DE WERELD NU

Integriteit en regels – Ruben Munsterman en Wim Dubbink

Integriteit en regels

Integriteit en regels zijn niet automatisch een tweeëenheid. In dit gesprek komt aan de orde hoe het instellen van nieuwe regels eerder een lapmiddel is dan een effectieve manier om zaken ethisch verantwoord te houden.

Regels zijn weinig meer dan de steunkousen van de moraal.

We rennen van incident naar incident en toch gaan we ons niet beter gedragen.

Wim Dubbink (1963) is hoogleraar bedrijfsethiek aan het departement filosofie van Tilburg University en aan het Tilburg Sustainability Center. Zijn onderzoek richt zich op de filosofische aspecten van de bedrijfsethiek. In het bijzonder werkt hij aan een Kantiaanse duiding van de bedrijfsethiek. Thema’s waarop hij zich momenteel richt zijn integriteit en organisatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de relatie tussen ethisch handelen en de grenzen van de markt en excuus gedrag (het radicale kwaad). Dubbink is editor van de Springer serie “Issues in Business Ethics”.


Gepubliceerd op 26 april

Duur: 45:39