DE WERELD NU

Wildersproces2 – het moet nu maar klaar zijn

wildersproces2

Wildersproces2 beleefde zondag aan het begin van de avond de zoveelste ontploffing. De vragen die je jezelf er over stelt worden steeds pregnanter, met als eerste: “Wat maakt hier wèl een einde aan?”

Morgen wordt het hoger beroep officieel voortgezet. Maar je vraagt je in gemoede af waarom eigenlijk? Dit weekend kreeg RTL opnieuw stukken in handen die alweer een nog feller licht werpen op Wildersproces2, en de kongsi van politici, topambtenaren en OM die de vervolging voorbereidde.. Zelfs de staatsomroep lijkt thans nattigheid te gaan voelen:

Wildersproces2

Topambtenaren eisten harde aanpak van kwaadaardige Wilderskopte RTL gisteravond. Gezien wat er nu boven tafel komt is dat nog bijna een milde kop. Vergelijk het eens met de berichtgeving door de NOS, die een bijna verontschuldigende toon aanslaat. Journalistiek is deze scoop van RTL pijnlijk voor de staatsomroep, maar die wil blijkbaar ook niet anders dan de aanval op Wilders legitimeren of anders zoveel mogelijk bagatelliseren.

Ambtelijke top ministerie V&J
De wens van vervolging van Geert Wilders ging – als je de interne mailwisseling van de betrokken topambtenaren doorneemt – vooral uit van de minister en zijn staf. Dat maakt zinsnedes als “Het OM verdenkt Geert Wilders…” in retrospectief tamelijk potsierlijk. Het OM werd aan een touwtje naar de zaak geleid als een onwillig varken – voor de trog vastgebonden en met het juiste voedsel voor de snufferd. Oorspronkelijk had het OM willen seponeren, want het zag er geen zaak in. Dit zegt overigens óók een heleboel over de personele inzet van het OM: is voor werden ingezet. denkbaar dat dat een toevallige keuze was van Officieren die toevallig aan de beurt waren? De hele opzet van het proces was al te goed doordacht om dat nog logisch te maken.

Vervolgens werd vanuit het ministerie de zaak voortdurend begeleid, en werd een strategie ontwikkeld om de rechters naar de gewenste conclusies te leiden. Die strategie en de behorende begeleiding blijken voortdurend actief te zijn gebleven, tot aan een redactionele beoordeling van het requisitoir van het OM toe.

Die acties van deze ambtenaren gingen niet achter de rug van de minister om, integendeel. Maar die minister, handelde die volkomen op eigen gezag zonder zijn premier in te lichten? “Wilders loopt ons teveel voor de voeten”., was het toch? De premier heeft heel wat uit te leggen, Hij zal het weglachen, ongetwijfeld. Maar geloofwaardig is hij ook op dit punt niet langer.

Cynisme
Niet dat je bij een dergelijk zorgvuldig gepland complot anders verwacht, maar het cynisme waarmee de strategie van het ministerie werd geformuleerd blijft onwerkelijk aan doen. Let op drie zaken:

 1.  “Ivo” Opstelten was meer dan volledig op de hoogte: hem werd toegezegd tot op de millimeter controle te kunnen houden.
 2. Het ministerie voerde de redactie van het OM-persbericht, en had op dat moment derhalve de vervolging de facto overgenomen, en voornemens was dat te blijven doen. Hoe lang is men daarmee doorgegaan? Over politiek proces gesproken.
 3. De ‘woordvoeringslijn’ waarmee de gewoonlijk dociele pers een klaar liggend oor werd aangenaaid.

Wildersproces2

Het blijft ietwat onwerkelijk dan later te hebben vernomen dat de minister zich dit niet meer herinnerde. Tenzij bij Opstelten een gevorderde dementia kan worden vastgesteld lijkt meineed bij het besloten verhoor eerder deze zomer een onontkoombare conclusie. Hetzelfde geldt voor toenmalig OM-baas Bolhaar. Als iets als dit zo eenvoudig kon worden vergeten, suggereert dat dat dit een geregelde handelswijze op het ministerie was. Dat is apert ongeloofwaardig. Er is een grens aan geheugenverlies die kan worden geaccepteerd. Ook dat is wel een proefproces waard. Als de rechtbank de ontwikkeling van gerechtelijke jurisprudentie zo nauw aan het hart ligt, ligt hier een schone taak voor het OM.

Het is alleen verklaarbaar uit het feit dat het zo lang duurde eer de waarheid boven werd gehaald. Dat RTL dat deed en vol hield is inderdaad een groot compliment waard:

De aanleiding is een procedure van RTL Nieuws op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). RTL Nieuws diende dat Wob-verzoek vorig jaar in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, nadat bronnen hadden verteld dat Opstelten zich zou hebben bemoeid met de beslissing van het OM om Wilders te vervolgen.

Grapperhaus

Hoe de positie van minister Grapperhaus nu wordt is onduidelijk, maar dat hij zich niet prettig zal voelen op zijn stoel lijkt onmiskenbaar. Onderstaande verklaring zondag is zeer correct, maar gezien de onthullingen van voorgaande weken

Wildersproces2

Grapperhaus zelf lijkt ook een aantal malen op het verkeerde been te zijn gezet door zijn ministerie. De traagheid waarmee document na document naar buiten sijpelt suggereert dat.de minister niet de kans gekregen heeft ruimhartig de hele zwik op straat te zetten, terwijl steeds duidelijker werd dat dat nodig zou blijken. RTL meldt dat het CDA bang is dat Grapperhaus wordt meegezogen. Dat zal het ministerie nu ook wel als angst hebben, want als Grapperhaus af treedt is er meer reden dan ooit het ministerie vanaf de top naar beneden volledig uit te mesten. Daarom kun je verwachten dat de coalitie voor Grapperhaus gaat liggen, maar de vraag is in hoeverre hij daaraan zelf behoefte heeft. Een minister die door zijn departement is ‘geflikt’, zal die er nog met blijdschap en enthousiasme blijven werken?

“Maatschappelijk belang” voortzetting?
Wat nu met dit hoger beroep van het proces? Daarover meldt RTL:

Tot dusver heeft het Hof steeds gezegd dat pas bij einduitspraak over alle aspecten van de strafzaak zal worden geoordeeld. Dat betekent dat op 11 oktober, de dag waarop de uitspraak gepland staat, ook een beslissing moet worden genomen of het OM nog wel ontvankelijk is. Immers, er is ‘onjuiste voorlichting’ aan rechters gegeven. Daar kan de zaak op stranden.

“Bij de einduitspraak over alle aspecten oordelen”? Maar nu is al duidelijk dat dit proces al veel verder is gevorderd dan juridisch verdedigbaar blijkt. Dat riekt naar een situatie waarin de rechters aan zullen geven, dat gezien de ontstane situatie Geert Wilders wordt ontslagen van rechtsvervolging, maar dat de opgebouwde jurisprudentie in stand moet blijven. Maar elke verwijzing die in dit vermaledijde proces is opgebouwd en de jurisprudentie binnen sluipt is er een teveel. Dat de rechters zich zelf een plek in de juridische geschiedenis van Nederland hebben toebedacht is al eerder tijdens dit proces duidelijk geworden. Maar een reden om dit proces niet snel te staken zou dat niet mogen zijn.

Maar de essentie in deze zaak is en blijft: het ministerie en de politieke leiding er van negeerde de principes van de rechtsstaat op een dusdanig opzichtig en geroutineerde wijze dat verder onderzoek sowieso noodzakelijk lijkt. De politisering van de Nederlandse ambtenarij dient te worden terug gedraaid. En ook een grote schoonmaak graag, waarbij ontslag uit overheidsdienst voor betrokkenen nadrukkelijk op tafel dient te liggen.


Meer analyses over de treurige gang van zaken rond Wildersproces2 op Veren of Lood vindt u hier.

 

 

24 reacties

 1. Karina schreef:

  Wat ik zal verwachten:
  * Rutte zal het wegwuiven.
  * Wilders zal een motie over het opzeggen van vertrouwen van het kabinet indienen.
  * Motie zal afgewezen worden door in ieder geval het kabinet.

  Zoals elke keer ben ik benieuwd naar de mening van SGP en Pieter Omtzigt.
  Buiten FvD om staan zij bekend als rechtvaardig. Vorige keer kon Wilders niet op hun steun rekenen.
  De reden kan zijn dat er toen nog geen overtuigend bewijs was.

  Dit nieuws zou moeten uitlekken naar in ieder geval al de EU landen. Dan is er een kansje dat er gerechtigheid zal komen. Dat Nederland het lachertje zal worden van menig EU burger is cristal clear.

 2. Cylin schreef:

  In de media wordt dit niet groot gebracht. Niets aan de hand dus voor Rutte, die sowieso de overgrote meerderheid in de Tweede Kamer achter zich heeft. Er zijn er niet veel die niet van Wilders af willen, en dit is toch een heel nette manier.

 3. Juanito schreef:

  Hoewel het voor de goede verstaander allang duidelijk is dat de (deep)staat haar positie misbruikt om een politieke opponent een kopje kleiner te maken en dit proces allang beëindigd had moeten worden (had niet eens gestart moeten worden) en dat de msm pers prima propaganda activiteiten in deze ontplooit, zie ik toch wel een ‘voordeel’ van het niet per direct beëindigen van dit showproces. (Sorry meneer Wilders).

  En dat is dat er steeds meer vuiligheid bovenkomt van het incompetente zooitje dat doorgaat voor ‘elite’ van Nederland.
  Tevens komen er steeds meer aanknopingspunten voor de juridische vervolging van deze machtsmisbruikers.

 4. Cool Pete schreef:

  Van het begin af aan, was dit een politiek show-proces,
  om de oppositie-leider uit te schakelen.

  Rutte, Opstelten, Grapperhaus – allemaal betrokken, dus schuldig;
  Betrokken ambtenaren : ambt-misbruik.
  Allemaal moeten ze bestuur-/straf-rechtelujk vervolgd worden.

  Dit kabinet moet afgezet worden.

 5. Bert Peters schreef:

  De Mars door de Instituties wordt al 50 jaar gelopen en zal hier echt niet door gestopt worden met alle marsleiders en meehuppelaars op de belangrijkste posten in de Macht.

 6. Nelly schreef:

  Dank aan Pieter Klein!
  Wat voor mens ben dat je dit iemand aan kan doen om wat hij als partij leider zegt!
  Dat geldt zowel voor de topambtenaren als minister Opstelten, dhr Bolhaar maar zeker ook over onze minister president die er WEET van moeten hebben gehad!
  Ik word er verdrietig van ben geen Wilders stemmer, maar wat een leven hebben zij deze man aan gedaan!

 7. Jaan schreef:

  Het spreekwoord zegt: “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it is a duck”.
  Vul je in deze uitspraak “Opstelten” in waar “duck” staat zou je kunnen zeggen: “Als het eruit ziet als een dwaas, handelt als een idioot en praat als een nar dan heb je te maken met “Opstelten”.

 8. Juanito schreef:

  Ja, je vraagt je af waar het zelfreinigende vermogen van deze babyboomers en andere hippies is gebleven. Zal wel diep weggestopt zijn, daar waar de zon niet schijnt.

 9. Complurk schreef:

  Gezien de huidige stukken zou het Hof tot vrijspraak moeten komen en vervolging gelasten van de meinedige ambtenaren.

  Op het plegen van meineed staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar of een geldboete in de vierde categorie. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de verdachte, bedraagt de maximale gevangenisstraf negen jaar en is de maximale geldboete een boete in de vijfde categorie.
  Sinds 1 januari 2016 bedraagt een geldboete in de vierde categorie maximaal 20.500 euro en een boete in de vijfde categorie maximaal 82.000 euro.

 10. Tommie schreef:

  Decennia geleden – ik geloof wel vier – hoorde ik op de radio eens iemand zeggen, dat een nieuwe minister steeds meer een overkomelijk en voorbijgaand incident in het leven van de ambtenaar was geworden. In die tijd viel ook om de haverklap het begrip Vierde Macht.

  Er lijkt niets veranderd te zijn, behalve dan, dat men niet meer spreekt over de term de ‘Vierde Macht” en dat die macht als een onvermijdelijk gegeven wordt beschouwd, ja welhaast een geaccepteerd en zelfs wenselijk feit, vergelijkbaar met het bestaan van Antifa als straatvechters en stoottroepen van de Zittende Macht, alias het Kartel. The Deep State as a conditio sine qua non.

  Lobbyisten richten zich niet meer op een minister, maar op topambtenaren of op de ambtenarentop in zijn geheel. Die slangenkuil is met de voortgaande en toenemende verlinksing van het onderwijs, de media en de maatschappij in haar totaliteit steeds meer een akelig uitdijend nest addergebroed geworden. In het moeras is de onschuldige Ringslang uitgeroeid en de adembenemend mooie Zwanebloem, aka Butomus umbellatus, definitief uitgestorven. Het droogleggen van dit moeras blijkt gelijk te staan aan het onthoofden van een monster dat (de)regenereert door de aangroei van twee of meer koppen, waarna het herhalen van het afslaan daarvan resulteert in een nog talrijkere veelkoppigheid. Het is ultiem kwaad kersen eten met de Hoge Ambtenaar, hem bestrijden staat gelijk aan de eeuwige strijd tegen de onoverwinnelijke bierkaai. Vraag maar aan onze Geert aan deze zijde en The Donald aan de overzijde van de grote plas.

  Overigens is het verkrachtingsproces van de Trias Politica al veel langer aan de gang. Met de hulptroepen van de Vijfde Colonne wordt ons land helemaal een soepzooitje en de verdrijving van de tirannie, die ons ons hert doorwondt, een Sisyfusarbeid.
  Sorry, leuker kunnen we het niet maken, wel gruwelijker.

  Maar laat u zich niet verontrusten door mijn gesomber. Denk in plaats daarvan maar liever aan onze Vader des Vaderlands en zijn bemoedigingen: Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.

  Hup Boris! Hup Matteo! hup Donald! Hup Viktor! Hup Alice! Hup Marine! Hup Sam! Hup Geert! Hup Thierry! Hup Hannibal!!!. Het Nederlands Elftal heeft met 4-2 gewonnen van zijn aartsvijand. Nu jullie nog.

 11. Willie schreef:

  Vergeet de ander ambtenaren niet. Bv Bruls burgemeester in Nijmegen organiseerde een optocht waar hij voorop liep en zoveel opriep om aangifte te doen in een extra geopend politiebureau met koffie voor de aangevers en voorgedrukte formulieren. Van wie kwam die opdracht af. Hoe kan zo man die zich laat nemen om een politiek proces op gang te brengen in functie blijven

 12. Erik schreef:

  Duidelijk is dat er een deep state bestaat met veel macht, wat een garantie moet zijn dat het partijkartel aan de macht blijft.

 13. Dries Bovenkamp schreef:

  Las net in kop van Algemeen Dagblad:
  /politiek/strafzaak-wilders-is-nu-alsnog-politiek-geworden~afc84c14/

  A.D. is als steeds volledig geinformeerd en weet precies wat speelt.

 14. Benie schreef:

  `Motorclubs worden verboden als zij regelmatig bij strafbare feiten zijn betrokken.
  Hoe lang duutr het nog, totdat de VVD eenzelfde weg volgt?.

 15. El Cid schreef:

  @Benie

  Goed punt. VVD-ers zijn bovengemiddeld veel betrokken bij strafbare feiten. Volgens mij plegen VVD-ers die strafbare feiten in vereniging. Wellicht dat Wilders het OM daar ook op kan wijzen? Maar ja. Dan moet het OM eerste gezuiverd worden van diezelfde VVD-ers. Als we ooit de macht grijpen dan krijgen we het nog druk met het ancient regime..

 16. Juanito schreef:

  Sargentini en Timmermans maar wat te in de lucht te swaffelen over de rechtsstaat in Hongarije en Polen..
  Jut en Jul, waar zijn jullie nu?
  Werk aan de winkel!

 17. Willie schreef:

  De tot pogroms oproepende burgemeesters moeten ook aangeklaagd worden

 18. Dick H. Ahles schreef:

  Alle reden voor Timmerfrans om een procedure tegen Nederland te beginnen. Ik kan niet wachten!

 19. Cool Pete schreef:

  @Tommie : sublieme uitleg.
  Velen van ons weten dit, maar goed duidelijk verwoord.
  Dank !

 20. Evilette de Hooligan-Heks schreef:

  Zoo, en nou het hele zootje voor de rest van hun leven op een uitkering in een achterbuurt zetten. Treiteren wij ze well verder kapot.

 21. Hannibal schreef:

  @Tommie

  Happy to serve. Onwards to Berlin. Nach Canossa gehen wir nicht.

 22. Willie schreef:

  Maar zouden Knoops en Wilders in de gaten hebben dat ze vandaag tegen een soort Freisler Rechtbank zitten aan te praten.Hopelijk mag Geert wel zijn broekriem om houden.

 23. El Cid schreef:

  Er worden door de reageerders weer goede punten aangedragen.

  Wat we niet mogen vergeten is dat die vage wetgeving- “haatzaaien” telkens weer opnieuw tegen ons en onze vertegenwoordigers wordt ingezet. Uit de hele gang van zaken blijkt dat deze wetgeving als wapen tegen rechts wordt ingezet.

  Als Freisler straks al beslist dat deze klucht niet langer te verkopen is aan het volk dan volgt daarna de volgende rechtzaak. Volstrekt onacceptabel en reden voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze wetgeving moet van tafel. Of Spekman ,Samsom en Pechtold moeten ook voor Freisler verschijnen… Heb ik het niet eens over de tot moord en doodslag oproepende islamieten en hun koran.

 24. Sem schreef:

  Hitler was ook een soort wilders en we weten allemaal hoe het is afgelopen