DE WERELD NU

Waanzin is een kwestie van perspectief

totalitair systeem

Waanzin is een relatief begrip, en dat is een goede reden er voorzichtig mee om te gaan. Een perfecte ook om de context beter te beschouwen.

Laat ik dit betoog beginnen met een citaat van de bijna vergeten cabaretier Fons Jansen: de wereld is een gekkenhuis, maar wie zich niet kan aanpassen, díe moet worden opgesloten. Het was mijn eerste gedachte bij het zien van onderstaande tweet vanmiddag:

Zou de rechter die Malek F moest vonnissen dit citaat kennen? Dan heeft hij er weinig van begrepen, aangezien Malek F. onaangepast is naar Nederlandse maatstaven. Mensen die er om geloofstechnische redenen net zo over denken als Malek F. worden ook niet preventief aangepakt: Maatschappelijk is onze houding derhalve dat je best mag vinden dat iedereen met andere overtuigingen dood moet. Alleen, uitvoering geven aan die gedachte mag niet.

Als je hier nog wat verder over nadenkt, betekent het onderscheid tussen aangepast en onaangepast niets anders dan dat die laatsten zich minder blijken te kunnen beheersen, Als dat het dilemma van deze rechter was, lijkt hij gelijk te hebben, want zelfbeheersing willen meten is discriminatie. En dat mag nu eenmaal niet van de Nederlandse wet.

Maar hiermee zondigt deze rechter echter óók tegen het maatschappelijk welbevinden, en dat uit zich in de uitspraak dat Malek F. ontoerekeningsvatbaar is. Juridisch is dat een mooi woord voor waanzinnig, maar in deze vertaling deugt het niet. Want de kans op herhaling is bij mensen als Malek F. gigantisch. Juist, omdat hij zichzelf en zijn overtuigingen helemaal niet waanzinnig vindt. Die rechter vindt het waanzin – niet Malek F.

Daarmee zijn we terug bij het citaat van Fons Jansen boven dit artikeltje. Aan de maatschappelijke veranderingen waarvan Malek F. een exponent is, heeft deze rechter zich niet aangepast. Zijn uitspraak suggereert dat hij daartoe ook niet bereid is, en bovendien accepteert dat Malek F. daar hetzelfde mee om gaat. Het is daarom hoog tijd deze rechter op te sluiten, en de sleutel weg te gooien tot hij beter weet. Iets dat we vaker zouden moeten doen met gewetensbezwaarden die hun prioriteiten niet op orde hebben.

 

9 reacties

 1. Ernie van de Wal schreef:

  Naast paardenfluisteraars hebben we ook rechterfluisteraars in ons land. Zonder islamitische aanslagen hebben deugende politici en msm er al de handen aan vol om de problemen die moslims veroorzaken zo goed mogelijk verborgen te houden.
  Daar kan je geen terroristische aanslagen bij gebruiken. Dus: Die Marokkaan die tijdens de ramadan bij Amserdam CS een aantal mensen omreed werd bestempeld als een man met een te laag suikerspiegel.
  Alle getuigenverklaringen ten spijt en alle camera’s keken net de verkeerde kant op.

  Gökmen T. probeert het OM uit alle macht tot ontoerekeningsvatbare gek te verklaren en dat doet het OM dus ook met Malek F.

  Zo blijft Nederland “gevrijwaard” van islamitisch terrorisme en zolang hele volksstammen dociele Nederlanders dit nog vreten………

 2. Cool Pete schreef:

  1. Sluwe advocaten.
  2. Onwetende rechters. Islam = geweld.
  3. Gekte in een persoon, is uitzonderlijk;
  gekte in groepen, is de norm.
  – F. Nietschze.

 3. FatimadeJong schreef:

  ISLAMVERBOD!
  Islam zet aan tot misdaden tegen de menselijkheid. Islamverbod dus!
  Hells Angels, Satudarah en Stichting Michiel (pedo’s) zijn ook verboden.

 4. Peter Louter schreef:

  Psychische aandoeningen verlagen de grens voor agressie. Bij moslims krijgt de agressie een islamitische vorm: dood de ongelovigen. Bij veel moslims ligt die opdracht op de loer.

 5. carthago schreef:

  Over een paar maanden loopt deze moslimnazi met een enkelband weer op straat met een keukenmes .Wie weet op het rechterpad .

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Enkele vragen en antwoorden. 1. Wie is Malek Fostok? Syrische barman, sind 2014 in Nederland. 2. Had hij last van depressies? Ja, daar lijkt het wel op. 3. Was hij moslim? Ja. 4. Was dit een terreuraanslag? Kweenie. 5. Was er sprake van islamitische terreur? Daar lijkt het toch wel heel sterk op, immers: a. hij verwondde uitsluitend ongelovigen met het kennelijke doel hen te vermoorden; b. hij deed dit op een islamitische manier. c. hij riep hierbij de islamitische strijdkreet. 6. Gaf de rechter hem het voordeel van de twijfel? Zonder twijfel. 7. Is dat een goed idee? Normaal wel, maar in dit geval zou ik toch even doorprocederen. Er is gegronde reden om te veronderstellen dat de rechter de voor D66 voor de hand liggende keuze heeft gemaakt. Het verhaal over ‘duivelsaanbidders’ is een leuke vondst, maar niet geloofwaardig.

 7. Roelof schreef:

  Kort om er niet lang over uit te wijden: uitvinding van ziek warhoofd, dat zich in Nederland ‘rechter’ mag noemen: de gepleegde feiten waren strafbare feiten, maar het gepleegde feit was niet een strafbare daad. Vroeger leerde men dat strafbare feiten waren: het doen of nalaten van handelingen waarop door de wetgever straf was gesteld. Handelingen zijn daden om de bedoelingen van de persoon die ze verricht ten uitvoer te brengen. Samengevat: deze daden zijn handelingen ofwel daden die de strafbare feiten opleverden. Alleen iemand die het huiswerk van zijn opleiding niet goed heeft geleerd, kraamt de onzin uit dat de opzettelijk gepleegde feiten geen daden zijn. Maar daarvoor moet je ook gestoord zijn en een D66 geest hebben, een klaarblijkelijk laag geschoold soort mens, dat in Nederland de rechterlijke macht al door en door verziekt heeft zodat het ‘recht’ als vuil op straat ligt.

 8. Benedict Broere schreef:

  Goed beschouwd hebben de rechters de islam tot op het bot beledigd, want ze zeggen eigenlijk dat de ideologie die mensen aanzet tot mes-aanvallen op ongelovigen, zoals de betreffende ideologie daar van voor tot achter helemaal vol van is, een psychische stoornis is. Het is dan de vraag wat eigenlijk de straf is die in die ideologie voorzien is voor mensen die zeggen dat het een psychische stoornis betreft. Er is volgens mij een heel divers assortiment waaruit te kiezen valt: stokslagen, amputaties, steniging, kruisiging, verbranding, ophangen, doodschieten, en uiteraard, heel geliefd, het je hoofd afsnijden met bij voorkeur een bot mens – zo de sadisten van IS. Maar dit alles is natuurlijk voor de betreffende rechters totaal irrelevant, want mensen die ‘allah akbar’ roepend andere mensen vermoorden zijn bij voorbaat en zonder nader onderzoek enkel psychisch gestoord en niets anders dan dat. — Ik denk dat deze rechters de nazimisdadigers destijds in Neurenberg ook allemaal psychisch gestoord had verklaard, en dat ze het nazisme als religie van de vrede hadden bestempeld. Voorts had men uiteraard Adolf Hitler en zijn Mein Kampf totaal buiten beschouwing gelaten. Want stel je voor. Nietwaar.

 9. Roelof schreef:

  @ Benedict Broere. Goed gezien Benedict v.w.b. jouw vergelijk met de Nazi’s ! Alleen hadden die Nazi-moordenaars dan één nadeel waardoor ze door zo’n zieke geest in wèl veroordeeld zouden worden: ze hadden een blanke huid. En dat is in Nederland tegenwoordig een sterk bepalend gegeven of je wèl of niet vervolgd of gestraft wordt en zo wel, wat dan de strafmaat zal zijn. Eén van de vele (!!) voorbeelden: de Molukkers die kortgeleden in één van de 71 (45 nu nog over) voor hen gebouwde wijken niet een blanke willen hebben. Het zou eens andersom moeten zijn. Dan zou de pleuris in dit land uitbreken tot de V.N. aan toe, want alle linkse, bruine en zwarte racisten zouden in het geweer komen om hun vuil te spuien tegen alles wat blank is. Die blanke en met hem de werkwillende kleurling van alle rassen (!!), van wiens belastingcenten ze vreten en zuipen om vervolgens hun bagger en rioolwater over diezelfde maatschappij uit te storten.
  Het kan allemaal… in Neddurlant.