DE WERELD NU

Verwarring over verwardheid – Sydney, Oslo & de MSM

Verwarring

Vanmorgen was het weer raak: Allahu akbar in Sydney, Australië. Het meest is opvallend hoe de kenmerkende verwarring door de MSM wordt omgedraaid, als je het vergelijkt met “Oslo”, vorige week.

Het excuus dat “Oslo” al voorbij was eer de berichtgeving opgang had kunnen komen gaat niet op, omdat voor Sydneyhetzelfde geldt. Desalniettemin is een groot verschil in toonzetting eenvoudig herkenbaar: in Sydney ging het door het Allahu Akbar-geroep onmiskenbaar om een verwarde moslim.In “Oslo” door het doelwit – een moskee – al even duidelijk niet. De MSM hebben dat in dit geval opgelost door de directe benoeming van “Oslo” als een ‘rechts’ incident.

In beide gevallen grepen omstanders krachtdadig in:

Verwarring

En volgens het eerste verslag handelde de dader in beide gevallen alleen. De omzichtigheid en het verschil in het tempo waarmee conclusies worden bereikt is opvallend. Zou de dode vrouw die in Sydney wordt genoemd echt niet door deze messenzwaaier zijn gedood? De toevalsfactor zou enorm zijn, en dat drukt het nog vriendelijk uit.

Kijk en vergelijk de berichtgeving:

Verwarring

De man in Oslo wordt direct zoveel mogelijk in een bepaalde context gezet, bij de man in Sydney ontbreekt juist dat opvallend. Niet dat dat niet bekend is, maar duidelijk is dat onze staatsomroep vindt dat dat in het geval van de messenzwaaier in Sydney al te veel bekend is. De achtergrond van de man in Oslo kan daarentegen niet genoeg benadrukt worden.

Dat laatste geeft nog een andere clou die we ons te weinig realiseren: wie is hier de ware verwarde man?

De man in Oslo is onmiskenbaar een verwarde gek met een aandrang anderen te terroriseren. Echter, in geen van de vier Teletext-berichtjes die de NOS tot dusver aan hem wijdde wordt dat zelfs maar genoemd. Hij is een terrorist, en moet als zodanig worden geafficheerd. Maar de verdere berichtgeving laat weinig ruimte voor twijfel over zijn geestesgesteldheid: ontkennen van wat niet ontkend kan worden, na wat je niet anders kunt zien dan als een heterdaadje voor de daad werd volvoerd.

Dat maakt het terreurmotief niet minder, wel verandert het de context. Is deze een onderdeel van de wereldwijde samenzwering van Breiviks en Tarrants? De kenmerken van deze man zijn in het meest terroristische geval die van een berserker die los gaat op mensen die hij beschouwt als indringers in zin territorium. In die context kun je hem zien als een terrorist, maar tevens is duidelijk dat dit iemand is die elke controle over zichzelf verloren had.

Verwarring

Het gedrag van de dader in Sydney is beter te duiden als onbegrijpelijk dan dat we de achtergrond niet kennen en vooral: herkennen. We willen alleen niet weten dat het binnen een bepaalde context normaal is. Dat is het gedrag van de dader in Oslo geenszins, hoezeer beserk van oorsprong ook een Scandinavisch begrip is. Maar door dit element van werkelijke verwardheid te negeren, kan de MSM er een politieke lading aan meegeven waarvan de realiteitszin wat mij betreft ter discussie moet worden gesteld.

Zie daarvoor ook mijn analyse van Tarrant in Christchurch, die eerder een gek was op zoek naar volgers, dan een gek die poogde zich aan te sluiten bij een groter collectief van erkende verwarden (of islamitische gelovigen, zoals de Sydney-man met zijn gekrijt evident deed). Ook daarom is de herhaalde publicatie van allerhande nieuwe manifesten van ‘rechtse’ daders een kenmerkend onderdeel van mensen die zichzelf verloren omdat de sociale druk (van vereiste aanpassing) rondom hen door steeds grotere groepen immigranten hen teveel werd.

Dit is zelfs geen excuus, wel een verklaring waarom ik voorspel dat het aantal van dit soort verwarden eerder toe zal nemen dan afnemen. Copycat-gedrag of rechtsextremisme verklaart het niet voldoende, het is de sociale druk die te groot wordt. Wie rond kijkt en zich de tijden herinnert dat de maatschappij sociaal een stuk eenvoudiger was begrijpt dat. Het zijn de zwakken die onder de druk bezwijken en wild om zich heen gaan slaan. Als dat de nieuwe definitie van rechts terrorisme wordt staat ons nog iets te wachten.

5 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Verwarde blanken die zich soms met vuurwapens verzetten tegen islamisering worden gebruikt om niet-linkse politiek zwart te maken, terwijl moslims die willekeurige terreurdaden plegen tegen een blanke bevolking als geestezieken worden behandeld om de islam te ontzien, terwijl er wel degelijk het nodige op het gedachtengoed van de islam valt af te dingen. Op deze manier wordt een asymmetrische situatie gecreeerd die door velen alleen als vooringenomenheid kan worden opgevat tegen blanken en voor de islam. De vraag is wat men daarmij hoopt te bereiken? Minder islamitische messenzwaaiers? Daar is geen bewijs voor. Meer gewapend verzet tegen islamisering? Of juist minder? Wat men vergeet bij dit alles is dat de islam ten diepste kalifatistisch is en derhalve onverenigbaar met open, Westerse democratieen. Dit is bekend, ook al lijken sommigen daar de ogen voor te willen sluiten. Op termijn zullen de schellen van de ogen vallen, dat is onvermijdelijk. En dan zullen er conclusies getrokken moeten worden. Of men nu wil of niet.

 2. Cool Pete schreef:

  – “sydney” ziet er uit als een mislukte copy cat,
  die een islamitische terroristische aanslag nadoet.
  – ook “oslo” is een non-event : er was überhaupt geen feitelijke aanslag;
  alleen een poging.

  Kortom : hoe maakt men alles ingewikkeld.
  En vooral : hoe politiseert men alles.

 3. Marien schreef:

  In Oslo noemen ze het gelijk een terroristische aanslag, hoewel duidelijk te zien is dat de dader heel raar doet en niet spoort. Dus een akelige gek.
  Maar je zal zien dat het in Sidney om een ‘verwarde’ man zal gaat, wellicht met een afwijkende suikerspiegel, maar NIET om terrorisme. De media framen er op los.

 4. Ravian schreef:

  Er wordt geheel niet effectief opgetreden tegen links en, voornamelijk, islamitisch geweld, het mag zelfs niet benoemd worden.
  Vroeg of laat gaat dit onder de groep die het doelwit is van dit geweld tot een gewelddadige reactie leiden.
  En dat gaat dan als rechts geweld geframed worden, om het reeds bestaande linkse en islamitische geweld goed te praten.
  Waar dit dan geheid in eindigt is een burgeroorlog, een Libanon aan de Noordzee, u gebracht door de islam, met hulp van het Marxisme, dat op de na deze burgeroorlog resterende rokende puinhopen de socialistische heilstaat verwacht te kunnen gaan bouwen.
  En dat wordt dan allemaal gefaciliteerd door een ingesukkeld electoraat dat zich, gedreven door een combinatie van luiheid en gebrek aan gezond verstand, gedwee door het MSM en het partijkartel laat naaien.

 5. Guus Gonggrijp schreef:

  Wat Sidney betreft toch maar even afwachten. De man met dat mes riep namelijk dat hij doodgeschoten wilde worden. Dat verschijnsel kennen we inmiddels: suicide by cop. Allahoe akbar roepen maakt de kans op een kogel dan net even groter. Verheugend trouwens het optreden van een aantal burgers. Dat zie ik hier te lande niet zo snel gebeuren.