DE WERELD NU

Wanneer is iets discriminatie?

discriminatie

Soms voelen mensen andermans gedrag als discriminatie terwijl dat objectief bezien strikt logisch is. Dergelijke discriminatie kun je beter in de kiem smoren door zelf verwijzingen naar deze logische redenen te verminderen, betoogt Toon Kasdorp.

President Obama had in een indrukwekkende rede aan de Amerikanen uitgelegd hoe het voelt om zwart te zijn en alleen om die reden van van alles verdacht te worden. Dat is de ene kant van de zaak. De andere is dat een buitenproportioneel deel van de criminaliteit in de VS inderdaad door jonge zwarten wordt gepleegd en dat een rationeel mens met statistieken rekening houdt.

Als een zwarte jongen dan ook nog een crimineel ‘uniform’ aantrekt met een capuchon om zijn herkenbaarheid te verminderen, dan moet je het de gemiddelde Amerikaan niet kwalijk nemen dat die voor hem uitkijkt.

Natuurlijk had de vrijgesproken burgerwacht beter in zijn auto kunnen blijven zitten, maar hij zat daar om criminaliteit te voorkomen en uitstappen was niet illegaal. Het dragen van een wapen ook niet. Volgens zijn zeggen werd hij aangevallen door de jongen en met zijn hoofd tegen de stoep gebeukt. Zijn verwondingen ondersteunden dat verhaal. Het is geen wonder dat de jury hem geloofde. Het verhaal van de kant van die jongen kon niet meer worden verteld. Hij is doodgeschoten en of dat uit zelfverdediging gebeurde of uit wraak kon niet meer worden vastgesteld.

Ik vind dat zwarten in de VS en allochtonen in Nederland zich meer in zouden moeten spannen om niet voor criminelen te worden aangezien. U vindt dat misschien een vorm van discriminatie, maar het is rekening houden met feiten. Dat statistieken laten zien dat de meerderheid van zwarten en allochtonen niet crimineel zijn, doet daar niet aan af. Wie jonge zwarten tegen komt houdt rekening met een verhoogde kans op criminaliteit en wie zegt dat hij dat niet doet liegt.


Dit artikel verscheen eerder vandaag ook op het Blog van Toon Kasdorp

1 reactie

  1. Johan P schreef:

    Volledig eens. De cijfers laten zien dat de criminaliteit onder de ‘gekleurde medemens’ buitenproportioneel veel hoger liggen dan onder de blanke bevolking.
    Dat daardoor de gehele groep een slechte naam krijgt is misschien onjuist, maar persoonlijk vind ik dat de schuld daarvan juist bij die groep te zoeken is. Of men het nu heeft over bv de zwarte bevolking van de VS of de Marokkanen in Nederland, in veruit de meeste gevallen is het zo dat de groepen die zich gediscrimineerd voelen nou niet bepaald druk maken over de uitwassen en nooit de hand in eigen boezem steken.

    De definitie van discriminatie zou dan eigenlijk ook aangepast moeten worden van “het onderscheid maken op basis van ras, geslacht, geloof of wat dan ook” naar “het ongefundeerd onderscheid maken op basis van…”
    Het idee alleen al dat er nooit onderscheid gemaakt zou mogen worden is natuurlijk van de zotte.