DE WERELD NU

We zijn verwikkeld in een Low-Intensity Conflict met de islam 

Politiek, islam, wegkijken

Waarschijnlijk kunnen velen het zich nog wel herinneren: het conflict in Noord-Ierland. Een strijd over nationaliteit en religie zonder dat we beseften wat de islam was.

Een strijd tussen katholieken die zich bij Ierland wilden aansluiten en protestanten die geen verandering wilden en het prima vonden deel uit te maken van het Verenigd Koninkrijk.

The Troubles (de problemen) zoals het conflict met het typische anglicaanse gevoel voor understatement werd genoemd, was eigenlijk een instap-oorlog of een guerrilla-oorlog. Soms ook werd het als sektarische strijd of als burgeroorlog aangeduid.  Al met al ging men lastige aanduidingen niet uit te weg en werd het conflict in ieder geval benoemd. The Troubles uitten zich in geweld tegen politie en militaire eenheden, bomaanslagen, schietpartijen, executies en een constante propagandaoorlog. De Britse geheime diensten hadden het er druk mee en ook Europese diensten droegen hun steentje bij om hun Britse collega’s te helpen in hun strijd tegen de terreurbeweging IRA (het Ierse Republikeinse Leger).

Voorgaande komt u wellicht plotseling bekend voor, een andere oorlog lijkt er onwaarschijnlijk veel op. Maar het grote verschil is dat er helemaal geen kwalificaties worden gegeven aan onze strijd tegen de islam, die dag in dag uit woedt, maar die nooit mag worden benoemd. Misschien is dat dan de kwalificatie die er aan gegeven moet worden: de-strijd-tegen-de-islam-die-niet-benoemd-mag-worden. Meer Fawlty Towers dan dit wordt het bijna niet.

Bijna iedere dag is er wel een mohammedaan – of zijn er mohammedanen – in het nieuws, die een aanslag plegen, of die voorbereidingen treffen om een aanslag (op hun gastland) te plegen. Over dankbaarheid gesproken. Deze mohammedanen zijn als koekoeksjongen, ze nestelen zich warmpjes bij hun gast om ze vervolgens te verpulveren en de boel over te nemen.

Het blijft uitermate vreemd dat de media en de politiek (op Geert Wilder na, zelfs Thierry Baudet gebruikt wollig taalgebruik wanneer het op de islam aankomt) hun verstand weigeren toe te staan om luidkeels te verkondigen: WE ZIJN IN CONFLICT MET DE ISLAM. Want dat zijn we. Sinds 2004 (tot 2017) zijn er in de naam van Allah zeker 50 aanslagen gepleegd, en zijn er meerdere aanslagen verijdeld. Nogmaals in de naam van Allah, niet in de naam van Hasjeem, uit naam van Jezus, of uit naam van Boeddha, maar echt in naam van Allah alleen, en dat is volgens mij toch echt de naam van de god in de islam. Toch wordt er niet over gerept en wordt de term “islam” angstvallig vermeden, zowel door de verschillende media als door de politiek. Allahoe Akbar roepende moordenaars mogen op de een of andere manier niet met de islam geassocieerd worden van de media en dames en heren politici.

Maar media en politici kunnen blijven wegkijken en ontkennen. Dat is dom maar hun goed recht; ook domme mensen hebben rechten. Ik wijs u er echter graag op dat meerdere Europese landen waaronder Nederland verwikkeld zijn in een geweldconflict met de islam. Het is geen burgeroorlog, want daar heb je twee partijen voor nodig. De protestanten in Ierland hadden het gogme een tegenbeweging op te richten de UDA (Ulster Defence Association) om de IRA weerstand te bieden. In Nederland en andere Europese landen zijn er geen goed georganiseerde bewegingen die zich weerbaar tegen de Mohammedaanse terroristen opstellen, omdat men nog steeds in de overtuiging leeft dat de overheid het wel op zal lossen. Een naïeve gedachte, daar de politiek, media en overheden weigeren het islamitische geweld te benoemen voor wat het is: een low-intensity conflict met de islam.

And do not suppose that this is the end. This is only the beginning of the recknoning. This is onlyy the first sip, the first foretaste of a bitter cup wich will be proffered to us year by year unless by a supreme recovery of moral health and martial vigour, we arise again ant take our stand or freedom as in the olden time.

― Winston Churchill

 

2 reacties

 1. Johan P schreef:

  “Maar media en politici kunnen blijven wegkijken en ontkennen. Dat is dom maar hun goed recht; ook domme mensen hebben rechten.”

  Oneens. Buitengewoon oneens zelfs. Het gaat me niet om dat tweede deel, maar ik vind dat buitengewoon ongepast, Domme mensen hebben rechten, daar zal ik niets tegenin brengen. Maar om dat als excuus op te geven waarom de media dat recht ook hebben is echt helemaal van de gekke.
  De media zijn er om informatie te verspreiden en delen. Dat kan op 2 manieren. Hetzij via een soort staatsmedia die alleen de door de staat toegestane informatie verspreiden, zoals we gewend waren in de voormalige USSR en landen als Noord-Korea and China, of als onafhankelijke media die hun bronnen checken en ook onwelvallig nieuws brengen.
  Het westen was altijd een voorstander van de laatste versie, maar over de afgelopen 1o jaar is dat steeds meer vervallen tot het eerste model. Waarmee een grote stap is gezet naar dictatuur.
  Dat de media het recht zouden hebben om zekere zaken niet te benoemen, niet te verslaan en geen informatie over te verschaffen is een gotspe.

 2. Bosgeus schreef:

  Mooi artikel, maar veel dingen zijn onjuist. Ik zal pogen deze recht te zetten:
  Er was geen conflict in Noord Ierland, dat was wat de kranten beweerden. De Katholieken vielen Noord Ierland aan, om Noord Ierland terug katholiek te maken. De protestanten verdedigden zich. En dat was niets nieuws, dat is al eeuwen zo bezig. Al sinds de 16de eeuw, willen de katholieken alle protestanten uitmoorden. dat is precies waarom Willen van Oranje overstapte naar de Nederlandse opstand. Willem van Oranje hoorde van de katholieke adel, dat het hun bedoeling was alle protestanten in Europa uit te moorden. Hij was het daar niet mee eens, maar zweeg, tot hij een kans zag over te lopen. Daarom kreeg hij de bijnaam, Willem de Zwijger, omdat hij niet openlijk liet blijken, dat hij zich niet wenste in te zetten voor de roomse zaak.

  De protestanten van Noord Ierland hadden hun voorouders gered zien worden, door een van de nazaten van Willem de Zwijger, Stadhouder Willem III. Nederland viel Engeland binnen, veroverde heel Brittannië, stadhouder Willem III werd koning van Engeland. William of Orange, ook bekend als King Billy, want die Oranjes gaan nogal eens van bil. De katholieke Ieren waren bezig de protestante Ieren uit te moorden, King Billy ging hen helpen, won, redde hun leven. Daarom worden er jaarlijks Oranje marsen gehouden in Noord Ierland. Die Oranje marsen worden vervolgens aangevallen door de katholieken. Want de bedoeling alle protestanten uit te moorden in Europa, is nog steeds niet verdwenen.

  In Nederland waren de katholieken succesvoller. In 1853 werden er weer bisschopszetels geïnstalleerd in Nederland, de protestante gemeenten werden overgenomen door infiltratie en oicumene. Nederland werd vol rooms kerken gezet in de 20ste eeuw, door de roomse architect Kuypers. Landverrader Joost van den Vondel, die zich liet dopen tot katholiek aan het einde van zijn leven, kreeg zo een eigen park met roomse kerk erbij in Amsterdam. Met de Tweede Wereld oorlog kwam het ultieme succes, waar de meeste Nederlandse predikanten werden vermoord door de katholiek Hitler. Na WO2, kreeg Nederland katholieke premiers, er kwam een grondwet waar katholieken niet meer gediscrimineerd mochten worden. Het tolereren van schuilkerken werd tot trots van het land gemaakt. Katholieken kregen hun personeel bij de NAVO, de nacht van Kersten van ver voor de oorlog, was het laatste protest voor overname door het Vaticaan te lande.

  Maar toen ging het fout. In de jaren 1960, liepen de kerken leeg. Er kwamen steeds minder katholieken, ook in de andere landen van Europa. Er moest iets gebeuren, want als de Europeaan ging merken wat katholicisme werkelijk is, zoals ze dat deden in de 16de eeuw, dan was het eind zoek. Dat zou de roomse kerk niet overleven.

  Nu had de RK Kerk Islam opgezet eeuwen geleden, omdat het hen niet lukte om het Midden Oosten katholiek te maken. De Islam was weliswaar gaan rebelleren tegen hun pappa, vandaar de kruistochten, maar islam was wel een groot succes. Alle christenen van Noord Afrika en het Midden Oosten waren er mee uitgeschakeld. Dus werd Islam ingezet om die ketterse protestanten van Europa te vernietigen. Alle priesters gingen zich inzetten voor vluchtelingenwerk, om mazen in de wet te vinden, om meer katholieken en moslims in Noord Europa te krijgen. Mensen die zich dan wilden verdedigen tegen Islam, zouden dat alleen kunnen door zich oikumenisch aan te sluiten bij de katholieken. Terwijl moslims zelf trouwe slaven zijn, die alles geloven wat de propaganda beweert, net als katholieken.

  Blind voor het probleem dat katholicisme heet.