DE WERELD NU

Venezuela is geen rechtsstaat

Venezuela

Venezuela, het buurland van Curaçao, is wel een democratie maar geen rechtsstaat.

Hugo Chávez was populair bij de arme meerderheid in zijn land en met haar steun heeft hij zowel het parlement als het Hoge Gerechtshof naar zijn hand gezet. De uitspraak om geen nieuwe verkiezingen te houden toen Chávez niet in staat was om het ambt waarvoor hij gekozen was te aanvaarden, was in strijd met de Venezolaanse grondwet en het Hof heeft bewust in strijd met die grondwet gehandeld.

In de VS is de benoeming van leden in de Supreme Court sinds Franklin Roosevelt even goed een politieke aangelegenheid als in Venezuela. Ook daar wordt dat benoemingsrecht gebruikt om te bevorderen dat wetten worden geïnterpreteerd in zin van de president en de parlementaire meerderheid. Maar daar is dat college, hoe dan ook samengesteld, nooit zover gegaan dat de grondwet genegeerd werd. Het blijft bij een interpretatie van wetten in een meer progressieve of meer conservatieve zin en zelfs dat doen rechters niet altijd als verwacht, nadat ze eenmaal benoemd zijn.

Dat rechters de grondwet naast zich neerleggen en zich buigen voor de machthebbers, zoals ze dat tegenwoordig ook in Turkije doen, is omineus. Het ondergraaft de rechtsstaat en bevordert het plegen van militaire coups. Onder druk van de VS lijkt de democratie in Zuid Amerika al een paar decennia de overhand te hebben op de meer autocratische regimes die daar vroeger gebruikelijk waren. Maar in Venezuela blijkt, net als in de Arabische landen, dat democratie alleen succesvol kan opereren in een land en een samenleving waar de rule of law door de bevolking als een noodzaak wordt aanvaard.

Iets soortgelijks ziet men  in Argentinië waar, als rechts aan de macht is, links niet op een fatsoenlijke behandeling kan rekenen en omgekeerd. Democratie is niet alleen een kwestie van de helft plus een. Respect voor de belangen van minderheden is een noodzakelijke element en in dat opzicht is een betrouwbare rechterlijk macht belangrijker dan vrije verkiezingen.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

2 reacties

 1. Dick H. Ahles schreef:

  “Iets soortgelijks ziet men in Argentinië waar, als rechts aan de macht is, links niet op een fatsoenlijke behandeling kan rekenen en omgekeerd. Democratie is niet alleen een kwestie van de helft plus een. Respect voor de belangen van minderheden is een noodzakelijke element en in dat opzicht is een betrouwbare rechterlijk macht belangrijker dan vrije verkiezingen.”

  Waarom Argentinië hier benoemd. Deze opvatting heeft gruwelijk genoeg zich ook onder alle elite en linkse partijen in NL en de rest van EU ontwikkeld.

 2. Cool Pete schreef:

  Verder gaand op dit artikel:
  – Chavez kocht zijn steun bij de arme mensen, door allerlei en heel veel subsidies uit te delen. Verder verkrachtte hij de wetten en de Grondwet.
  Maduro heeft inmiddels de economie totaal kapot gemaakt; en steunt alleen nog op het
  leger. Elke normale oppositie wordt met geweld bestreden. De wetten en de
  Grondwet worden met voeten getreden. Mensen vluchten in grote getale naar buurlanden.
  – Ondanks, dat Venezuela een grote olie-producent is.

  – De laatste paar jaar komen er steeds meer en sterker berichten, dat ook de
  agressieve islam in Venezuela [ en in Zuid-Amerika ] aan het binnen dringen is;
  de vice-president onder de gestoorde Maduro schijnt een
  [ Libanese / Moslim Broederschap] moslim te zijn;
  Hezbollah en Iran [ Revolutionaire Garde ] werft steeds meer mensen
  en geeft ze guerrilla / terrorisme trainingen.
  Jihad.