DE WERELD NU

USA2020 – Twitter en de Verloren Zoon van Joe Biden

USA2020 18

Nieuw machtsvertoon van Big Tech rond USA2020. Twitter censureer het schandaal rond de corruptie van de zoon van Joe Biden.

Wie kent dat niet: laptop stuk, waterschade, je brengt hem naar een mannetje, maar de volgende dag denk je, ik koop gewoon een nieuwe? Je vergeet dat mannetje en je oude MacBook… Kan gebeuren toch?

Als je tenminste geld als water hebt verdiend, zoals Hunter Biden, de zoon van.

Hij kreeg bijvoorbeeld vanaf 2014 vijf jaar lang maandelijks ruim 80.000 dollar betaald om in de Raad van Bestuur te zitten van Burisma, een energiebedrijf uit Oekraïne. Al wist hij niks van energie en spreekt hij geen woord over de grens. Hunter schijnt zelfs nooit in Oekraïne te zijn geweest… Er werd betaald voor ‘consulting’. Hij is advocaat, en zei zelf Burisma te hebben geholpen met internationale expansieplannen.

Biden jr. kreeg ook veel geld uit China – van zakenlui die met naam en toenaam bekend zijn.

Tenslotte zingt er een hardnekkig gerucht rond dat de rijkste vrouw van Rusland, ene Elena Baturina, 3,5 miljoen dollar zou hebben overgemaakt naar een bedrijf waar Biden jr. mede-eigenaar van is. Dat schijnt in een geheim rapport te staan van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, maar wordt door Hunter en zijn advocaat in alle toonaarden ontkend. Geen fact-checker lukte het om dit te verifiëren. Noch om het tegendeel te bewijzen…

Hoe dan ook, afgezien van zijn eveneens algemeen bekende verslaving aan crack en cocaïne, lijkt Hunter Biden niets illegaals te hebben gedaan – zoals zijn vader en diens campagne eindeloos benadrukken. Wat hij wel deed, noemen Amerikanen ‘peddling influence’: invloed uitventen. Hij zat alleen maar bij Burisma omdat pa Biden destijds Vicepresident van de USA was. Bedrijven betalen goudgeld voor zo’n kort lijntje naar de macht…

De mislukte impeachment van president Trump komt ook nog om de hoek kijken.

Op een gegeven moment werd de openbare aanklager van Oekraïne ontslagen, op aandringen van toenmalig vicepresident Biden, die later nog stond op te scheppen hoe hij dat voor elkaar had gekregen. De officiële reden was om corruptie te bestrijden in het land, maar volgens president Trump wilde Biden een onderzoek naar Burisma torpederen, waar deze aanklager aan werkte…

Duur: 1:15 min.

Trump zette de president van Oekraïne onder druk om uit te zoeken hoe dat precies was gegaan met Joe Biden, waarschijnlijk zijn tegenstander in de komende verkiezingen. De Democraten kregen een tape in handen van het betreffende telefoongesprek met president Zelensky en u weet hoe het verder ging…

Terug naar de MacBook. De computerman zei vaak contact te hebben gezocht met de eigenaar, tevergeefs. Een ter reparatie aangeboden computer komt aan de reparateur toe als hij niet meer wordt opgehaald en de rekening onbetaald blijft.

Het verhaal is dat de man op de harde schijf niet alleen saillante privéfoto’s en zelfs video’s vond van Hunter Biden, maar ook duizenden mails tussen hem en zakenlieden uit zowel China, Rusland, als Oekraïne…

Bijvoorbeeld een bedankje aan eerdergenoemde Russische zakenvrouw. En informatie over ‘zaakjes’ in China, waarin wordt gesproken over de verdeling van grote sommen geld. Het valt vooral op dat Hunter daarbij bedragen onder beheer zou krijgen voor de ‘big guy’…

De meest belastende mail zou van een hoge piet bij Burisma komen. Hij bedankte Hunter hartelijk voor een ontmoeting met vader Biden, die hij naar verluidt geregeld had… Eerder zou Hunter een bedrag ‘in de orde van 25.000 dollar’ hebben gevraagd voor zulke diensten.

De computerman – een Trump-stemmer – zou een kopie van de harde schijf naar de FBI hebben gestuurd. Agenten kwamen de computer in beslag nemen maar lieten verder nooit meer van zich horen. Uiteindelijk stuurde hij ook een kopie naar Rudi Giuliani – voormalig burgemeester van New York en privé-advocaat van Donald Trump.

Die gaf de informatie door aan de New York Post (NYP), één van de weinige Amerikaanse kranten die niet standaard partij tegen Trump kiezen. Op 14 oktober publiceerde het blad een deel van het verhaal, inclusief een afbeelding van eerdergenoemd bedankmailtje van de nummer drie van Burisma, en wat foto’s van Biden jr. uit de privésfeer.

Later verschenen meer foto’s, bijvoorbeeld eentje slapend met een crack-pijpje in zijn mond.

Tegenwoordig zijn sociale media als Twitter en Facebook de nieuwe kranten: de meeste informatie bereikt de burger via hun platforms. De top van die bedrijven is veelal Democratisch gezind.. Zo is Jack Dorsey, oprichter en CEO van Twitter, een grote donor van de Democraten.  Hij steunt hun campagne met forse bedragen.

De internetreuzen lijken al langere tijd hun macht aan te wenden om informatiestromen te beïnvloeden ten gunste van de Democraten en ten nadele van de Republikeinen. Al werd Facebook juist aangesproken op haar rol bij Trump’s overwinning in 2016. Het bedrijf zou fake news onvoldoende hebben aangepakt…

In ieder geval grepen Twitter en Facebook nu onmiddellijk in. Ze maakten het doorgeven en verspreiden van het bericht en de foto’s van de New York Post onmogelijk. Als je bij Twitter klikte op wat dan ook gerelateerd aan het bewuste nieuws, kreeg je slechts de tekst: ‘deze link is mogelijk schadelijk…’

Twitter sloot meteen het hele account van de krant, plus een aantal andere grote accounts die de link hadden gedeeld (zie ook hier). Zoals die van de woordvoerster van het Witte Huis en van Trump’s campagne.

Facebook wilde zich blijkbaar niet nogmaals aan dezelfde steen stoten en volgde Twitter op de voet. Om ‘het verspreiden van valse informatie tegen te gaan‘, aldus hoofd communicatie Andy Stone, die vroeger zelf voor de Democratische Partij werkte.

Dat het NYP-artikel verscheen in het mogelijk beslissende stadium van een bijzonder agressieve verkiezingsstrijd, stelt oud-burgemeester Giuliani in een bedenkelijk daglicht. Het betreffende materiaal was naar verluidt al veel langer in zijn bezit en het is nu te kort dag de zaak goed uit te pluizen. Anderzijds wordt door de campagne van Biden niet betwist dat tenminste een deel van de gecensureerde informatie juist is.

De Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee heeft inmiddels bevestigd het verhaal over de laptop van Hunter Biden te onderzoeken. Ze zijn met genoemde computerman in contact…

“Er zijn zoveel signalen dat de Biden-familie zich probeerde te verrijken aan de positie van Joe Biden als vicepresident, dat je door de bomen het bos niet meer ziet,” zei de voorzitter van de commissie, een Republikein…

Er stak zo’n storm van verontwaardiging op over het optreden van de internetgiganten, dat Twitterbaas Jack Dorsey het verstandig achtte een dag later te verklaren dat zijn bedrijf dit ‘onhandig’ had aangepakt…

En terecht. De New York Post, een grote en populaire krant die al eeuwen bestaat, mag dan het zwarte schaap zijn van de overwegend links-liberale media, het botweg weghalen van een tweet die een nieuw artikel aanprijst is een absolute primeur en een regelrechte aanval op de vrije pers. Om nog maar te zwijgen over het links en rechts sluiten van voor Trump belangrijke accounts…

Dorsey zal ook voor een senaatscommissie moeten verschijnen om uitleg te geven.

Sociale media treden al langere tijd op tegen kwalijke zaken als racisme en samenzweringstheorieën. Niet zelden omdat landen waarin ze opereren dat eisen – in Frankrijk zijn bijvoorbeeld twitteraccounts geblokkeerd die ik in Nederland wel kan zien.

Maar nu is een belangrijke grens overschreden: die van censuur naar beïnvloeding van verkiezingen. Dat is een inbreuk op de democratie.


Alexander van der Meer is correspondent van onder andere Veren of Lood in Frankrijk.


Meer over USA2020 vindt u hier op Veren of Lood.

18 reacties

 1. Johan schreef:

  “Trump zette de president van Oekraïne onder druk om uit te zoeken hoe dat precies was gegaan met Joe Biden, waarschijnlijk zijn tegenstander in de komende verkiezingen. De Democraten kregen een tape in handen van het betreffende telefoongesprek met president Zelensky en u weet hoe het verder ging…”, schrijf je.

  Daar klopt toch niets van?

  Trump wilde een lastercampagne in gang zetten tegen Joe Biden en heeft daar, uiteraard volkomen illegaal, daarover Zelensky gebeld met de mededeling 391 miljoen dollar niet te betalen, tot het moment dat Z. een onderzoek naar Biden, specifiek Hunter Biden, zou aankondigen.

  De Democraten kregen geen tape in handen van dat telefoongesprek.
  Dat is in de kern foute informatie. Niemand heeft een tape van dat telefoontje.

  Een klokkenluider heeft melding van het telefoongesprek gemaakt, waarna het balletje ging rollen. Bij de impeachment inquiry bleek dat naaste medewerkers van Trump, met Giuliani en nog een paar man, een opzet hadden bedacht om ambassadeur Yovanovitch te verwijderen en zo de weg vrij te maken voor grotere druk op de toen nieuwe Oekraïense president. Die kwalijke opzet is met overweldigend bewijs onderbouwd, we weten hoe het afliep, de Rep. senatoren – op één na – weigerden Trump naar huis te sturen.

  Over beïnvloeding van de verkiezingen, daar heeft team Trump ,met de poging tot omkoping van Oekraïne, en met de eerdere oproep van Trump aan Putin (‘Russia, are you listening’?) zich in veel grotere mate schuldig gemaakt.

  Nu wordt het sowieso een overwinning voor Biden, dat blijkt uit alle peilingen.

  Dat verlies zal voor Trump nog langdurig gevolgen kunnen hebben, net als voor andere gecompromitteerde Republikeinen. Want laat één ding duidelijk zijn: Trump was de baas van het meest corrupte US-regime van de laatste honderd jaar.

  Voor wie vandaag tijd over heeft:
  https://goodtrouble974588398.wordpress.com/2020/08/08/the-case-against-trump/

 2. Jan schreef:

  Johan klink als een brandweerman voor de Democraten en zelfs Jack zou dit onder fake news blokkeren

 3. Kanaloa01 schreef:

  Johan is een beetje met het democraten virus besmet geraakt, is geen hulp meer voor mogelijk.
  Misschien dat Johan zich nog kan herinneren hoe het met de peilingen voor de verkiezingen van een aantal jaren geleden gesteld was? 99,9 % van de peilingen wezen Clinton aan als winnaar. Die toverheks is het gelukkig voor het behoud van de vrede niet geworden, Trump dus wel.

 4. Raymond Peil schreef:

  Jammer dat Johan ‘vergeet’ dat de transcripten van het telefoongesprek zijn gepubliceerd en dat Alexander de inhoud correct weergeeft, waarmee Trump ondubbelzinnig is vrijgepleit van de valse beschuldigingen.

 5. Stoner schreef:

  Johan is niets “vergeten” maar zit simpelweg in de linkse bubbel blind voor alles, hoeveel bewijs er ook is, als het niet in zijn straatje past.

 6. Jan schreef:

  OpiniZ heeft een mooi verhaal over trump
  Zelf even zoeken svp

 7. Cool Pete schreef:

  Redelijk artikel; maar e.e.a. kan veel scherper gesteld worden.

  Al jaren is bekend, met bewijzen,
  dat de families Biden, Clinton, Kerry, Pelosi, Romney verwikkeld waren / zijn,
  in vele lucratieve maar illegale zaken in Ukraine, Ruland en China.

 8. Johan schreef:

  @Raymond,
  De transcripten zijn een onvolledige samenvatting van het gesprek o.b.v. notities.
  De bedoeling van Trump, het onder druk zetten van Zelensky uit een persoonlijk belang, niet een belang van de VS, is wel degelijk gebleken. Trump is absoluut niet vrijgepleit van valse beschuldigingen. Die beschuldigingen zijn nl. in tenminste twaalf verhoren onder ede bevestigd, waarbij de verklaringen van de onder ede verhoorde medewerkers elkaar niet tegenspraken. Onder hen: life long Republicans, zoals Sondland.

  De Republikeinse senatoren hebben de onweerlegbare bewijzen gezien en gehoord, maar op Mitt Romney na, besloten zij Trump daarvoor niet te straffen. Een heel ander verhaal dan ‘vrijgepleit’. Want dat is ie zeker niet.

 9. Karina schreef:

  Johan

  Trump wilde een lastercampagne in gang zetten tegen Joe Biden en heeft daar, uiteraard volkomen illegaal, daarover Zelensky gebeld met de mededeling 391 miljoen dollar niet te betalen, tot het moment dat Z. een onderzoek naar Biden, specifiek Hunter Biden, zou aankondigen.
  Dat contact tussen Zelensky en Trump was toch ver voordat de voorverkiezing begon? Lastercampagne?

  Advies toch maar eerst bovenstaand filmje van Biden te kijken. Je moet toegeven dat dit soort praktijken niet deugen. (Eerst het eigen straatje schoonvegen voordat je bij de buren begint).

 10. Johan schreef:

  Kennelijk zag Trump dat Joe Biden een kansrijke kandidaat zou worden. Team Trump zocht rotzooi over Biden, wist van Burisma en de positie van Hunter Biden in de raad van commissarissen.

  De verhoren onder ede bevestigden deze opzet vrijwel unaniem, geen enkele verklaring was ermee in tegenspraak, dus bewijs in overvloed voor dit plan.

  Het filmpje van Biden is heel bekend. Dit was een reguliere en transparante actie van vice-president Biden, uit naam van de US-regering en met instemming van de EU en het IMF. Onvergelijkbaar met de poging tot omkoping van Zelensky door Trump c.s.

 11. Youp schreef:

  Een fictief gesprek met Johan.
  Is Johan van mening dat mensen bestuurd moeten worden?
  Ja!
  Vindt Johan dat degene die bestuurt gekozen moet worden volgens het één stem per persoon principe?
  Ja!
  Begrijpt Johan dat er dan ook wel eens iemand gekozen kan worden die hij niet kan uitstaan?
  Ja!
  Waar maakt Johan zich zo druk over?

  Als je vind dat mensen niet bestuurd hoeven te worden, dan begrijp ik dat. Ook als je het oneens bent met democratisch stemmen, kan ik eveneens goed begrijpen. Maar je vindt het een prachtig systeem en wind je desalniettemin geweldig op omdat er misschien iemand gekozen gaat worden in de VS, waar wij hier nota bene niets over te zeggen hebben. Er zijn er zelfs die bereid zijn te gaan rellen als hun favoriete bestuurder niet gekozen wordt. Mij lijkt dat je het politieke systeem dan niet goed begrijpt of afwijst.

 12. Oet_Grunnen schreef:

  En wie zagen we na lange tijd ook weer voorbij komen?
  Adam Schiff. Hij vertelde iedereen die het wilde horen (dus CNN, MSBNC) dat de Hunter e-mails het product zijn van, jawel. RUSSIA, om de arme Joe het presidentschap door de neus te boren.
  De man, die 4 jaar lang beweerde onomstotelijk bewijs van collusion te hebben en nooit iets leverde, is terug met hetzelfde verhaal.
  Om met Shakespeare te spreken: Though this be madness, yet there is method in ‘t.

 13. Henk Albarda schreef:

  Johan, wees tevreden. U bent voor mij alleen al door uw volledig inhoudsloze ‘bijdrages’ hier een bron van dol vermaak.
  Dankzij u heb ik inmiddels bij ieder van uw ‘bijdrages’ een lachbui gehad die me de rest van de dag doorbracht, en zelfs mijn effe ingezakte werklust weer op 100 % bracht.

  Als u wilt weet ik nog een forum waarop u met uw Groen Links VVD vriendjes weddenschappen kunt aangaan of u het record aan minnetjes (negatieve reacties op uw onzin) op de site kunt verbeteren.

  Voor alle duidelijkheid, ik heb geen idee of Trump gaat winnen. Aangezien uw DNC vriendjes werkelijk iedere illegale truc uithalen (in Democrat geregeerde staten hebben die democrats diverse decennia lang illegale sluipweggetjes ‘legaal’ verklaard), is er inderdaad een niet onaardige kans dat de Democrats winnen, ongeveer gelijk opgaand met de kansen voor Trump.

  Uw vriendjes (DNC) steunen BLM en Antifa die bewezen geweld plegen tegen specifiek de Joden (Joods winkels) in NY, gesteund door de Blasio (niet optreden tegen BLM geweld is dat geweld steunen).
  Intussen is zon 40 % van de kleurlingen het geweld door BLM meer dan zat en overweegt het dubbele % van negers die in 2016 Trump kiezer waren, nu Trump kiezer te worden.
  Ongeveer hetzelfde geldt voor de latinos, waarvan een deel zelfs aangeeft dat HUN zaken door BLM (gesteund door uw DNC vriendjes) kort en klein zijn geslagen.

  Je moet je kop wel diep in het zand hebben om op deze site volkomen voorbij te gaan aan de feiten.

 14. Henk Albarda schreef:

  Youp, leuke humoristische benadering van Johan. Ik zou menen dat Johan ‘anders’ denkt.

  Johan, moeten alle Nederlanders stemrecht hebben? Johan ‘ik twijfel, wie niet strak mijn mening volgt, denkt verkeerd en zou dus geen stemrecht moeten hebben.

  Johan, bent u voor democratie? Ja, natuurlijk, als dat uitsluitend geldt voor Groen Links, D66, PvdA, SP en zolang groen links rutte de VVD leider is.

 15. Hannibal schreef:

  @Oet_Grunnen

  There’s repetition in it. 🙂

 16. Hannibal schreef:

  @Johan
  U is een komiek natuurtalent. Ga zo door, en probeer vooral serieus te blijven. Het is ook voor beginnende reageerders heel leerzaam om te zien hoe u telkenmale in mootjes wordt gehakt.

 17. Johan schreef:

  @Youp,
  De kern van mijn betoog is dat er een president gekozen werd, die er maffiapraktijken op na houdt. Dan telt niet meer dat hij in 2016 volgens de regels gekozen is, overigens met bijna drie miljoen stemmen minder dan Hillary Clinton.
  Trump heeft aangetoond een niets-ontziende wannabe dictator te zijn, door het kleineren, beledigen dan wel uitschakelen van de oppositie, de helft van de Amerikaanse bevolking (Dem.-kiezers), de rechtsstaat (pardon voor Stone en Flynn), de pers (enemy of the people) en de wetenschap (behandeling dr. Fauci).
  Daar maak ik mij druk over, temeer omdat was in de VS gebeurt, soms hier ook gaat plaatsvinden.

  @Oet Grunnen,
  De kans is best groot dat de e-mails van Hunter Biden echt zijn. Ik vraag me dan wel af of het wat uitmaakt voor Joe Biden. Bij de misdragingen van Trump c.s. vallen een paar oude mailtjes van Hunter in het niet.

  Contact leggen met zijn vader en daarvoor worden betaald? Nog niets is bewezen, als het waar is, is dat een kwalijke zaak. Maar in vergelijking met de optelsom van vier jaar Trump, waar kort gezegd het hele land in een stroom van leugens, intimidatie, machtsmisbruik en chaos werd gestort, zijn deze misstappen ‘klein bier’.

  N.B. Voor weinig Democraten en zeker niet voor een buitenstaander als mij, zal Joe Biden de droomkandidaat zijn geweest. Slechts één Democratisch programma-onderdeel telt echt, een stem op Biden draagt bij aan het verlies van Trump.

  @Henk Albarda,
  Weet je wat ‘feiten’ zijn: de kwalijke opzet van Trump, Pompeo, Giuliani en anderen om Oekraïne onder druk te zetten (om te kopen) met als doel een lastercampagne tegen Joe Biden te organiseren. Dat zijn feiten, omdat deze juridisch gezien waterdicht zijn bewezen: onder ede verkregen verklaringen van direct betrokkenen zijn de basis van het overweldigend bewijs. Ook al ontkennen de Republikeinen dat nu.

  De feiten zijn ook dat het belemmeren van kiezers om te kunnen stemmen, vooral een Republikeins stempel hebben. Gerrymandering, het weghalen van postbussen, het opwerpen van belemmeringen om een stembiljet te kunnen aanvragen, dat zijn trucs van de Republikeinen. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat dat in verreweg de meeste publicaties naar voren komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.