DE WERELD NU

Wil Trump – of de USA – de NATO opblazen?

NATO

Het idee is genoeg om paniek te veroorzaken, of de gebruikelijke hoon van de NOS te triggeren als het weer eens over een idee Trump gaat. Over de ratio er achter hebben we het nooit.

Dat die onvrede niet geheel irrationeel is geeft ook de NOS impliciet toe, zelfs zoals hieronder op Teletext.

NATO

Wat het agitprop-apparaat van het Witte Huis hierover verkondigt is niet speciaal betrouwbaarder dan wat het Kremlin er over te zeggen heeft. En of een dergelijke majeure stap zou plaatsvinden zonder aanleiding van de velen die een direct en persoonlijk belang bij NATO hebben is zo mogelijk nog minder waarschijnlijk. De geschiedenis kent er maar weinig voorbeelden van. Maar dat de discussie bestaat is voldoende omineus.

Na de val van de Sovjet-Unie werd de NATO deels vernieuwd door haar aandacht te richten op een gezamenlijke inspanning van ‘het westen’ in Afghanistan en later Irak. Nadat Obama het (terecht) niet aandurfde om militair in te grijpen in Syrië, werd het eeuwige geschimp op Rusland weer van stal gehaald, dat militair na 2010 weer wat voor begon te stellen. De annexatie van de Krim en de er op volgende burgeroorlog in de Oekraïne versterkten in de optiek van de westerse bevolkingen het beeld van een wederopstanding van het communistische gevaar. Dat dit een Russische push-back was na de enorme terreinwinst van de NAVO-landen na 1989 is in het westen onvoldoende doorgedrongen – de nieuwe territoria werden geen populaire vakantiebestemmingen, en dat scheelde sterk in de bewustwording.

President Trump stelt terechte vraagtekens bij die rol van de USA als alomtegenwoordige politieagent om de wereldvrede te bewaren.Vanwege de kosten en vanwege de impopulariteit die het de USA oplevert. Het ooit zo fervent nagestreefde doel van internationale democratisering raakte al eerder op de achtergrond – het echec in Irak en Afghanistan was daartoe meer dan genoeg. Maar binnen de elite van de Amerikaanse buitenlandse politiek – de neoneocons – werd dit beeld nooit opgegeven. Voor hen is president Trump als hij dit uitspreekt de duivel in persoon.

President Trump heeft vorig jaar op verschillende momenten met zijn adviseurs gesproken over een vertrek van de Verenigde Staten uit de NAVO, meldt The New York Times. Hij zou binnenskamers hebben gezegd dat hij de zin van het militaire bondgenootschap niet inziet en dat hij het als een last voor de Amerikanen ervaart.

Dat de neoneocons zich sinds het presidentschap van Obama zich sterker met de Democratische partij hebben verbonden dan met de Republikeinse zou objectieve buitenstaanders te denken moeten geven, maar veel objectieve buitenstaanders zijn er niet meer. Het beeld van een bondgenootschap dat de wereldvrede garanderen zal is een te mooie fata morgana gebleken om de objectiviteit te bewaren. Wie kan er tegen zijn? En, zo wordt geredeneerd: als je niet tegen bent moet je er wel voor zijn. Collectieve massa-hysterie, waar de afkeer van Trump bij de westerse MSM nog eens het hare aan bijdraagt. Trump schuwt het betere duw- en trekwerk dan ook niet:

Ook toen al ging het verhaal rond dat hij dreigde met een Amerikaans vertrek, maar dat werd door verschillende aanwezigen ontkend, onder wie premier Rutte en de Franse president Macron. Diplomaten vertelden dat Trump de woorden “anders heeft dit grote consequenties voor jullie” gebruikte.

En door de afkeer van Trump krijgen de Amerikaanse NATO-haviken met imperiale ambities dan ook alle ruimte:

De voormalige Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Stavridis noemt een Amerikaanse terugtrekking in de krant “een geopolitieke vergissing van epische omvang”. “Alleen al het bespreken ervan – laat staan een daadwerkelijk vertrek – zou het geschenk van de eeuw aan Poetin zijn.”

Maar afgezien van gegil over het nieuwe Russische gevaar, wat deden de USA en de NATO-leden vooral het afgelopen decennium?

..a few of the alliance’s more infamous outrages in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Libya, Yemen, and Somalia.

Maar geld uitgeven aan nieuw defensiemateriaal werd nauwelijks gedaan. Niet voor niets is Trump zo geïrriteerd over de bijdrage van de Europese bondgenoten aan de NATO. Die laksheid laat zich niet rijmen met de publiek geëtaleerde angst voor Rusland – tenzij er geen basis voor die angst is in de optiek van de NATO-strategen en hun politieke bazen.

De enige reden om de NATO nog toe te juichen is het voorkomen van de voortgang van een Europees defensie-initiatief, waarbij een verenigd EU-leger onder Frans bevel komt te staan, omdat de Duitsers het bevel niet hebben willen en de Britten de EU gaan verlaten. Dat kan alleen maar ongelukken opleveren.

Toch blijft het een uiterst mager argument om tegen de opheffing van de NATO te zijn.

10 reacties

 1. maya b. schreef:

  Tja, de ophef weer, maar voorlopig is de NATO er nog steeds, en de enigen die het voortbestaan ondermijnen zijn de Westerse landen zelf die nog steeds niet voldoen aan hun betalingsinspanningen.

  Tegen de echte gevaren is de NATO volgens mij toch niet opgewassen, om de simpele redenen dat de West Europese landen die gevaren zelf doelbewust creëren en/of niet onder ogen willen zien, zoals:
  -het pleasen en subsidiëren van Turkije/Erdogan;

  -de ongelimiteerde instroom van moslims en criminele immigranten die de democratische rechtsstaat niet respecteren c.q. omver willen werpen;

  -de ongekende militaire en economische opmars (via dwangcontracten overnemen van grondstofvoorraden, havens enz.) van China wereldwijd. Dat gaat vaak gepaard met spionage en infiltraties (in denktanks, politici zoals USA senator Feinstein), diefstal van intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen enz. ;
  Diverse twitteraars zoals https://twitter.com/BenKTallmadge geven uitstekende info over het gevaar dat China vormt. Zien wij daarover wel eens iets in de MSM, als men eens even niet aan het Trump bashen is?? =retorische vraag.

  -de dictatuur van de EUSSR en de globalisten/internationals;

  -het verraad van onze eigen elites en politici; om Marcus Tullius Cicero te citeren: “Een land kan zijn dwazen overleven, zelfs de ambitieuze. Maar verraad van binnenuit overleeft het niet.”

 2. Cool Pete schreef:

  Nuttig artikel.

  Het zijn de landen in Europa, die de Nato verwaarlozen en te gronde laten gaan.
  Plan er achter : “EU”-leger afdwingen.
  Bovendien heult die “EU” met Erdogan, Khamenei en XiJingPin :
  het slechtste van het slechte.

  De V.S betaalt het grooste deel, en is de enige die militair optreedt.
  In principe heeft President Trump gewoon gelijk.

  @maya b. : zeer goede reactie, die de achtergronden duidelijk maakt.
  Helemaal met u eens.

  p.s. : zouden we ooit nog iets horen van dat dure, gesubsidieerde
  “EU”-spreekbuis ‘Clingendael’ : Rob de Wijk, Han ten Broeke ……

 3. Johan P. schreef:

  Ook hier kom ik weer de zinsnede tegen ” annexatie van de Krim”. Hierover is een breed referendum onder de bevolking gehouden met een uitslag van bijna 90% voor aansluiting bij Rusland. Die zinsnede is dus net zozeer Rusland -bashen als de MSN constant doet.

  Verder heeft Trump natuurlijk gewoon gelijk. Europa heeft defensie altijd als sluitstuk op de begroting gezien en heeft eigenlijk nooit de toegezegde percentages gehaald, met het vertrouwen dat de VS wel voor hen zou betalen. Dat Trump stelt dat men aan de voorwaarden moet voldoen is niet zo heel vreemd. Indien er geen andere richting wordt gekozen dan is de kans dat hij de NAVO verlaat echt niet denkbeeldig. Des te meer aangezien de NAVO niet bepaald de belangen van de VS lijkt te behartigen terwijl die wel veel meer dan hun deel van de kosten dragen.

  De opzet van een Europese defensie lijkt leuk, maar ik zie dat meer als een dreiging voor de lidstaten. Een land zonder eigen leger is niet langer zelfstandig en het wordt veel makkelijker de troepen intern te gebruiken om ongewenste omstandigheden aan te pakken.
  Men denke aan de EU eenheden en voertuigen die al zijn gespot bij de demonstraties van de gele hesjes in Frankrijk

 4. Hannibal schreef:

  @Johan P.
  Annexatie is niet noodzakelijk een vijandige overname. Texas werd ook geannexeerd. Is geen bash-kwestie, zoek het na zo u wilt. 🙂
  Over Trump en de algemene situatie zijn we het wel eens.
  In Parijs is maar één EU-tank gesignaleerd, waarschijnlijk van origine een Franse. Berichten over EUROGENDFOR-troepen berusten op een hoax, die zal worden benoemd in een stuk op woensdagmiddag de 16e, maar ik ben met u eens dat het idee van een EU-leger niet gezond is voor onze soevereiniteit. Bedenk echter wel dat het Nederlandse leger al is geïntegreerd bij het Duitse in die zin s het voor NL al te laat.

 5. peter klein schreef:

  De Nato was een noord atlantische verdrags organisatie, maar zit nu tot in midden afrika en in afghanistan..
  Is gewoon het leger van de NWO, om belangen van de superelite te bevorderen. En dat heet dan “de politieman van de wereld”, of de “Pax Americana”

  Trump heeft daar niks mee. Heeft geen zin meer om eigen volk op te offeren voor die elite . Geen zin meer om andere landen in de eigen gewenste richting om te buigen.

  Want Rusland heeft er weinig mee te maken: het land heeft weliswaar wat top technologie ontwikkeld, maar heeft een BNP zo groot als dat van Italie, dus kan grootscheepse oorlog helemaal niet aan. En is de afgelopen decennia omgeven met allerlei Amerikaanse bases aan haar grenzen, dus hoezo: dreiging.
  .
  En als je dan ziet dat EU ook nog eens lustig Russisch gas importeert- gebeurt echt niet gratis- dan is Trump de man die een eind maakt aan deze hypocrisie, en aan deze belangenbehartiging van de superelite.

 6. Johan P. schreef:

  @Hannibal
  Ik vraag het me af of het daadwerkelijk een hoax was en meen van niet.
  Al helemaal niet nu er even snel even Artikel I-43: Solidariteitsclausule door heeft gejast zonder dat dat op de agenda stond. Dat artikel maakt in principe de weg vrij om troepen tegen de eigen burgerbevolking in te zetten. En om ervoor te zorgen dat dat gebeurt met zo min mogelijk gedoe biedt het de mogelijkheden van troepen van EU landen in andere EU landen in te zetten. Oftewel, er zouden bv Poolse of Duitse troepen kunnen worden ingezet om de opstand (want dat is het feitelijk) van de gele hesjes in Frankrijk neer te slaan.
  Dat wil niet zeggen dat dat meteen zal gebeuren, maar de mogelijkheid is wel vast geschapen en de burgers hebben daar weer eens niets over te zeggen gehad.

  Zo langzamerhand begin ik erg achterdochtig te worden en het spotten van dat ‘ene’ voertuig in Frankrijk is naar mijn mening dan ook een foutje geweest waarbij men de hand te snel heeft laten zien, of mogelijk zelfs opzettelijk als test om te zien of het zou worden opgemerkt en zo ja of er een reactie op zou komen.
  De EU heeft heel erg de insteek om steeds maar wat verder te gaanmet het pushen van zaken zonder het publiek te informeren.

 7. Johan P. schreef:

  @Hannibal
  Even vergeten. Maar ja, annexatie hoeft niet meteen een vijandige overname te zijn, maar het woord heeft een zeer negatieve klank waarbij op zn minst de insinuatie wordt gewekt dat het niet vrijwillig was voor het geannexeerde gebied en wordt ook eigenlijk nooit in een positieve vorm gebruikt. Vandaar dat ik het zeker in deze kwestie een foute term vind.

 8. Hannibal schreef:

  Ik snap je reactie op annexatie, maar voor mij is het gewoon een praktisch woord dat de zaak nauwkeurig omschrijft. Voor dergelijke gebeurtenissen sta ik nooit snel klaar met morele oordelen. Al was het maar omdat voor terugdraaien meestal een heel grote oorlog nodig is. 🙂 Klassiek geval van iets waar je aan wennen moet vrees ik.

 9. Hannibal schreef:

  @Johan P.

  Dat van artikel I-43 had ik gemist, maar kent zo haar eigen logica. Als je namelijk bij EUROGENDFOR gaat kijken, zie je dat die niet genoeg mankracht hebben.. Totaal iets van 1600 man. Als je in Frankrijk iets doen wilt heb je nu het tienvoudige nodig. EUROGENDFOR is alleen nuttig in een stadsguerrilla in één stad. Dat stadium is men in Frankrijk al voorbij, zie ook artikel vanavond 17:30 uur.

 10. Johan P. schreef:

  @Hannibal

  Uiteraard heeft EUROGENDFOR nu niet voldoende manschappen. Het is niet voor niets dat er vanuit de EU-commissie zo wordt gehamerd op dat ene Europees leger. Dat zou de zaken veel eenvoudiger maken. Voor hen dan wel te verstaan. En eigenlijk is dat precies wat dit artikel voorstaat, of tenminste de basis voor legt: de mogelijkheid om buitenlandse troepen in te zetten op het grondgebied van de lidstaten.

  Frankrijk kan het eigen leger niet gebruiken. Frankrijk zit met het hoogste percentages moslims in de bevolking en dat wordt ook weerspiegeld in het leger. Als het leger zou worden ingezet is er in mijn ogen een zeer grote kans dat dat het sein wordt voor de moslimwijken om te gaan rellen en de legereenheden aan te vallen, met hulp van de moslims in die eenheden. En dat zal dan in no-time veranderen in een enorme burgeroorlog, of beter gezegd, godsdienstoorlog.
  Dit klinkt sommigen misschien als vergezocht, maar het is niet zo onwaarschijnlijk als het op het eerste zicht lijkt. Legereenheden te velde die te maken krijgen met een aanval/confrontatie met tegenstanders EN tegelijkertijd met een grootschalige desertie/muiterij zijn gedoemd. Zeker als die muiters zich bij de tegenstanders aansluiten, die dan een enorme voorraad aan materiaal zullen veroveren, plus de enorme morele slag voor de legertop en de bevolking.
  Ik heb bij het artikel http://verenoflood.nu/begint-de-wereld-zich-tegen-de-islam-te-keren/
  al een reactie gegegen over een aantal basale cijfers wat betreft de moslimgemeenschap en het Nederlandse leger. Ik durf niet te spreken voor de staat waarin het Franse leger verkeert qua onderhoud, maar gezien de algemene teneur qua defensie in heel Europa de afgelopen decennia verwacht ik dat het wel iets, maar niet heel veel beter zal zijn. En zij hebben dan te maken met een overmacht die nog vele malen groter is. Daar staat dan tegenover dat de Franse bevolking niet zo laks zal zijn als de Nederlandse.

  Maar het maakt niet zo veel uit. Die oorlog gaat er gewoon komen. Dat is de aard van islam. Islam heeft historisch gezien de meeste oorlogen gewonnen door uitputting van de tegenstander en dat gaat hier ook al aardig die kant op.