen, waar geen enkel kind in groep 8 kan zwemmen.

Dit is logischer dan de oorspronkelijke aanname in de Kamer, waar men ervan uitging dat het wel in orde komt. Ouders zijn evenzeer kuddedieren als wie dan ook, en als niemand op het schoolplein zegt dat zijn kind naar zwemles is, is het geen automatisme het zelf dan toch maar te doen. En laten we wel zijn: zwemmen leren is iets dat je bij voorkeur rond je 8e doet. In groep 8, als de kinderen 11 zijn, is het beste moment eigenlijk voorbij.

Waar hier wel even de nadruk op moet worden gelegd is het culturele aspect. Prima om geld uit te geven aan schoolzwemmen, maar laat dat geen reden zijn om gekrijs over de gezamenlijkheid van de zwemlessen te accepteren. Want als de zwemlessen zo worden ondermijnd, moeten ze maar verplicht worden gesteld met uitsluiting van culturele gevoeligheden.