DE WERELD NU

VvMU op zijn EU’s – er zijn nog 500 miljoen wachtenden vóór U

kind geboren uit man

De grondrechten in de EU zijn theoretisch heel goed geregeld. Echt. Het kost alleen wat tijd voor je je recht halen kunt. En dat maakt het bijna een zinloos parcours.

Neem nu het geval van 2 Spanjaarden die een foto van de (toenmalige!) koning van Spanje in brand staken. Die hebben nu van het EU-hof te horen gekregen dat dat mocht:

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Spanje op de vingers getikt voor het opleggen van een straf aan twee demonstranten. Het land gaf twee mannen elf jaar geleden een boete van 2700 euro voor het beledigen van toenmalig koning Juan Carlos tijdens een protest tegen de monarchie in de Catalaanse stad Gerona, maar die boete is door het Hof van tafel geveegd.
Volgens het Hof heeft Spanje met het veroordelen van de twee mannen artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden, het artikel dat de vrijheid van meningsuiting regelt. Volgens het Hof moet het in brand steken van de foto niet worden gezien als een persoonlijke aanval op de koning, maar juist als aanval op de Spaanse staat. En dat valt, zo zegt het Hof, binnen de sfeer van kritiek op de politiek.

Altijd fijn om te horen. Zeker als je daarover al elf jaar in onzekerheid verkeert. Dus als de EU u nu gaat afluisteren, dan zou in het gunstigste geval de derde commissie na het verdwijnen van de Club Juncker/Timmermans u een schadevergoeding moeten betalen. Als de EU geen grove obstructie plegen zou teneinde de zaak oneindig te rekken, ten minste. Want dan gaat het heel wat langer duren. Weliswaar leuk voor uw achterkleinkinderen om officieel te horen dat de verwekking van hun grootouders illegaal door de EU werd afgeluisterd, maar heel erg boeien zal het hen nu ook weer niet.

En nu? Wat is de winst voor die Spanjaarden?? Wel….

De twee mannen krijgen niet alleen hun boete terug: Spanje moet de twee ook nog 9000 euro schadevergoeding betalen.

Als return on investment is het bepaald mager. 11 Jaar vechten voor je rechten, die ieder normaal mensen direct als zodanig herkennen zou? Disproportioneel is het juiste woord. En in hoeverre de Spaanse staat beide heren in die tussentijd (en de komende tijd, niet te vergeten!!!) heeft getreiterd door hen werk te onthouden, lastig te vallen , enz, enz, enz, is onbekend. Maar reken er op dat een protest als dit sociaal gezien bepaald niet gratis zal zijn geweest.

4 reacties

 1. Karina schreef:

  Top artikel.
  Zoals altijd … een artikel doorspekt met sarcasme en humor.

 2. Voight-Kampff schreef:

  En de onrechtvaardigheid is dat de burger persoonlijk strijdt tegen een onpersoonlijke overheid die procedures kan bekostigen op kosten van de burger. Niets aan de hand bij winnen of verliezen van een zaak. De politieke partijen en de deep-state staan buiten iedere controle en zijn onaantastbaar. They rule.

  De ambtenaren gaan fluitend de avond en het weekend in terwijl de burger, op zoek naar enig fatsoen en mededogen, ermee naar bed gaat.

  De multinationals zijn net als de ambtenaren onaantastbaar. Zij hoeven met tax-havens en tax-rulings zo goed als niets bij te dragen aan de infrastructuur waarvan zijn gebruik maken, terwijl het MKB strijdt om het hoofd boven water te houden. De afschaffing van de dividendbelasting komt voornamelijk ten goede aan de aandeelhouders van buitenlandse bedrijven. Het MKB hangt er maar een beetje bij.

  In de strijd globalisme versus nationalisme komt langzaam verandering met de aanstelling van Mike Pompeo op Foreign Affairs. Samen met Trump neemt hij de positie in van nationalist (en niet van globalist). Indien Trump de komende zeven jaar doorgaat in dit tempo dan gaat de wereld er anders en beter uitzien.

  Nederland en Europa blijven een godvergeten wasteland als de kiezers niet zelf in beweging komen. Trump is daar ook niet uit de lucht komen vallen en is gekozen door de kiezers die beseffen dat de staat de natuurlijke vijand is van het volk.

 3. Cool Pete schreef:

  Prikkelend artikel.

  @Voight-Kampff: sublieme bijdrage.

  Het is off topic, maar ik ga er toch op door:
  Wie goed oplet, en bijvoorbeeld Breitbart News Network leest, ziet dat
  President Trump zeer goed bezig is. Puin ruimen is niet makkelijk.
  En de vele malversaties van “the left” – Clintons t/m “obama” – zijn ongehoord.
  Ook het boek over Steve Bannon geeft de achterliggende standpunten goed weer.

 4. Johan P schreef:

  @Voight-Kampff

  Daar slaat u de spijker op de kop. Het probleem met een overheid (bestaande uit ambtenaren) is dat het per definitie werkt met geld dat niet hun eigen geld is. Dat is toch makkelijker uitgeven dan eigen geld. Dat merkt men dan ook bij vrijwel alle overheidsprojecten, het geld wordt vrijwel automatisch overgemaakt, resultaten zijn vrijwel altijd vele malen minder dan beloofd en de kosten vele malen hoger.

  Een mogelijke oplossing zou zijn om alle ambtenaren (en zeker de bovenlaag, inclusief minsters/staatssecretaris etc) in zekere mate hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor het budget dat ze hebben. Bij falende projecten, budgetoverschrijding, uitgaven waarvan de verantwoording niet voldoende duidelijk is etc, betekent dat een directe rekening naar alle betrokkenen, van bv 5% van hetjaarsalaris.
  Daar mag dan tegenover staan dat projecten die wel goed zijn verlopen een bonus van 5% mogen opleveren.

  Een dergelijk systeem bevordert de onderlinge controle en samenwerking en de drive om het geld beter te besteden. Men let nu eenmaal beter op wanneer het persoonlijke consequenties heeft

  @Cool Pete
  Correct. Rotzooi maken is makkelijker dan opruimen. Opbouwen is moeilijker dan afbreken.
  Trump is goed bezig, ondanks de enorme tegenwerking op vrijwel alle niveaus.