DE WERELD NU

Verwarring, radicalisering, Amsterdam

Amsterdam, politieke zwakzinnigheid, vuilverbranding AEB

Ook zonder de problematiek is het politieke leven in Amsterdam een en al verwarring. De manier waarop wordt omgegaan met radicalisering illustreert dat feitelijk alleen maar.

In Amsterdam is aan het licht gekomen (dankzij onderzoek door NRC) dat de man die bij het Joodse restaurant HaCarmel de ruiten in sloeg en zich daar agressief gedroeg door een ambtenaar al eerder was aangemerkt als potentieel verward en gevaarlijk – alleen is daarmee nooit iets gedaan, en heeft de gemeente het verzwegen tegenover de gemeenteraad in het debat dat over de zaak-HaCarmel gehouden werd. VVD, CDA en FvD vragen nu een spoeddebat aan.

CDA en FvD zijn woest. CDA’er Diederik Boomsma:

Dit lijkt een bijzonder pijnlijke vergissing die aan lijkt te sluiten bij eerder geconstateerde gebreken in de afdeling Radicalisering en Polarisatie. Wat men zich dient te realiseren is dat het goed mogelijk is dat iemand zowel verward gedrag als radicaal islamitisch gedrag kan vertonen. Het één sluit het ander niet uit. De vraag is ook of dit geen ander licht schijnt op motieven van de daad, niet zijnde alleen vandalisme.”

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie noemt het Amsterdamse beleid een ‘puinzooi’ en vindt de situatie een ‘clusterfaal van ongekende proporties’.

Ja, zo is dat. Nieuw is het alleen niet, en het staat evenmin op zichzelf. Wel krijg je de indruk dat het woord ´verward´ binnen de Amsterdamse gemeentelijke instituties letterlijker is genomen dan er elders in het land mee wordt omgegaan. Dat suggereert dat de belangrijkste gelovigen van overheidsleugens (´verwarde mannen´, etc) de dienaren van diezelfde overheid zijn. Werkelijk gevaarlijk, omdat het blindheid voor de ware aard van het probleem in de hand werkt. Gekoppeld aan een halve gare gelovige als Jozias van Aartsen is dat een recept voor grote ellende.

Oorsprong verwarring?
Op Twitter zag ik gisteren in een iets andere context (de man in Den Haag) langskomen dat alle gelovigen uit de aard van hun overtuiging verwarde mensen zijn. Dat is onmiskenbaar waar, zeker als men de meer dubieuze voorschriften van zijn geloof in de praktijk wil uitvoeren. En laten we elkaar hierover geen sprookjes vertellen: de kans dat een verward persoon terug grijpt op wat hem eerder in zijn leven als waarheid verkondigt is, is enorm.

Psychologen hebben bewezen dat mensen waarvan de realiteitszin op de terugtocht is (Parkinson, dementie en algemeen onvermogen de maatschappij en samenleving rationeel aan te kunnen) op oude reflexen terugvallen om zich nog een beetje te kunnen handhaven. Vaak is dat god en effectief maar niet als men als kind al is vergiftigd met opvattingen als die uit de islam. Dat maakt dat die verwarring voor de betrokkene identiek wordt met religieus zelotisme van het ergste soort.

De politieke realiteit
Afijn, voor het spoeddebat n Amsterdam zal het weinig consequenties hebben. D66 geeft alvast de voorzet:

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig zegt dat het ‘goed is’ dat er momenteel verbeteringen worden doorgevoerd op de afdeling Radicalisering en Polarisatie. „Ik ben hierover niet geïnformeerd en moest het ook uit de krant lezen. Er worden verbeteringen bij de afdeling doorgevoerd. Het is duidelijk dat daar aandacht moet komen voor juiste inschattingen tussen verward en of radicaal gedrag.”

En de PvdA kopt hem er in.

PvdA’er Marjolein Moorman zegt dat de informatie nieuw voor haar is. „Het is belangrijk dat dit goed wordt uitgezocht.”

Hetgeen leidt tot de voorspelbare reactie van de lapzwans die men nu burgemeester noemt:

Een woordvoerder van tijdelijk burgemeester Van Aartsen zegt dat hij niet op individuele gevallen kan ingaan. „Maar als er een melding wordt gedaan, bekijken we die goed en delen de informatie met politie en OM. Niet elke melding leidt automatisch tot een vervolgactie zoals een opname persoonsgerichte aanpak. Dat hangt af van de melding, maar vooral ook van het onderzoek dat erop volgt door gemeente, politie en OM. Op basis van beschikbare info wordt een afweging gemaakt.”

Niet voor het een of ander maar kan men als nieuwe burgemeester van Amsterdam alstublieft in ieder geval iemand uitzoeken die van wanten weet, en die autoritair genoeg is om niet met loze praatjes genoegen te nemen? De verwarring in de hoofdstad heeft onaanvaardbare hoogten bereikt. En het blijft helaas een feit dat een groot deel van het land nauwkeurig oplet – als leidraad – wat daar gebeurt.

2 reacties

  1. Carthago schreef:

    Verwarde van aarsen voelt de salafisten al van achteren aanstormen.

  2. fredjohan schreef:

    Als ik er zo over nadenk dan zit het jihadisme altijd verlegen om martelaren. De jihadisten die opgepakt worden zijn vaak bekend bij de politie vanwege andere misdaden. Weten we iets over het mohammedaanse netwerk dat jihadisten ronselt? Ook verwarde mensen kunnen dankbare rekruten zijn voor eenvoudige aanslagen.