DE WERELD NU

Wanhoop – integratiebeleid valt terug op Voodoo

integratiebeleid, integratie

De wanhoop over hoe integratiebeleid te voeren is nu zo hoog opgelopen dat de overheid wil overgaan tot een vorm van voodoo, alvorens beproefde maar politiek-incorrecte middelen te willen toepassen. Opnieuw is hier sprake van agitprop door de NOS.

Dit is een klassiek geval van een correlatie ontdekken waar een causaal verband verre van logisch is. Maar de mensen die verplichte integratie afwijzen, zien er klaarblijkelijk een uitweg in om het probleem van niet-integrerende minderheden te ondervangen. Maar dit is een aanpak die gegarandeerd meer probleen zal opleveren dan zij oplosen kan.

integratiebeleid

Ten eerste is daar de wet van de verminderende meeropbrengst. Anders gezegd is het punt, dat meer van hetzelfde wel leidt tot een monocultuur (ook wat betreft de (naar men hoopt) integrerende groepen, maar ook door te veronderstellen dat deze specifieke groepen specifieke vaardigheden meebrengen als onderdeel van hun etnische herkomst hoogst dubieus is, en gewoon racistisch.

De onderzoekers hebben gekeken waar asielzoekers die in de tweede helft van de jaren 90 naar Nederland kwamen terecht zijn gekomen. Van die groep is bijna de helft aan het werk. In de gunstigste regio’s is de kans dat ze een baan hebben bijna anderhalf keer zo groot als in de minst gunstige regio’s, stelt het CPB.

Het idee dat een dergelijke behoefte na 25 jaar (het verst terug gaan van de metingen waarop dit is gebaseerd) nog niet is opgelost is van de gekke. Ook dat is racistisch, omdat het impliceert dat de autochtone bevolking niet in staat zou zijn het tekort te onderkennen en daar via binnenlandse migratie in te voorzien. Van een tekort aan Limburgse tuinlieden aan de rand van de Waddenzee is dat vagelijk voorstelbaar, maar zoals het voorbeeld impliceert is het in hogere zin eenvoudig gelul.

Laten we als voorbeeld par excellence die beroemde Apothekers uit Aleppo als voorbeeld nemen, die hier met zijn 50.000’en heen vluchtten. Als een streek een aantal van die apothekers heeft opgenomen en zij succesvol emplooi vonden als apotheker, dan is het niet ingewikkeld te beseffen dat de behoefte aan apothekers (van waar dan ook) de eerste 25 jaar dicht in de buurt van nul komt. Voor het tegengestelde van de CPB-conclusie is daarom meer te zeggen dan voor de conclusie waar de NOS zo anthousiast over doet. TENZIJ men er bij het CPB vanuit gaat dat racistische motieven ten grondslag lagen aan die eerdere weinig succesvolle integratie en het vinden van werk. Maar dat zou dus al een afwijzende basishouding bij de bevolking van een streek veronderstellen, en is daarom op eigen kracht al een uiting van racisme.

Een tweede punt waarom dit onderzoek werkelijk totaal waardeloos is als het slechts de hierboven gestelde criteria gebruikt, is dat het niet differentieert naar de vaardigheden en de herkomst van de vluchtelingen in kwestie. Maar in alle eerlijkheid, dat beseft het CBS weliswaar vrijwel allemaal (helemaal aan het eind noemt de NOS dat ook wel), maar dat heeft voor de NOS geen enkele prioriteit. De agitprop-machine moet draaien.

Want uw staatsomroep denkt te weten hoe u denken moet.

3 reacties

  1. Juanito schreef:

    De vraag is m.i. nog steeds waarom – jaar in – jaar uit – kansloze laaggeschoolde cultuurvreemde onintegreerbare immigranten, die zich voordoen als (politiek) vluchteling, Nederland en andere Europese landen worden binnengereden. De bevolking wordt ongevraagd opgezadeld met culturele en financiële lasten voor nu, de toekomst, voor de huidige en toekomstige generaties. Sla de studies van Jan vd Beek er nog eens op na. Waarom in godsnaam die volharding in dit kansloze, destructieve beleid?

  2. Merlot Vine schreef:

    Een onderzoek uit de categorie “Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat gebruikers van roze toiletpapier meer kans op hamertenen hebben”

  3. Freek schreef:

    Die hamertenen, is dat een enge ziekte?