DE WERELD NU

Voorwaarts met de linkse kerk

staat

Al sinds in ieder geval mijn mensenheugenis, worden mensen die niet tot de linkse kerk gerekend worden door de leden van die kerk, verketterd als moreel mindere mensen, op wie mocht worden gescholden die verdacht mochten worden gemaakt, die beledigd en gekwetst mochten worden en over wie alles gezegd mocht worden wat maar in de politieke of morele kraam van de spreker te pas kwam.

Wat dat betreft is er helemaal niets nieuws onder de zon, hooguit kan je zeggen dat het vroeger volstond om VVD’er te zijn om de huid vol gescholden te krijgen, en je je nu moet bekennen tot de PVV om dat voor elkaar te krijgen. Verder is er echt geen verschil. Ik kan me, ervaringsdeskundige sinds de middelbare school, goed voorstellen dat, mocht de PVV ooit verdwijnen, en er ‘op rechts’ niets anders te schelden is dan op de VVD, dat oude handwerk weer even zo vrolijk zal worden opgepakt als in vroeger tijden.

Ik bezie het allemaal met verwondering, want als VVD-stemmer sta ik al jaren niet meer in de frontlinie van de scheldpartijen en verdachtmakingen, maar sla een en ander gade vanaf de tribune – dat is ook wel eens eens aardig natuurlijk. En dan heb ik het nog niet eens over door links gepleegde aanslagen, aanslagen die kennelijk ‘moeten kunnen’, want anders denken dan mag, dat mag natuurlijk niet. Anders doen dan mag, dat mag dan weer wel, en wie ook maar één touw aan deze moraal vast kan knopen, die nodig ik hartelijk uit dat te doen, maar mij lijkt het touw er te verknipt voor.

Als het niet zo navrant was, zou het beslist grappig zijn, de verontwaardiging van politiek correct (zelfverklaard uiteraard) Nederland over de verruwing van het debat, een verruwing die feitelijk niet meer of minder inhoudt dan dat er eens iets teruggezegd wordt door degenen die zich eerder zonder weerwoorden op hetzelfde lage niveau, voor rotte vis lieten uitmaken.

Zie wat er met de aanhang van de PVV gebeurt, die worden al sinds jaar en dag uitgemaakt voor alles wat mooi (nou ja, dat dan weer niet) en lelijk is. Laagopgeleide tokkies zijn het, uiteraard royaal voorzien van een onderbuik die even racistisch als xenofoob is, die bang zijn voor de toekomst en niet kunnen leven met vreemde luchtjes op de trap (Pechtold), dan wel niet tegen de jegens hen uitgeoefende terreur (Cohen) kunnen, en daarom diens stad maar hebben verlaten. Er zijn zoveel voorbeelden te geven van mensen die zich zo moreel verheven voelen boven iedere andersdenkende, die er op los liegen, fantaseren, demoniseren en haatzaaien, dat er geen beginnen aan is die zelfs maar bij wijze van voorbeeld te noemen.

Voorlopig hoogtepunt van gekte is natuurlijk de aanklacht tegen Wilders, die het blijkbaar gewaagd heeft zich te begeven buiten de bandbreedte van de door de staat en zijn gesubsidieerde vazallen, vastgestelde bandbreedte van de toegelaten moraal. Want geen misverstand, uiteindelijk is het de staat en de daar heersende opvattingen over wat wel/niet kan die niet alleen doordrenkt is van politieke correctheid, multikul en eigenwaan, maar die zich als collectivistische entiteit ook nog eens laat bevolken (en dus ‘is’) door aanhangers van precies die toegelaten moraal.

En dan nog vreemd opkijken als er bij de stembus blijkt dat er nogal wat mensen zijn die zich niet voor rotte vis willen laten uitmaken, en die gewoon stemmen wat zij willen, wat zij willen dus, en niet wat zij volgens de zelfverklaarde hoeders van de toegelaten moraal zouden moeten willen. Tja, dat steekt onze politiek correcte vrienden, die vaak ook niet in hun eerste bewondering voor totalitaire regimes gestikt zijn, natuurlijk vreselijk: dat er mensen zijn die niet doen wat zij zeggen, en die blijkbaar zelfs hun gedachten nog vrij wanen. Domme mensen zijn dat, met domme gedachten uiteraard.

En dan komt al snel de gedachte op om bedoelde schelders, lasteraars, smaders en haatzaaiers eens een koekje van eigen deeg te geven, bijvoorbeeld door aangifte te doen, hetzij bij de politie, hetzij bij een van de vele gesubsidieerde bureautjes voor de handhaving van de toegelaten moraal, die opsporing, vervolging, berechting en executie mogen verzorgen, en daarmee in niets zoveel lijken als op de religieuze of fatsoenspolitie die in meer religieus getinte dictaturen dan Nederland actief is.

Hiermee zie ik echter een probleem, want met het indienen van dergelijke klachten legitimeer je zowel de staat als al die bureautjes als hoeders van de toegelaten moraal, en die legitimiteit die hebben zij niet, of zouden die niet behoren te hebben (ik heb het hier even niet over de vervolging vanwege de staat van zaken als moord, doodslag, roof en diefstal en dergelijke, maar gezien het feit dat het daar amper van komt, hoef ik het daar ook niet over te hebben). Tevens maak je daarmee het proces tegen Wilders niet langer tot ijkpunt van het ten grave dragen van het laatste restje Nederlandse rechtstaat, maar tot gewoon een deel van de wederzijds wegens hun politieke standpunten voor de rechter gesleepte sprekers.

Ik stel voor dat dus niet te doen, althans niet voordat de zaak-Wilders tot in de hoogste instantie is beslist, dan kan er altijd nog gezien worden wat te doen staat. Maar tot die tijd zou ik me beperken tot het aanwenden van de eigen creativiteit aangaande het ‘benoemen’ van degenen die zo vaak en graag schelden en lasteren over andersdenkenden.

Dit betekent dus: terug schelden, verdacht maken, leugens vertellen, fout citeren, spreken over onderbuiken of een vergelijking maken met Pol Pot (als al niet direct een beschuldiging van collaboratie kan worden gedaan), Stalin of Mao (lees bijvoorbeeld bijzetfeministe Anja Meulenbelt eens, die eerder het paradijs in China meende te ontwaren, en nu druk is in Gaza, enfin, daar vallen tenminste minder slachtoffers, dus enige vooruitgang in haar denken is er wellicht wel), of misschien nog wel leuker: met Wilders en zijn aanhang. Of herinner al die grote denkers eens aan hun bewondering voor Muur of communisme, en aan hun collaboratie natuurlijk met het geïmporteerd seksisme van de islam, en leg je er niet bij neer als je gezegd wordt daar niet naar te mogen vragen, eis uitleg, en blijf zeuren, desnoods over zaken die je uit de duim moet zuigen. Zij een duim, ik een duim, dat lijkt me namelijk wel zo eerlijk.

In het kader van het terugslaan zou eens onderzocht moeten worden (hoeft nauwelijks, is haast allemaal PvdA/CDA) wie nu eigenlijk de subsidies vreten die bedoeld zijn voor de handen aan het bed en de huizen voor de armen, want dat er tussen al die moreel verhevenen nogal wat mensen zijn die het verschil tussen mijn en dijn niet zo kennen, ook dat is bekend. Kortom, catch as catch can, en dan zonder tussenkomst van de staat, we zijn immers geen kleine kinderen maar volwassenen, die zich even wat kinderachtiger opstellen -meer op het niveau de politiek-correcten dus- dan zij gebruikelijk doen. Nou, en word je dan voor de rechter gesleept, dan zie je wel weer verder, en een door de staat betaalde advocaat, die zit er dan zeker in, mits het een strafklacht betreft natuurlijk.

En natuurlijk is het op zijn minst ergerlijk dat het even zo moet, en natuurlijk is het meer dan ergerlijk dat al die scheldende en defamerende geluiden in vrijwel alle media worden verkondigd, media die veelal ook nog medegefinancierd worden door de mensen die voor rotte vis worden gescholden.

Nou ja, maar hopen dat de grote verkiezingsoverwinning van de PVV in ieder geval tenminste het effect heeft dat al die hoeders van de toegelaten moraal eens financieel de eigen broek moeten gaan ophouden. Met zoveel moreel verheven mensen in het land hier moet dat toch lukken met een keer per jaar een stevige collecte, of interesseert mij het eigenlijk hoe men dat gaat regelen, als maar wordt geregeld dat ik er niet meer aan mee hoef te betalen, aan de scheldpartijen op mijzelf en anderen die er anders over denken dan de scheldende partijen.

‘Moge u leven in interessante tijden’ is een oude Chinese vervloeking als ik me niet vergis, maar ach, misschien is er -als je zelf de tijden eens een andere, meer interessante wending geeft- meer aardigheid aan te beleven dan de oude Chinezen blijkbaar vermoedden.

Dus kameraden, scheldend, kwetsend, liegend, verdraaiend en defamerend en in het besef van eigen morele verhevenheid voorwaarts, met niets dan de ketenen van onze zelfbeheersing te verliezen, en de vrijheid van spreken te winnen.


Deze column verscheen eerder op 17juni 2010 op Artikel7.nu

2 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  “Links” claimt HET ‘morele gelijk’; en daarvoor heiligt het doel, ALLE middelen –
  volgens hen …
  “Links” is totalitair en geestelijk agressief. “Links” leidt tot een alomvattende diktatuur.
  Elke instant, afgedwongen “heilstaat”, heeft in de laatste 2 eeuwen,
  altijd tot de grootste catastrofes geleid.
  En dat abjecte “EU”-konstrukt, probeert het weer eens ……………………………………….

  Bij rechtvaardige wetgeving, is “links” overbodig.
  Alle mensen zijn ongelijk. Mensen willen niet gelijk aan anderen zijn.
  Mensen willen zich zelf zijn: een individu met rechten en plichten, met
  een zinvol bestaan. Een individu,
  dat VRIJWILLIG samenwerkt met anderen; en zo, met z’n allen, tot ontwikkeling komt.
  Zo worden culturen opgebouwd.

  Maar, leg dat maar eens aan zo’n “linkse” fanaticus uit ……………………………..

 2. Frans Groenendijk schreef:

  Pijnlijk voorbeeld.
  Vader van een MH17 slachtoffer reageert boos op uitlatingen van Wilders: “Wat een walgelijke uiting! Een Nederlandse volksvertegenwoordiger onwaardig! 17 juli 2014 werd #MH17 uit de lucht geschoten en mijn zoon vermoord door de Russen. https://twitter.com/geertwilderspvv/status/968508646593388544 …”
  Hij krijgt medeleven maar ook weerwoord voor wt betreft de Russische schuld. Ene Suzan reageert ‘troostend’:
  “Sterk dat u duidelijk reageert. Negeer alle reacties, zou ik zeggen. Die mensen weten niet wat beschaving is. Alle goeds voor u.”