Normen en waarden?

1

Een van de grootste problemen van deze tijd is dat vele ‘prominenten’, of het nu politici of schrijvers of wat dan ook zijn, hetzij nog steeds niet doorhebben, hetzij doen alsof ze het niet doorhebben, maar blijven beweren dat islam te verenigen is met de westerse waarden en normen.
Islam is niet verenigbaar met wat dan ook. Dat is het nooit geweest en dat zal het nooit worden. De diverse stromingen binnen islam kunnen al niet eens met elkaar overweg, laat staan met andere overtuigingen. En ja, ook binnen het christendom hebben we diverse godsdienstoorlogen gezien. Echter, al die oorlogen bij elkaar, plus de slachtoffers van de vervolging door de spaanse inquisitie, vallen in het niet bij het onvoorstelbaar hoge aantal slachtoffers dat islam heeft veroorzaakt.

Het is een vrij natuurlijke eigenschap van de meeste mensen dat men anderen, andere culturen, andere godsdiensten etc probeert te zien in het licht van de eigen cultuur/godsdienst etc. En dat men aanneemt dat dezelfde waarden leidend zijn. Dit is niet vreemd, aangezien men over het algemeen zaken probeert te beoordelen naar aanleiding van de eigen opvoeding en ervaringen, maar het zorgt steeds weer voor onaangename verrassingen.

Dat is ook waarom het zo’n schok was voor -met name de amerikaanse- troepen in de oorlog met Japan. Het hele idee van zelfmoordvliegtuigen evenals zelfmoordaanvallen op de grond, het was volledig onverenigbaar met de westerse cultuur, maar het is een vrij normaal onderdeel van de Japanse cultuur.
Hetzelfde gold voor de omstandigheden in de nazi-vernietigingskampen toen die werden bevrijd.
En hetzelfde zag men in Korea en in ergere mate in Vietnam, waar oorlogvoeren heel anders was. En waar de behandeling van krijgsgevangenen door de tegenpartij zo verschilde van alles wat men was gewend dat de eerste gevangenen die ontsnapten /uitgeruild werden niet werden geloofd toen ze met hun verhalen kwamen.
Een ander voorbeeld is de gruwelijkheden die in diverse Afrikaanse landen worden begaan. Veel mensen geloven het niet, omdat het zo ver buiten de eigen perceptie van normaal/redelijk/beschaafd gedrag is dat men zich niet voor kan stellen dat mensen werkelijk zo kunnen handelen. Als men er al over spreekt dan wordt eigenlijk direct de aanname gemaakt dat dergelijk gedrag misschien ooit in het verleden voorkwam, maar dat het zeker nu niet meer zo is. Zo zijn er behoorlijk wat mensen die er rotsvast van overtuigd zijn dat er nooit ergens kannibalisme is geweest en dat verhalen daarover door de blanken werden verspreid om andere volken zwart te maken. Feiten lijken er niet toe te doen.

Ondanks het feit dat men er keer op keer tegenaan loopt dat culturen enorme verschillen in normen en waarden hebben, lijken veel mensen niet in staat te zijn de omslag te maken en in ieder geval te accepteren dat waarden en normen niet universeel zijn.
De normen en waarden binnen islam zijn principieel onverenigbaar met alles waar de westerse normen en waarden op zijn gestoeld. Pas als voldoende mensen dit begrijpen kan er echt aan de enige mogelijke oplossing worden gewerkt: geen islam in het westen. Moslims zonder uitzondering allemaal actief repatrieren naar moslim-landen, en alleen tijdelijke verblijfsvergunningen toestaan, voor een jaar, met maximaal 3 verlengingen, op die voorwaarde dat er geen enkel islamitisch gebruik of ritueel wordt uitgevoerd zolang men hier is.
Handel tussen islam en het westen kan mogelijk zijn, maar islam moet hier worden verboden, zoals in Saudi-Arabie alle andere godsdiensten ook verboden zijn.

1 reactie

  1. went_galt schreef:

    Moedige mening. Het wrange en lastige is dat het behoud van de westerse waarden nu om maatregelen vraagt die tegen de westerse (en mijn) waarden ingaan. Maar ben het hartgrondig eens met de auteur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.