DE WERELD NU

Waar waren de wapens (WOMD)?

WOMD

Dat president Bush en eerste minister Blair verrast waren, toen er in Irak geen wapens van massale vernietiging (WOMD) [1] bleken te zijn, is evident maar waar was hun zekerheid dat men die wapens aan zou treffen op gebaseerd?

Veel is daarover niet naar buiten gekomen maar aan te nemen valt dat men over betrouwbaar geachte inlichtingen beschikte en dat die inlichtingen achteraf niet bleken te kloppen.

Een waarschijnlijk klinkend verhaal dat ik gehoord heb is dat men bronnen had in de buurt Saddam Hoessein en dat de president van Irak er zelf er van overtuigd is geweest dat hij over de wapens beschikte. Dat hij met andere woorden door zijn ondergeschikten is voorgelogen. Hoe dat ook zij, de Nederlanders konden moeilijk anders dan aannemen wat de Amerikanen en Engelsen hun vertelden toen die onze medewerking vroegen bij het uitschakelen van het gevaar dat Saddam Hoessein vormde voor Israël en andere bondgenoten in het Midden Oosten.

Dat de PvdA in de persoon van de toenmalige partijleider Bos achteraf niet alleen de geloofwaardigheid van de Amerikaanse president maar ook die van zijn coalitiegenoot Balkenende in twijfel stelde en een onderzoek eiste, dat er uiteindelijk ook gekomen is, is de belangrijkste oorzaak van de val van Balkenende IV geweest. Dat onderzoek (Waar waren de wapens?) werd verricht door de voormalige president van de Hoge Raad. Willibrord Davids en een paar andere vooraanstaande Nederlanders[2].

Het heeft niets van enig belang opgeleverd, maar het is wel de oorzaak geweest dat de PvdA een paar jaar lang als een onbetrouwbare partner heeft gegolden in Den Haag. Men heeft pas na het aantreden van de nieuwe partijleider Samsom weer het gevoel gekregen met iemand te maken te hebben op wiens woord men af kon gaan.

Bos en Balkenende heeft de affaire de politieke kop gekost. Er is niemand die twijfelt aan de intelligentie en het politieke inzicht van Wouter Bos, maar het odium van onbetrouwbaarheid is aan hem blijven plakken en aan Balkenende de reputatie dat je een loopje met hem nemen kunt.


 1. WOMD – Weapons of Mass Destruction
 2. Willibrord Davids (voorzitter), Monica den BoerCees FasseurTim KoopmansNico Schrijver,  Marjan Schwegman en Peter van Walsum

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

10 reacties

 1. carthago schreef:

  Die hoax kunnen we helaas doortrekken naar dezelfde huidige farizeeërsclub met hun klimaatakkoord.Weapons of Mass Delusion.

 2. Henri G. schreef:

  In de roos, Carthago!

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  Weapons of Mass Delusion. Briljant.
  Dekt volledig de lading.

 4. Cool Pete schreef:

  Het is niet zinnig, de geschiedenis aan te passen aan een “eigen gelijk achteraf”,
  of Nederlands politiek gekonkel, te verwarren met de geo-politiek.
  [ Overigens : in die toenmalige commissie zie niet een naam van iemand, die
  er echt verstand van kan hebben. Een aantal er van, ken ik. ]

  Gif-gassen, Scud-raketten, mogelijke koop Pakistaanse kernbom;
  Iraaks-Iraanse oorlog, Koeweit leeg plunderen, Saudi-Arabia bedreigen,
  raketten op Israel afschieten, Kurden massaal vergassen – e.a. –
  hoe duidelijk wilt u het hebben ?

  De eerste militaire ingreep, was een V.N. mandaat, en militair succes-vol.
  Maar Europese politici, hielden het uitschakelen van Saddam tegen.

  De tweede militaire ingreep, was uiteindelijk ook succes-vol :
  Saddam uitgeschakeld, en redelijk vrije algemeen verkiezingen.

  Het doel van beide was : een stabieler, liefst democratischer, Irak tot stand
  brengen, en zo het M-O stabieler maken.
  De voornaamste reden, dat dat niet gelukt is,
  is dat Iran van de ayatollah’s, daarna Irak overgenomen heeft.

 5. pascal schreef:

  @Cool Pete

  Leestip: ‘Het bouwen van een staat’ Francis Fukuyama.

  O.a. het waarom democratie niet werkt in regio’s waar de volgorde van belangrijkheid is: Familie, Clan, Stam, Religie, Land.

 6. Gale schreef:

  Wijlen journalist Ulfkotte was getuige van de Iraakse gasaanval op Iran waarbij Duits gifgas werd gebruikt. Geen enkele verantwoordelijke politicus is ooit veroordeeld voor de niet aanwezige WOMDs , die misschien wél in Irak waren aangetroffen. Twee vliegen in één klap dus; geen schuldige politici en geen blamage voor Duitsland en het westen. Zoiets misschien? http://www.novini.nl/gekochte-journalisten/

 7. Jantje schreef:

  Chemische wapens vallen onder massa vernietigingswapens.
  Die had Sadam wel degelijk.
  Vraag het aan de overgebleven Koerden uit Halabja,voor zover die nog leven.

 8. carthago schreef:

  @coolpete.Klopt ook .De reden echter waarom de NATO Irak binnenviel zijn na het niet massaal aantreffen van die WOMD ongetwijfeld anders geweest dan destijds wereldkundig werd gemaakt . Men was al jaren op de hoogte van wat hoesein uitspookte,vooral omdat de eussr de wapens zelf aan irak leverde .Maar dat is nooit gecommuniceerd met de eigen bevolking ,om vervolgens die bevolking wel unaniem met een inval in Irak te laten instemmen .Het uiteindelijke doel van die inval moet naar mijn mening de isolering van Iran zijn geweest met behoud van oliebronnen (shell).Maar dat kon ook al veel eerder.

 9. Cool Pete schreef:

  @pascal : dat het streven mislukte, ligt aan de islam.
  [ Daar is Fukuyama niet voor nodig – die ik overigens voor een zwamneus houd:
  “einde van de geschiedenis” ?? : de wereld was verdwenen ? Onzin, dus. ]

  @carthago : Olie uit Irak gaat naar Europa. Wel is het zo, dat Halliburton wilde
  investeren in raffinaderijen.

  De hoofdlijn was : een streven naar meer stabiliteit in het Midden-Oosten.
  Dat dat niet gelukt is, is duidelijk. Nogmaals : oorzaak : islam.

 10. Bosgeus schreef:

  Cool Pete, hoe u kan concluderen dat een inval met veel militair vertoon, door oorspronkelijk protestante landen, in een soevereine staat, op basis van evidente leugens, waar een regering was die geen moslim broederschap was, of anderszins theocratisch, maar een regering die door oorspronkelijk protestante landen bewapend was, islam als oorzaak had, is mij niet duidelijk.

  Na die inval kreeg militante islam natuurlijk wel meer aandacht door delen van de bevolking, omdat de Amerikanen zich erg vuil gedroegen in dat land.