DE WERELD NU

Wie islam zaait, zal salafisme oogsten

salafisme

Ook in België is ophef over Koranscholen en wat op die scholen gebeurt. Zoals overal is salafisme er ook een groeiend probleem.

Naar aanleiding van de Koranscholen waar jonge (moslim)kinderen worden geïslamiseerd met aansporingen tot haat of geweld tegen ongelovigen, homoseksuelen en overspeligen, en dus worden klaargestoomd om onze vrije, seculiere samenleving te verwerpen, te haten of aan te vallen, breekt Othman El Hammouchi een lans voor de vrije meningsuiting (De Standaard, 13/09/2019). Dat is opvallend daar hij eerder een stuk scheef waarin hij pleit voor ‘uitsluiting’ van ‘moreel verwerpelijke meningen die de menselijkheid of gelijkheid van individuen of groepen ontkennen’ (De Standaard, 27/07/2019). El Hammouchi stelde toen: ‘De opvatting dat bepaalde mensen minderwaardig zijn aan andere – wegens hun huidskleur, geaardheid, geslacht, geloof, enzovoort – is geen ‘mening’, het is een uitdrukking van haat.’ (Op El Hammouchi’s hypocrisie ter zake heb ik eerder gewezen in dit stuk op Veren of Lood.)

Dubbelzinnig
Zulke stevige, ondubbelzinnige taal ontbreekt echter in El Hammouchi’s stuk over Koranscholen. Daarin maakt hij zich sterk voor de vrijheid van Koranscholen om precies zulke haat jegens ongelovigen, afvalligen, homoseksuelen en overspeligen niet slechts te propageren, maar zelfs letterlijk in de breinen van jonge kinderen te injecteren. El Hammouchi’s gelijkstelling met ‘jonge kinderen die op de IJzerwake met een leeuwenvlag zwaaien’ is potsierlijk, zeker wanneer hij vervolgens schrijft het niet ‘extreem’ te vinden dat jonge moslims wordt geleerd dat ze niet als rekkenvuller moeten gaan werken indien ze daarbij in aanraking komen met alcohol of varkensvlees.

Het is dit soort dubbelzinnigheid dat de Nederlands-Marokkaanse schrijver Hafid Bouazza de legendarische passage ontlokte: ‘Moslims zijn niet creatief, maar wel goed in het overnemen van termen en trucjes. Zolang ze hun beschimmelde religie maar in leven kunnen houden (al was het maar met een gesubsidieerde fietspomp). Westerlingen helpen wel een handje. Toen ze eenmaal het woord “debat” leerden kennen, werd hun bekeringsdrang gebracht onder de term “debat”. In een onvergetelijke zin schreef Bas Heijne hierover dat moslims met iedereen in debat wilden, behalve met zichzelf. Voor “debat” kan men ook “discussie” invullen.’

El Hammouchi verwerpt ‘meer staatstoezicht’ op Koranscholen en ‘ongewenste beknotting en bemoeienis vanuit de overheid’ wegens ‘een inbreuk op de scheiding van kerk en staat’ en een schending van ‘de vrijheid van geweten en meningsuiting’. Hij noemt enkele zaken (niet alles) die kinderen en jongeren in die Koranscholen wordt aangeleerd even ‘verwerpelijk’, maar meer staatscontrole op Koranscholen zijn volgens hem ‘minder aanvaardbaar’ dan het islamitische vergif dat deze Koranscholen verspreiden. El Hammouchi verschoont ook de islamitische leer door – d.i. de nieuwe politieke correctheid – het probleem louter af te doen als ‘de wahabitische lezing van de islam’ (de Saoedi’s).

Politieke religie
Volgens historica en islamexperte Machteld Allan zitten het zogenaamde salafisme en jihadisme in de islam besloten en worden die termen vaak aangewend om de islamitische leer/bronnen vrij te pleiten. Allan: ‘Het onderscheid tussen politieke islam en “gewone” islam wordt in de islam niet gemaakt. “Politieke islam” is een pleonasme. De islam is een politieke religie: zijn Koninkrijk is van deze wereld.’ Ook de Algerijnse schrijver Hamid Zanaz laat zien dat ‘politieke islam’ een ‘flagrant pleonasme’ is omdat ‘de islam in de eerste plaats politiek is’. De bekende Amerikaanse religiecriticus Sam Harris merkt helder op: ‘Het probleem met het islamitisch fundamentalisme zijn de fundamenten van de islam.’

Toch formuleert El Hammouchi als enige ‘oplossing’ heel voorzichtig slechts het volgende: ‘(…) het gaat niet zozeer om de doctrines zelf, maar om hoe zij [salafisten] moslims kunnen afzetten tegen andere groepen. Dat is allerminst wenselijk voor de maatschappelijke harmonie. Natuurlijk horen ook zulke opvattingen vrij te zijn, maar het is wellicht aangewezen te kijken naar de geldstromen achter dergelijke scholen en instellingen. Vrije meningsuiting impliceert geenszins vrijheid van financiering.’

Alsof wahabieten, islamisten, salafisten en moslimfundamentalisten zich niet met recht en rede beroepen op de bronnen van de islam (Koran, Hadith); alsof de mainstream islamitische rechtsscholen ongelovigen, overspeligen, afvalligen en vrouwen als gelijken betitelen en voor die groepen een redelijke, humane, gelijke behandeling propageren. Alsof zonder financiering vanuit de islamitische wereld en letterlijk vanuit het Mekka van de islam, deze opvattingen niet evenzeer via massa-immigratie, satelliettelevisie, internet en de canonieke bronnen van de islam in onze samenleving zouden zijn terechtgekomen en worden uitgedragen.

Gedragscode
Naar aanleiding van enkele uitspraken van de nieuwe Britse premier Boris Johnson, propageerde El Hammouchi het ‘handhaven van een bepaalde informele maatschappelijke gedragscode, zodat haatdragende uitdrukkingen je de afkeuring van je omgeving, vrienden, familie en werkgever opleveren’. Hij schreef dat ‘de media daarin als agenda-setter van het debat in de samenleving een belangrijke rol spelen: ze moeten uitdrukkingen van haat en discriminatie identificeren en hard aankaarten’.

Wanneer het echter Koranscholen betreft die jonge kinderen mentaal mishandelen en opleiden tot moslimfundamentalist, klinkt Othman El Hammouchi een pak milder en minder oplossingsgericht: zijn hoofdbekommernis is dat de moslimgemeenschap en de islam gerust gelaten worden. Hij gaat bijzonder licht over de stand van zaken in Vlaanderen anno 2019, namelijk dat een lerares anoniem (!) getuigt hoe kinderen en zelfs kleuters aan leerkrachten zeggen dat ze gestraft zullen worden door Allah wegens het dragen van make-up of een rok (lerares: ‘De laatste 2 à 3 jaar is dat veel erger geworden.’) Het is precies door zulke islamitische opvattingen dat vandaag ‘jongeren’ in zwembaden en in bepaalde wijken meisjes lastigvallen of aanranden.

Catch-22
Twee jaar geleden kwam aan het licht dat ‘tienduizenden moslimjongeren’ in België door imams en islamleraren bang worden gemaakt met de hel en ‘martelingen in het graf’, waardoor ze nachtmerries hebben en in angst leven. Filosoof en televisiemaker Jan Leyers heeft erop gewezen dat hij moslims in Europa veel radicalere uitspraken heeft horen doen dan in de islamitische wereld. Leyers: ‘Dat komt natuurlijk doordat iedereen hier in Europa mag zeggen wat hij wil. In een islamitisch land ben je vrij om te zeggen wat in de lijn ligt van het regime, de vorst of de moefti. Maar waag het niet om daarvan af te wijken. Dat is het paradoxale: dankzij de vrijheid hier in Europa kunnen extreme tendensen binnen de islam tot uiting komen.’

Dit is helaas de catch-22 waarin wij ons nu bevinden als gevolg van decennialange, massale moslimimmigratie en het faciliteren en subsidiëren van de islam als ‘religie’. Wanneer je namelijk als overheid zulke walgelijke en gevaarlijke islamitische uitspraken, preken of Koranlessen verbiedt, dan perk je de vrije meningsuiting significant in, wat dus in principe zéér onwenselijk is. Laat je het toe, dan worden horden (jonge) moslims dusdanig met dat verderfelijk islamitisch gedachtegoed vergiftigd, dat onze relatief vredige, stabiele en vooral vrije, seculiere en welvarende samenleving uiteindelijk zal ophouden te bestaan.

Islamexperte Machteld Allan stelt in dat verband: ‘Een rechtsstaat is alleen te handhaven in een fysieke gemeenschap die coherent is omdat ze een geschiedenis en cultuur deelt. Op het moment dat je alles per wet moet afdwingen en niets meer van nature gebeurt, is het voorbij. Dat je bijvoorbeeld op straat geen vrouwen lastigvalt, zou vanzelfsprekend moeten zijn en helemaal niet in een wet gevangen moeten worden. Die vanzelfsprekendheid kan er alleen maar zijn wanneer je een soort natuurlijke gemeenschap vormt op basis van gedeelde grond, een natie. Roger Scruton schrijft dat heel mooi. Hij zegt dat als men nationalisme loslaat, men moet aanvaarden dat mensen andere soorten gemeenschappen gaan vormen, bijvoorbeeld op grond van ras of religie. Dan heb je een recept voor oorlog.’

Dilemma
Wie voortdurend de islamitische wereld binnenhaalt, wordt dus uiteindelijk zélf de islamitische wereld, inclusief zulke Koranscholen. Vrij naar de Nederlandse arabist Hans Jansen: wie islam zaait, zal salafisme oogsten. Als gevolg van aanhoudende, massale moslimimmigratie en islamgepamper komen westerse overheden steeds meer voor een dilemma te staan en worden ze gedwongen te kiezen tussen de pest en de cholera, namelijk een min of meer seculiere dictatuur enerzijds of een islamitische theocratie (kalifaat) anderzijds – of, wat in de geïslamiseerde, islamitische wereld veelal het geval is: iets dat daartussenin ligt, een mengvorm. Elke lidstaat van de Organization of Islamic Cooperation kan als dusdanig worden gekarakteriseerd. Dat zou voor het Westen een les moeten zijn.


Dit artikel werd aangeboden bij De Standaard, maar de redactie koos ervoor een andere reactie te publiceren (van Leo Neels). Het is eerder gepubliceerd op Doorbraak.be

12 reacties

 1. karton schreef:

  Potverdorie, had de heer Wilders tóch gelijk !!!!

 2. Frans Groenendijk schreef:

  Sterk stuk natuurlijk, maar met deze formulering ben ik het niet helemaal eens:
  “… komen westerse overheden steeds meer voor een dilemma te staan en worden ze gedwongen te kiezen tussen de pest en de cholera, namelijk een min of meer seculiere dictatuur enerzijds of een islamitische theocratie (kalifaat) anderzijds – of, wat in de geïslamiseerde, islamitische wereld veelal het geval is: iets dat daartussenin ligt, een mengvorm.”
  Er zijn wel meerdere heel grote problemen, maar het is in mijn ogen beslist géén dilemma.
  Er is helemaal geen noodzaak aan een “min of meer seculiere dictatuur”.
  Het beginnen te tonen van zelfs maar een schijn van ruggegraat, is niet hetzelfde als afglijden naar een dictatuur. Geen enkele kerk of synagoge zal bezwaar hebben wanneer de preken door een wèl functionerende AIVD op de band worden opgenomen en geanalyseerd. In tegenstelling tot moskeeën. Daarvan gaat al een heilzame werking uit. Het uitlekken van de uitspraken van een of andere haat-imam bracht de grootste moskee van dit land er al toe, die imam buiten te zetten.
  Echt ruggegraat tonen is: alle verwijzingen naar godsdienst schrappen uit de (grond)wet. Er tussenin zit: eisen dat preken in het Nederlands worden gegeven als strikte, heldere, overzichtelijke voorwaarde voor erkenning als ‘godsdienst’.

 3. Ravian schreef:

  Er is maar één oplossing, de islam moet weg uit zowel Nederland als de rest van de westerse wereld.
  En dat is vrij eenvoudig te realiseren; het volstaat om de islam te her classificeren als de kwaadaardige democratie en mensenrechten vijandige ideologie die het is.
  Daarna is het enkel een kwestie van handhaven.
  Het enige dat in de weg staat is de salonsocialistische elite die met de aanwezigheid van de islam haar voordeel denkt te doen.
  Deze elite wordt vertegenwoordigt door het partijkartel, stem ze dus weg, deze landverraders.

 4. Niets is wat het lijkt schreef:

  Ravian, je hebt gelijk, maar NL zal éérst uit de EHRM, VN, Marrakechpact, Maastrichtverdrag, Euro én EU moeten.
  Zij staan namelijk pal voor de New World Order, waarbij het te opstandig geworden volk terug haar hok in moet, hetgeen ze willen bereiken door angst (terreur), verarming (financieel en intellectueel), en polarisatie (islam).
  Verdeel en heers.
  Nexit is enige oplossing, maar dat zullen de regenten met alle beschikbare (en niet noodzakelijkerwijs legale) middelen verhinderen.

 5. Leo van Trierum schreef:

  Grinnik. Dit weet ik allemaal al ca. 15 jaar. Wat was een uitspraak van Pim Fortuyn? “ik wens iedereen die denkt dat het geweld wel meevalt door de Islam veel sterkte de komende jaren. Zalig zijn de onnozelen van geest!”

 6. Ravian schreef:

  @ Niets is wat het lijkt

  Klopt allemaal, daarom moeten we dan ook dringend van het huidige Partijkartel af.
  Als oppositie partijen als de PVV en het FvD het in Nederland voor het zeggen hadden dan was dit artikel helemaal niet geschreven, simpelweg omdat er dan geen reden was geweest dit artikel te schrijven.

 7. Eddie schreef:

  Frans Groenendijk; je punt is duidelijk, echter, waar Van Rooy m.i. op doelt aangaande “dictatuur”, is dat de Westerse maatschappelijke gedragsregels in relatie tot islamisten waarschijnlijk slechts op dictatoriale wijze zijn af te dwingen. Het gaat er dus niet om ruggengraat te tonen, het gaat om de reactie daarop uit fundamentalistische/salafistische hoek.

 8. Johan P schreef:

  @Frans Groenendijk
  Sterk stuk natuurlijk, maar met deze formulering ben ik het niet helemaal eens:
  “… komen westerse overheden steeds meer voor een dilemma te staan en worden ze gedwongen te kiezen tussen de pest en de cholera, namelijk een min of meer seculiere dictatuur enerzijds of een islamitische theocratie (kalifaat) anderzijds – of, wat in de geïslamiseerde, islamitische wereld veelal het geval is: iets dat daartussenin ligt, een mengvorm.”
  Er zijn wel meerdere heel grote problemen, maar het is in mijn ogen beslist géén dilemma.
  Er is helemaal geen noodzaak aan een “min of meer seculiere dictatuur”.

  Ik ben het er deels mee eens, maar heb toch ook een kanttekening. In mijn ogen is er in het onderwijs wel degelijk behoefte aan een seculiere dictatuur. Wat mij betreft zou AL het onderwijs dat is geschoeid op godsdienstige leest moeten worden afgeschaft. Slechts openbaar onderwijs, waarbij in het basis onderwijs slechts de hoofdlijnen van diverse religies aan bod komen maar er verder geen aandacht aan wordt besteed.
  Het middelbare onderwijs zou verplicht godsdienstonderwijs moeten bieden, waarbij de diverse godsdiensten/levensovertuigingen aan bod komen, met zowel de voor- als nadelen ervan. En van de grotere godsdiensten zou men nog een aantal verschillende stromingen kunnen meenemen. Tijdens deze lessen zouden ook de diverse gewelddadige conflicten waar godsdienst aan ten grondslag lag (of ligt) aan bod moeten komen.
  Anders dan dat GEEN godsdienst op scholen. Geen protestantse, katholieke, joodse, hinduistische of islamitische scholen, alleen openbaar onderwijs.
  Als ouders hun kind godsdienstig op willen voeden dan doen ze dat maar buiten schooltijd op eigen kosten. Scholen zouden daar niet aan mee moeten werken, geen extra verlof/vrije dagen voor moeten bieden en geen vrijstelling voor moeten geven, evenals examendata niet verzet moeten worden vanwege godsdienstige feestdagen.

 9. Frans Groenendijk schreef:

  @Johan P. Ik raak benieuwd naar het soort school waar uzelf op hebt gezeten.
  Als kind zat ik op een uitgesproken katholieke lagere school: 5 vd 6 leerkrachten liepen zelfs in een jurk. Broeders dus. Er zaten heel wat katholieke kanten aan, maar ook best wel goede. Ja, wij kregen ook de zogenaamde katechismus ingestampt, maar echt nare teksten daaruit zijn me daar niet van bij gebleven.
  Ook mijn middelbare school was katholiek. In die tijd werd ik -mede dankzij opmerkingen van een van de (weinige) broeders daar!- definitief atheïst. Toch stuurde mijn vrouw en ik -allebei atheïst- onze kinderen naar het christelijk gymnasium. Het grootste probleem dat het opleverde was dat de jongste een keer de klas uit werd gestuurd bij ‘godsdienst’. Reden: de arme man dacht dat hij voor de gek gehouden werd. Die jongste zei namelijk (naar waarheid) dat ze niet wist wat ‘Genesis’ betekende.
  De indoctrinatie van de kinderen -mbt klimaat, ‘vluchtelingen’ etc- is volgens mij echt niet minder ernstig op openbare scholen. De klimaatreligie is schadelijker dan die van de meeste kerken.
  Zie over de misverstanden mbt artikel 23 van de grondwet verder: https://www.academia.edu/28855025/Grondwetsartikel_23_een_prima_compromis

 10. Cool Pete schreef:

  Als altijd, weer sterk artikel van Sam van Rooy.

  De islam sluit iedereen uit, die niet-moslim is.
  En elke moslim , die niet fundamentalistisch moslim is.

  Islam = jihad +sharia + wereld-kalifaat.
  Islam is een suprematistische, gewelddadige overlevings- en veroverings-leer.

  Verbieden en bestrijden, dus.

 11. Johan P schreef:

  @Frans Groenendijk
  Wij zijn in mijn jeugd heel vaak verhuisd. Ik heb op openbare, katholieke en protestante scholen gezeten en heb nooit ergens echte problemen gehad.
  Mijn instelling is dan ook niet tegen religie an-sich, maar tegen het idee van op religie geschoeid onderwijs. Wat mij betreft is de relatie tussen god en mens -voor wie daar in gelooft, zelf ben ik een agnost, leunend naar het atheisme- een strikt persoonlijk iets. Het punt voor mij is dat religie gewoon niet op school thuishoort, net zoals het niet thuishoort bij de politie, op het gemeentehuis, of in de supermarkt. Laat je religie thuis. Daarnaast vind ik het belangrijker dat kinderen zowel de voor- als nadelen van alle grote religies krijgen te horen dan de nogal eenzijdige visie van een school gebaseerd op een enkele religie.

  Wat betreft de klimaathysterie ben ik het helemaal met u eens.
  Nog even daargelaten dat op de meeste vlakken de kennis dramatisch is gedaald. Ik zou dan ook meer voelen voor meer uren besteed aan spelling, taal, rekenen, topografie, biologie en programmeren bv dan aan godsdienst onderwijs. Extra aandacht op het middelbare onderwijs voor wis-, schei- en natuurkunde kan ook geen kwaad. Plus dat ik graag zou zien dat er, zeker voor VWO en gymnasium, meer wordt gedaan aan werkelijk debatteren op basis van feiten in plaats van gevoelens.

 12. Ravian schreef:

  Het echte probleem in het christelijke onderwijs is niet dat christelijke onderwijs maar het feit dat “godsdienst les” vervangen is door “maatschappijleer”, wat een eufemisme is voor ordinaire linkse indoctrinatie.
  Het onderwijzen van christelijke of andere vreedzame religiën is in principe onschuldig, het gaat pas mis op het moment dat er kwaadaardige ideologieën gepropageerd worden, zoals het socialisme of de islam.