DE WERELD NU

Vuurwerk – zwijg en roep ôôhhhh

vuurwerk

Vuurwerk moet minder – gezagsdragers vinden het eng spul en er kunnen zich allerlei mensen lelijk mee bezeren.

En dat is precies de prioritering die we zien, al wordt ons als altijd anders voorgehouden. Want dat mensen zich (en inderdaad, soms heel ernstig) bezeren door vuurwerk en onoordeelkundig gebruik er van is een feit. De manier hoe men in Amsterdam het vuurwerk te lijf gaat zal effectief zijn. Van een stad met vuurwerkvrije zones verandert dat binnen een paar jaar in een stad met nog een paar zones waarin vuurwerk wordt toegestaan, en gaat de stadsregering er toe over een eigen vuurwerkshow te organiseren.

Bij daartoe geschikt geachte gelegenheden. Welke dat nu zijn denken we te weten, maar de ervaringen elders leren dat dat niet vast staat. Dit is namelijk ook een salami-tactiek, waarmee data en gelegenheden makkelijker kunnen worden veranderd. En op een dag kan de stadsregering ook besluiten dat het te duur geworden is, en de show afschaffen. Die was immers slechts bedoeld als pleister op de wonde, niet als zelfstandig evenement dat men hoe dan ook voor de bevolking organiseren wil. Het enige kerndoel is het uitroeien van een sociaal ‘probleem’. Als dat ‘sociale probleem’ is gesmoord doordat het oorspronkelijke gebruik uit het collectieve geheugen is weggegleden, kan men de laatste restjes afschaffen zonder protesten.

Dit gaat heel beslist werken. En zoals ik het schets.

En het gaat het gezag echt niet om de mensen die zich jaarlijks bezeren. Ja, dat is allemaal heel erg, maar als je ziet hoeveel mensen zich bezeren door overvallen en ander zinloos geweld, dan kan dat vuurwerk er best wel bij. Dit gaat niet over bezorgdheid voor het welzijn van de bevolking, de gaat om controle. Wie kennis van vuurwerk heeft, heeft ook kennis van zaken die gezagsdragers eng vinden. Kennis verbieden is au fond niet eenvoudig, maar zorgen dat zij uitsterft is doenlijk. Dat is het proces dat hier in gang wordt gezet.

En wat betreft de zenuwen van mensen die (zo ongeveer vanaf mijn leeftijd) klagen over al die plotselinge harde knallen:

Op Reagan was een paar maanden tevoren nog een aanslag gepleegd. Merk op hoe weinig aangedaan hij zich toont. Daar zouden sommige mensen eens een voorbeeld aan moeten nemen. Het bestrijden van vuurwerk door het te willen afschaffen is minstens zo neurotisch als de eis dat je altijd over vuurwerk moet kunnen beschikken. Want dat het wel eens wat minder kan zult u mij niet zien bestrijden. Maar de manier waarop dat vorm krijgt is minstens zo belangrijk als dat het lukt.

2 reacties

 1. Dick H. Ahles schreef:

  Dezelfde tactiek bij snelheidsbeperkingen.

  Als men lagere snelheden wil voor minder verkeersdoden (héél erg en daar moeten we tegen worden beschermd) dan is het enige logische eindpunt 0 km/uur. Immers waarom zouden we als politiocus niet wakker liggen van die laatste 20 doden veroorzaakt door auto’s die minder dan 30km/u rijden, als die 200 die omkomen bij 100/130 km/u? Zie bijvoorbeeld https://www.parool.nl/binnenland/-hogere-snelheid-leidt-tot-meer-verkeersdoden~a4334340/

  Maar waar het natuurlijk om gaat is dat we als overheid:
  – toestaat dat we auto’s importeren voor de verkoop die probleemloos 150km/u kunnen rijden
  – drie, vier, vijf en rond Amsterdam zelfs 6-baans autosnelwegen aanleggen
  – dan met tranentrekkende verhalen (milieu/slachtoffers/veiligheid) er toch een bordje 100km/uur bij zetten
  – en een paar kilometer verder een flitspaal of flitsauto (het was Zalm als minister van financiën die nog suggereerde om een begrotingstekort op te lossen door meer flitspalen te plaatsen)
  – en dan het openbaar ministerie schijnheilig bij snelheidsovertredingen mekkeren dat we dat toch met z’n alle hebben afgesproken (zelf meegemaakt in zaak die ik heb laten voorkomen)

  Dat proces heet ‘uitlokking’ en dat is in het strafrecht volgens mij verboden.

  Maar als het gaat om het innen van onwillekeurige belastingen vindt de overheid dat alle middelen zijn toegestaan.

 2. Christian Bakker schreef:

  Er word nergens gesproken over het dierenleed dat vuurwerk ieder jaar weer voort brengt.
  De honden die een levenslang trauma oplopen en zelfs niet meer naar buiten willen zijn elk jaar niet te tellen!!!