DE WERELD NU

Vrijheid van vereniging beknotten om motorclubs aan te pakken?

Vrijheid van Vereniging, rechtsstaat

Vanuit PvdA, CDA, VVD, CU en SGP wordt een initiatiefwet voorbereid die de minister van Justitie verbodsrechten geeft die indruisen tegen de vrijheid van vereniging, een belangrijk democratisch grondrecht. Hoe zit dat?

De Vrijheid van Vereniging is een elementair grondrecht van de rechtsstaat. De beknotting die nu in de pijplijn zit lijkt bedoeld om motorclubs aan te kunnen pakken. Zeggen de indieners. Deze wet heet Initiatiefwet Bestuurlijk Verbod Rechtspersonen. Maar als je deze initiatiefwet gaat uitpluizen dan ga je je toch echt serieus afvragen wat hier aan de hand is.

In een notendop:

 • Iedere vereniging, stichting en coöperatie, bv, nv maar ook vereniging van eigenaren kunnen verboden worden door de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker van de VVD. Er wordt in de initiatiefwet met geen letter meer verwezen naar motorclubs. Dit geldt dus gewoon voor iedere rechtspersoon.
 • Dit mag de minister doen op basis van vermoedens dat er in strijd met de openbare orde gehandeld wordt. Dat is redelijk subjectief, er worden nagenoeg geen criteria aangegeven wanneer een rechtspersoon dan in strijd met de openbare orde handelt.
 • Nadat je verboden bent verklaard mag je naar de rechter om alsnog je gelijk te gaan halen. Dat wordt nog een leuk financieel verhaal. Er valt als kleine vereniging of stichting natuurlijk nooit te vechten tegen een overheidsapparaat. Daar loop je financieel op leeg.
 • De minister mag ook direct alle goederen onder bewind stellen. Dat betekent dat lopende de zaak, die je zelf moet voeren, je nergens bij kan.

En dan komt nu het mooiste van alles: Vrijheid van verenigingin deze initiatiefwet is een artikel opgenomen die bestaande en zittende politieke partijen vrijwaart van de gevolgen van deze wet, mits ze in de afgelopen 6 jaar hebben meegedaan aan gemeente, 2de kamer of eilandsraad verkiezingen. Met andere woorden, alle huidige politieke partijen vallen buiten deze wet!!

Wordt de openbare orde, zo nu en dan niet door leden van politieke partijen overtreden? Is dat een onmogelijkheid?

Staan zij boven de wet?

Hoezo deze wet?

Waarom wil je op ministerieel niveau onder andere stichtingen en verenigingen verbieden terwijl deze verankerd liggen in onze grondrecht, artikel 1 nota bene.

Vrijheid van verenigingAls het je te doen is om alleen motorclubs, ga daar dan voor, gebruik je strafrecht en/of civiel recht want daar zijn deze instrumenten voor. Maar deze wet is veel breder, die geldt voor iedereen, behalve de politiek zelf. Welke kant willen ze op, of weten we dat wel maar zeggen we dat niet hardop. Met al dat tekort aan blauw op straat gaan we toch heel hard richting een soort van politiestaat!

Ja en nu?
Dat is inderdaad grote vraag. De initiatiefwet is opgesteld door Attje Kuiken (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Foort van Oosten (VVD), Stieneke van der Graaf (Christen Unie) en Kees van der Staaij (SGP). Als al hun partijen met deze wet instemmen, dan hebben ze al direct een meerderheid.

Voor de zomer van 2019 willen deze schrijvers de wet door de 2de kamer geloodst hebben. Ik ben van mening dat ze dat gaat lukken. Daarna volgt de 1ste kamer. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat hier mensen zitten, senatoren, die vaak iets verder na kunnen denken dan het volk dat de banken van de 2de kamer bemand en hoop dat men hier kritischer is.

Waarom schrijf ik dit? Omdat ik er van overtuigd ben dat men – wij Hollanders dus – geen flauw benul hebben van dit initiatief wetsvoorstel en de gevolgen die dit kan hebben voor ons allemaal. Een minister die zelf op de stoel van de rechter mag gaan zitten en organisaties kan gaan verbieden, het moet niet gekker worden.

Hoe ging het tot nog toe?
De bedoeling van de wet is, zo wordt tenminste gezegd door de schrijvers ervan, om OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs) aan te pakken en te kunnen verbieden. Wat op dit moment behoorlijk krom is, want een aantal zaken die hetzelfde beogen zijn op dit moment juist onder de rechter. Hebben deze partijen geen vertrouwen dat de rechterlijke macht hun doel zal onderschrijven? Immers:

 • Bandidos MC is verboden in Holland; uiteraard zijn zij in hoger beroep gegaan tegen dit verbod en wachten we de uitspraak hiervan af. Dit is overigens een civielrechtelijke zaak.
 • Satudarah MC is verboden in Holland; uiteraard zijn zij in hoger beroep gegaan tegen dit verbod en wachten we de uitspraak hiervan af. Ook dit is overigens een civielrechtelijke zaak.
 • Tegens de Hells Angels MC is een civiele procedure gestart om ze te verbieden, waarvan men in mei 2019 een uitspraak verwacht.
 • Tegen No Surrender MC is een zelfde procedure gestart als tegen de Hells Angels. Ook hiervan is de verwachting dat de uitspraak niet eerder dan medio 2019 zal plaatsvinden.

Vrijheid van verenigingMet andere woorden, het openbaar ministerie heeft tegen 4 internationale motorclubs zaken lopen. Zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk. Moet je daarnaast, als overheid nog een wet bouwen, om zo gezegd motorclubs te kunnen verbieden? Zijn de strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures niet afdoende?

Heb je dan als overheid geen vertrouwen meer in je openbare ministerie, of ben je gewoon van plan om per sé motorclubs te verbieden ondanks het feit dat er strafrechtelijk en civielrechtelijk geen bewijs bestaat of is er iets anders aan de hand?

Hoe pakt de praktijk uit? Machtsmisbruik!
Zaterdagavond, uurtje of half tien, het is druilerig, niet al te warm, donker en we hebben al dik anderhalf uur gepropt in de auto gezeten. Onderweg naar een borrel bij de Hells Angels Northcoast te Harlingen.

We bleken niet de enige te zijn die trekken hadden in een borrel. Een alerte agent had waarschijnlijk meer motorvolk richting het Harlingse charter van de Hells Angels zien gaan. Nadat hij (of zij of het) dit aan de superieuren gemeld had, is waarschijnlijk in een mum van tijd een controlepost ingericht.

Een autootje of 5 a 6 van de politie en een busje van de marechaussee (in totaal een kleine 15 tot 20 man sterk) vormden de controlepost. Iedereen op weg naar de motorvrienden werd aangehouden.

Onderstaand een bijna letterlijke weergave van wat zich voordeed:

Agent Goedenavond heren, verkeerscontrole. Mag ik uw papieren zien?
Motorvriend Beste agent, verkeerscontrole zij u? Dan mag u de papieren van de berijder van de auto zien, de rest hoeft u niets te laten zien.
Agent Dat is niet waar. Er is jurisprudentie dat we leden van een OMG om hun papieren mogen vragen.
Motorvriend Dat kan niet. Jurisprudentie kan er alleen zijn als een uitspraak is in een zaak – dus uitgesproken door een rechter – dat OMG’ers altijd hun papieren moeten laten zien.

Zo’n uitspraak is er gewoon niet. U mag dus alleen onze papieren expliciet vragen als er een concrete verdenking is die u tegen ons moet uitspreken of er is een APV uitgevaardigd door de burgemeester.

U heeft geen verdenking uitgesproken. Is er een APV?

Agent (Nu wat stotterend) Nee, er is geen APV waar ik van weet. Er is gewoon jurisprudentie. Punt.
Motorvriend We willen best mee werken hoor, maar u moet zich wel houden aan de spelregels die voor iedere burger gelden.
Agent Ik ga dit verifiëren met mijn meerdere/collega.
Intermezzo Vrijheid van verenigingDe agent staat enige tijd in gesprek met anderen waarna een duidelijk zichtbaar geïrriteerde meerdere (meer strepen op schouder en we noemen hem hier agent 2) op de motorvrienden kwam afstappen.
Agent 2 Ik heb contact gehad met de officier van justitie. Er zijn twee mogelijkheden waar jullie uit kunnen kiezen:

1)      Of jullie laten nu jullie id-bewijzen zien en dan kan je door naar je borrel of

2)      We houden jullie hier nu aan en dan kan je morgen met je advocaat er bij je legitimeren. Kan wellicht wel tot maandag duren…

De motorvrienden hadden dorst en geen zin in een koude cel en konden na het tonen van hun id-bewijs door naar de borrel.

Een paar feiten op een rij:

 • – Jurisprudentie: Jurisprudentie is een verzamelterm. Het gaat om uitspraken, arresten en vonnissen die gedaan zijn door rechters van rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad. Er is geen enkele rechterlijke uitspraak die zegt dat leden van OMG’s verplicht zijn zich te identificeren. Leden van OMG’s zijn hierin dus gelijk als iedere andere burger.
 • – OMG: OMG is een term die door de overheid zelf is bedacht maar waarmee geen enkele motorclub zich in identificeert.
 • – Verkeerscontrole: Bij een verkeerscontrole door politie en marechaussee wordt – zo zegt het woord al – gecontroleerd op alles wat met het verkeer te maken heeft. Het gaat dan bijna altijd om het voertuig en de bestuurder en varieert van de toestand van de chauffeur tot de toestand van het voertuig, openstaande boetes, enz.
  – Indien douane aanwezig is en/of de FIOD dan gelden weer andere spelregels en mag er veel meer gevraagd worden.
  – Als het gebied waar het voertuig met inzittenden zich bevindt in een risicogebied (dit moet wel van te voren aangegeven zijn door de burgemeester) dan mag er zelfs tot preventief fouilleren worden overgegaan.

In het geval hierboven was dit allemaal niet van toepassing.

Men bevond zich niet in een risicogebied, er is geen verdenking uitgesproken, er was alleen spraken van een verkeerscontrole door politie en marechaussee.

Dus……”Of jullie laten nu jullie id-bewijzen zien en dan kan je door naar je borrel of we houden jullie hier nu aan en dan kan je morgen met je advocaat er bij je legitimeren.” Is dus gewoon hele smerige powerplay van onze wetshandhavers!

Wordt dit de toekomst? Welk probleem moet dit voorkomen, precies?? En vooral ook: wie gaan hier nog meer mee te maken krijgen??? Deze wet zoals zij er nu staat is in ieder geval veel te ruim geformuleerd.


Dit essay is samengesteld uit twee artikelen (1,2) die eerder verschenen op Krom is Krom

Meer over de politie en haar beleid leest u op Veren of Lood hier.

9 reacties

 1. Ernie van de Wal schreef:

  Hoogstwaarschijnlijk gebruiken die politici deze motorclubs als vehikel, om allerhande verenigingen te kunnen verbieden, die zij bedreigend acht voor de positie van de regering en de EU. Wellicht om straks ook “onwelgevallige” demonstraties te kunnen verbieden.

 2. Jannos schreef:

  Vrees ook dat het eigenlijke doel is om alle politiek onwelgevallige clubs (Pegida, Schild en Vriend, Identitair Verzet) te breken. De rest wordt via constante digitale surveillance ontmoedigd en stuk geintimideerd. Daarna zullen er beloningen worden uitgeloofd voor degenen die n.a.v in de kroeg etc. afgeluisterde lieden met ‘foute gedachten’ aangeven, a la Meld Misdaad Anoniem – ook al zo’n knalsucces in heldhaftig Holland.

  Uiteraard zullen antifa en dergelijke linksextremisten die voor de ‘goede zaak’ strijden van iedere beperking gevrijwaard blijven.

 3. Pieter schreef:

  Wat bedoel je met Holland?

 4. Niets is wat het lijkt schreef:

  Elke keer een stapje verder. Maar een complot? Gekkie.

 5. Gerrit Joost schreef:

  Die wet mag er NOOIT komen! (de haatprekende Imam’s en blindeling(k)se volgers van de Islam vallen hier natuurlijk buiten – de Islam heeft de laatste 10 jaar meer slachtoffers gemaakt dan de gevaarlijkste motorbenden bij elkaar). De wet lijkt in strijd met de grondwet, 2/3 meerderheid TK nodig of valt dit binnen het kader van de noodwet i.v.m. de Brexit en kan dit wetgedrocht per direct ingaan? Mensen die strafbare feiten plegen kunnen nu ook worden aangepakt (alhoewel daar is geen capaciteit voor, dankzij alle wegbezuinigingen).

 6. Cool Pete schreef:

  Het is de opmaat naar het juridisch vervolgen en verbieden van onwelgevallige
  politieke partijen. Zie hoe ze dat in Duitsland doen, met de AfD.

  Elke criminaliteit was al met de bestaande wetgeving te bestrijden !

  Het is ON-grondwettelijk.
  Het is het einde van de het recht van vereniging, vergadering en
  vrijheid van menings-uiting.

  Het is “EU”-totalitarisme.

 7. Frans Groenendijk schreef:

  Ik zocht nog naar wat voortgang mbt deze initiatiefwet. Blijkbaar heeft de Raad van State nog geen advies uitgebracht.
  De Raad voor de Rechtspraak wel. Een tamelijk kritisch advies. In mei 2018 https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2018-11-initiatiefwetsvoorstel-bestuurlijk-verbod-rechtspersonen.pdf

 8. Anti schreef:

  De medelander zou eens moeten beseffen dat er hier een knap staaltje onderdrukking aan de gang is. De EU wil de totale macht. Macht over hun onderdanen en macht over de wereld. Stukje bij beetje word de kop ingedrukt van alles en iedereen die zijn of haar stem wilt laten horen. Wij mogen niks zeggen, wij mogen niks vinden, wij hebben geen recht op vrijheid, wij hebben geen recht om onze mening te laten horen op welke manier dan ook. Dit is het voorbeeld van dictatorschap, dit is het voorbeeld van onderdrukking. Als je andersdenkend durft te zijn, wordt je zo snel mogelijk geëlimineerd. Op wat voor manier dan ook wordt je monddood gemaakt. Wat ooit zo’n vrij land was, waar je ooit jezelf kon zijn, moet je nu meelopen in de kudde. Je gedragen naar de maatstaven van wat de leugenaars en bedriegers en wittebordcriminelen je voorschrijven. We gaan naar de klote. Zag heel Nederland dit maar eens…

 9. Jan schreef:

  Het is dus schijnbaar weer een stuk overbodige wetgeving, waarbin wederom de politiek vrij baan krijgt. Misstanden binnen een politieke partij kunnen dus niet leiden tot een verbod van deze partij. We gaan dus met zijn allen morgen naar de KVK en zetten onze rechtsboven om naar een politieke partij. Opgelost!! 😇😈