DE WERELD NU

USA2020 – democratie USA staat op gevaarlijk punt

USA2020 26

Frits Bosch correspondeert over USA2020 intensief met vrienden in de USA. Wat hij van hen hoort stelt hem in het geheel niet gerust.

Naar aanleiding van het Trump Town Hall interview van NBC’s Savannah Guthrie vorige week, schreef ik mijn Amerikaanse correspondent:

“John, what a terrible way of interviewing a president. Interrupting him all the time asking over and over again about white supremacy, is taxes. They don’t ask anything of the kind to Biden. CNN does not report anything about Hunter Biden. Or about Twitter blocking Republican app’s. I think that the press is extremely biased and dishonest. Just like it is here. Fascism has several stages, historican Robert Paxton counts a number of them. He is the expert on this subject just as De Kadt. We are in the early stage of fascism. Big Tech is fishing in the same muddy water. I find it much more dangerous than Corona. Noway I would go for Biden. He will make it worse. “

John:

“Frits, The press is so reflexively biased that it doesn’t even realize a certain leaning it has and thinks of itself as totally pure. In fact, a lack of self-understanding afflicts all sides. But I’ve come to realize that whoever wins — Trump or Biden — it is not going to make a huge difference. Certain forces have been unleashed that probably can’t be stopped: at the moment San Francisco is busily discussing name changes for its schools: Up for grabs are Washington, Jefferson, Lincoln, etc. This is madness!”

John heeft gelijk: het is complete waanzin wat in de VS plaatsvindt en het lijkt verdraaid veel op wat in Nederland gebeurt met een een beetje vertraging. Savannah Guthrie van NBC is grof en onbeschoft, maar ze meent dat ze daar alle recht toe heeft. Barbertje moet hangen!  We zullen Trump roosteren! “Trump or Biden is not going to make a huge difference”. Ik ben daar helemaal niet zeker van. Als het Biden wordt, dan is de Amerikaanse democratie op een heel gevaarlijk punt beland.

“Do I look like a socialist?” vraag Joe Biden zijn gehoor. Nee, daar ziet Sleepy Joe niet naar uit, maar marxist Bernie Sanders hijgt in z’n nek. Democratische Congresleden en activisten Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley en moslima Ilhan Omar, zullen hun vinger in de lucht steken. Zij allen worden gehaat door Republikeinen. Cortez is pleitbezorger voor een Green New Deal, een grootschalig en zeer kostbaar overheidsprogramma voor milieu- en klimaatbescherming door te investeren in energietransitie en milieuvriendelijke infrastructuurprojecten. Deze agressieve Democraten zullen hun hobby’s willen laten gelden en bij vice presidentskandidate Kamala Harris vinden ze een gewillig oor. Naast Harris zal Biden daarin wellicht meegaan. Mogelijk geeft hij na uiterlijk twee jaar de pijp aan Harris.

Hoe kunnen we het kiezersgedrag verklaren? Kiezers stemmen vooral waar hun belangen liggen. De VS is een raciaal divers en verdeeld land, dat weet iedereen. De huidige verdeling is 64% wit, 16% Hispanic, 13% Afrikaans/gekleurd en de rest Aziatisch en Indiaans/inheems. Deze getallen verschuiven rap naar minder ‘wit’, en veel meer van de andere bevolkingsgroepen. Wit wordt binnenkort een minderheid en blank is zich daarvan bewust. Blanke gezinnen krijgen 1,5 kinderen, dus minder dan 2,1 benodigd voor een stabiele blanke bevolkingsgroep. De blanke bevolking is gemiddeld ouder dan de anderen, maar hebben het nog wel voor het zeggen. Zij stemmen overwegend Trump.

Wie stemmen Biden? Dat zijn vooral de jongeren. De universiteitscampussen worden bevolkt door jonge activistische mensen van kleur. Ze zijn zich bewust over het onrecht die hun voorouders is aangedaan. Vele gekleurden lopen daarom met haat in hart over slavernij en ze menen ook dat Climate Change op het conto van wit komt. Zij eisen excuses en reparatiebetalingen, wat ze niet krijgen. Op de campussen worden zwarte Studentenverenigingen opgericht en zwarte wooneenheden. Waar vroeger de segregatie uit den boze werd verklaard zijn het nu de gekleurden die zichzélf afscheiden. Segregatie is dus weer terug, maar nu door gekleurd en veelal met instemming van witte studenten die knielen en de vuist in de lucht steken, zeer schuldbewust. BLM was de vonk in het kruitvat, ‘defund the police’, the riots, ‘white trash’ en Antifa, soms een undercover fascistoïde club genoemd. Zij gaan voor Biden.Climate Change

Wat betekent dit in politieke zin? Kamala Harris steunt als donkere vrouw BLM, zie ook het debat. BLM is een organisatie onder leiding van marxist Patrisse Cullors met haar actieprogramma op basis van marxistisch activist Saul Alinsky (1909-1972). “Nu is het onze beurt”. Wit moet van de aardbodem verdwijnen. De kloof in de VS is niet enkel tussen wit en zwart, BLM en conservatief en Republikeinen en Democraten. Het is vooral ook een strijd tussen wit onderling en zwart onderling.. Het land is verdeeld. Ondanks alle statistieken die uitwijzen dat zwart door de politie juist ontzien wordt, zal ‘defunding the police’ optreden, dus wellicht meer criminaliteit.

Zijn er lichtpuntjes? Een lichtpunt is dat de intellectuele zwarten niets van BLM willen weten: “walk away from the plantation”. We zien ook dat steeds meer zwarten inzien dat de Democraten, met name Obama, niet gunstig zijn voor de gekleurde bevolking. De steden met de meeste achterstand worden door Democraten gerund en met name door gekleurde burgemeesters. Baltimore en Detroit zijn sterke voorbeelden hiervan. Overigens is de politiemacht in meerderheid gekleurd. Onderzoek van met name Democraat dr. John McWhorter toont dat gekleurde mensen minder dat pro rata gedood of mishandeld worden door zwarte en witte agenten.

Wat is de downside? In de VS is er een hype in identiteitspolitiek. Dit beleid is te omschrijven als het denken in groepsidentiteiten op basis van geslacht, etniciteit, religie, afkomst en seksuele geaardheid. Deze denkrichting raakt ingeburgerd als begrip ter aanduiding van identiteiten in organisaties. Het uitgangspunt is niet om zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren, maar om gelijke uitkomsten te forceren via ‘diversiteit’, ‘inclusie’. Het is herkenbaar in discussies over racisme, feminisme, #MeToo, religie, huidskleur, slavernij, witte schuld en ‘white privilege’ en in BLM. Identiteitspolitiek wordt met kracht/dwang doorgevoerd via Streefcijfers, Migrantenbarometer, quota en naming & shaming, zoals we dat ook in ons land kennen, gepropageerd door D66.

Is identiteitspolitiek een racistische denkrichting? Zeker, want het deelt mensen in op basis van hun raciale kenmerken. Aangezien wordt geselecteerd op kenmerken waar niemand iets aan kan doen en pas secundair op vaardigheid, gaat dit ten koste van onze samenleving. Geen wonder dat pro ‘inclusie’ adepten de meritocratie op een zachter pitje willen zetten. Ons kapitalistisch stelsel is het minst raciaal: er wordt enkel naar vaardigheid, talent, ambitie, opleiding, inzet, betrokkenheid en karakter gekeken.

Krijgen minderheidsgroepen meer macht door identiteitspolitiek als Biden-Harris gekozen wordt? Dat lijkt waarschijnlijk. De marxistische Critical Race Theory die wit in de beklaagdenbank zet als white trash, zal na het verbod van Trump, weer vrije doortocht krijgen. Het verwijt aan het adres van wit als ‘systematisch racisten’ zal luider worden. De polarisatie zal dan verder toenemen.

Is identiteitspolitiek marxistisch? Ja, het gaat er van uit dat minderheidsgroepen achtergesteld of onderdrukt worden. De doelstelling is om diversiteit doelgericht op werkvloeren te vergroten. Het

argument is: men moet zich kunnen herkennen in de organisatie, conform een afspiegeling van onze maatschappij. De notie dat men meer diversiteit verkrijgt door te differentiëren tussen identitaire groepen, is vals. Er is immers veel meer diversiteit te verkrijgen door te differentiëren op de grote verschillen per individu op basis van competentie. We willen diversiteit in deskundige meningen, niet raciale diversiteit.

Waarom is identiteitsbeleid gevaarlijk voor bedrijfsleven? Het gevaar van identiteitspolitiek voor het bedrijfsleven is dat niet enkel geselecteerd wordt op basis van competentie, maar op eigenschappen waar een mens niets aan kan doen, waaronder hun huidskleur, geslacht, ras, herkomst en seksuele geaardheid. Het gevaar voor de samenleving is de dwangmatigheid ervan onder het motto “diversiteit en inclusie is toch logisch en goed”. Diversiteit en inclusie zijn inderdaad op zich prima, maar niet als dit van hogerhand wordt opgelegd. Dan wordt het levensgevaarlijk, totalitair. Als mensen niet primair op hun vaardigheden en competenties worden geselecteerd, maar op zaken waar ze niets aan kunnen doen, dan is dit de bron van discriminatie en vormt het een aanslag op de motivatie van allen die werk verrichten. We zien in de VS dat het bedrijfsleven tegemoet komt aan inclusie.

Vanwaar dan identiteitsbeleid? Ons hyperhumanisme, ondermeer voortgevloeid uit christendom met zijn zonde- en schuldbesef! En dan, vanaf een bepaald moment, wordt er tegen elkaar opgeboden: om ter deugdzaamst – en dan kan men niet meer terug. identity politics zich enkel in westerse landen als inclusie wordt beoefend? In alle andere landen wordt identity politics enkel als exclusie beoefend. Hoe komt t dat alleen wij onszelf van de kaart vegen? Wat is er mis met ons? Het is een vorm van empathiewaan overgaand in kuddegedrag en dweepzucht.

Wat betekent dit voor de VS? Als Biden-Harris gekozen worden gaat de VS een fundamenteel andere koers varen. Terug naar het Klimaatakkoord van Parijs, hoge investeringen in klimaat en milieu. Dit gaat de VS veel geld kosten. Dat betekent minder geld voor buitenlandse militaire inmenging. Ruim baan voor China, de lachende tweede. Minderheidsgroepen, zoals Hispanics en mensen van kleur, zullen meer macht krijgen ten koste van wit en niet op een zachtzinnige manier. De geluiden op de campussen en de riots wijzen op wraak en genoegdoening. De hoop is dat dit niet explosief wordt, maar meer dan garantie tot de deur is er niet.

Is Biden een verbinder? Qua persoon en tekst misschien wel, maar qua beleid vrees ik niet. Kamala Harris en haar ‘vriendinnen’ zijn gevaarlijk. Als zij president wordt dan slaat de vlam in de pan vrees ik. Ik voorzie een terugval van het Amerikaanse bedrijfsleven, met name van de zo belangrijke de middenstand, die toch al wegzakt. Door identity politics komt minder accent op vaardigheid te liggen, maar meer op groepsidentiteit. Mogelijk treedt dan meer racisme en meer criminaliteit op.

The Good, the Bad and the Ugly. In USA2020 is er geen Good, The Bad is Trump, the Ugly is Biden. Maar ik ben helaas niet optimistisch over de koers van de Verenigde Staten als het Biden-Harris wordt. Daarom zou ik voor Trump gaan.


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.


Meer over USA2020 vindt u hier.

26 reacties

 1. El Cid schreef:

  Een trieste maar goede analyse. Je ziet dit overal in het Westen. De verschillen tussen de communisten en de kapitalisten zijn te groot geworden.

  Ik zie niets in “diversiteit”, de EUssr, door de mens veroorzaakte klimaatverandering ( wat een megalomaan narcistisch idee) en massa immigratie. Stuk voor stuk dossiers waar wat mij betreft geen compromis over gesloten kan worden. Je denkt of écht dat het klimaat verandert door de mens, of niet. Je bent voor de Eussr, of niet.

  Dit zijn dossiers en onderwerpen die ieder voor zich een burgeroorlog waard zijn. Kijk nu wat er in Amsterdam op stapel staat. White privilege cursussen voor het openbaar bestuur. Puur racisme. Links is zo krankzinnig geworden dat zij zelf niet zien dat hun socialisme in Europa en de wereld tot grote ongelukken heeft geleid.

  Het is dus geen exclusief Amerikaans probleem. Het Westen staat op een kruispunt. De koers is een gevecht waard. Ik hoop dat Amerikaanse conservatieven ingrijpen. Via de stembus maar desnoods met wapens. Laat die socialisten in de VS anders maar gewoon oprotten naar Venezuela en Cuba. Europa is al kapot gemaakt door de nazaten van socialistisch Duitsland. Amerika mag dat lot niet ondergaan.

  I am going to fundamentally transform the United States of Amerika! Wie denkt die gestoorde sociaal werker uit Chicago wel niet dat hij is? Beter dan de founding fathers? Welk Afrikaans land doet het dan zo goed? Als we het toch over privileges moeten hebben?

  De agressie en het narcisme in die zin van Obama heeft het aanstaande geweld in de VS gezaaid.

 2. Stoner schreef:

  Met Frits eens behalve waarom Trump de bad zou zijn???

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Deze zinsnede verdient een pluim: “Er is meer en betere diversiteit te verkrijgen door te differentiëren op de grote verschillen per individu op basis van competentie.” Op zich een open deur, mar door de koppeling aan ‘diversiteit’ krijgt het een nieuwe lading. Waar het om draait is vrijheid. Er is op zich geen tegenstelling tussen groepsdiversiteit en individuele diversiteit. Diegenen die individuele diversiteit voorstaan zijn zich daar van bewust, die anderen niet. Die mogen dus nooit aan de macht komen, want dan zijn de rapen gaar.

 4. Xantil schreef:

  @Frits,

  Naar engels vertalen en opsturen naar je amerikaanse kennissen zou ik zeggen.
  When they go down, we will follow soon.

 5. Roger Steen schreef:

  @Hannibal
  Ik zit op je debat verslag te wachten!

 6. Henk Albarda schreef:

  Roger Steen, heeft u de tijd al ‘uitgerekend’? Het debat was van 03.00 tot 04.30 Nederlandse tijd vanochtend, lijkt mij reden genoeg nog een samenvatting van Hannibal te krijgen tussen einde middag vandaag en maandagmiddag, NEDERLANDSE tijd.

 7. Teunis schreef:

  @Stoner,
  Hij is niet erudiet en niet oprecht conservatief, maar louter opportunistisch.

 8. Roger Stone schreef:

  @Henk Albarda
  Klopt ik zit in US tijdzone.

 9. Stoner schreef:

  @ Teunis 23 oktober 2020 om 15:57

  Ja en, moet dat dan.
  Het gaat erom dat je een land leidt en er het beste mee voor hebt of je nu liberaal of conservatief of oppurtunistisch bent doet er niet toe.
  Eigenlijk is oppurtunistisch een goede eigenschap, je ziet een mogelijkheid die zich aandient en je maakt er gebruik van, dat niet doen zou dom zijn.
  Tuurlijk is Trump een zakenman en wilt de economie in de VS sterker maken, want daar zou hij ook profijt van hebben, maar vergeet niet dat je werkgevers nodig hebt. De democraten willen iedereen van de staat afhankelijk maken en daar heeft niemand profijt van.
  Trump bad omdat hij niet conservatief en wel oppurtunistisch is democratische stierenpoep. Voorlopig doet hij wat hij het volk heeft beloofd in 2016 en waarom hij is gekozen.
  En nogmaals als Trump volgens jou daarom slecht is hoe noem je dan Rutte, satan in persoon ofzo???

 10. Jan schreef:

  Bosch is ook een karakter uit een politie serie
  De Bosch van dit stuk is vast en zeker slim, heel slim. En wat steeds gebeurd wanneer mensen schrijven over Trump, hij komt altijd fout uit de bus.
  Soms met een sneer soms openlijk zoals hier, 130 miljoen mensen konden kiezen tussen hem en Hillary en de helft koos deze man om hun leidsman te zijn. Zijn die allemaal dom? Wanneer ik de bijeenkomsten zie en de verdeling lees over de partijen. Allemaal usa haters?
  Ja de Democraten zouden vernietigd moeten worden. Wat een tuig
  Maar waar zijn de bewijzen dat Trump iets negatiefs doet voor de usa?
  Oorlog voeren?
  Belasting verlagen?
  De handschoen met China opnemen?
  Beter cijfers laten zien dan Parijs met het milieubeleid?
  Boven al een positieveling is?
  O hij is niet links! Ja dat klopt
  En smaak van vrouwen, vaak
  We zouden hem moeten stelen om van Europa iets te maken of het te vernietigen
  Iemand hoeft je niet aan te staan, maar de credits moet je als volwassen man iemand toch kunnen geven zonder er een ‘maar’.

 11. Erik schreef:

  Irritant dat gebruik van wit en zwart en van kleur, dat is het overnemen van new speak.
  Niet doen!

 12. Bennie schreef:

  Diversiteit wordt door ons door links al zo’n 30 jaar door de strot geduwd.
  Het zou onze maatschappij verrijken, echter de realiteit laat een ander beeld zien.
  Parallelle samenlevingen zijn ontstaan en de tegenstellingen, inzake belangrijke maatschappelijke vraagstukken, worden tussen bevolkingsgroepen steeds dieper.
  Het geweld- en misdaadcomponent in de maatschappij is aanmerkelijk gestegen en blijken de daders steeds vaker uit de geïmmigreerde bevolkingsgroepen te komen.
  Het wordt tijd het sprookje van de diversiteit in de vuilnisbak te deponeren en te kijken hoe we de snel veranderende bevolkingssamenstelling en groei van NL kunnen stoppen.
  In plaats van bakken met geld te verspillen aan klimaatmaatregelen, kunnen we beter dat geld uitgeven aan terugkeerregelingen.

 13. Cool Pete schreef:

  Goed artikel, van Frits Bosch.

  K.Harris is het instrument van barak Husseoin “obama”.
  Het grootste probleem wordt verkiezingen-fraude !
  zie : o.a. Project Veritas, Judicial Watch, Gatestone Institute,.

 14. Cool Pete schreef:

  @Teunis : graag wijs ik iedereen er op, hoe erudiet, betrouwbaar, open,
  argumenterend, diepte-analyserend, – maar vooral : helderziend, u toch bent. Indrukwekkend. Uw gaven zullen snel wijd bekend worden.
  [ p.s. doet u mark de groetjes ?]

 15. Neef Jansen schreef:

  Je moet bevorderen dat mensen van allerlei herkomst met elkaar trouwen en kinderen krijgen, en dat die kinderen gestimuleerd wordt hun best te doen op school en een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving. Als je daarentegen toelaat dat de wereld zich opdeelt in 1001 apartheidclubjes, dan krijg je vanzelf de multitribale burgeroorlog.

 16. Cro Magnon schreef:

  Frits: zodra je het hebt over witte mensen in plaats van blanken haak ik af. Ik laat me niet beledigen.

 17. BegrensEuropa! schreef:

  @Cro Magnon 23 oktober 2020 om 17:06 Witte mensen is geen belediging maar gewoon fout. Het is een achterlijke vertaling van ‘white people’ en behoort fout te worden gerekend. Als dat niet zo is, dan is dat ook fout. Als men het toch met ‘witte’ wil vertalen, dan kan dat door het tussen aanhalingstekens te plaatsen. In het geval van Frits Bosch kunnen we welwillend die aanhalingstekens er bij lezen. Opgelost! Maar woede is goed voor de doorbloeding, zij het met mate.

 18. Teunis schreef:

  @Stoner, ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen. Ik hoop op een lame duck president, die door senaat en congres in toom wordt gehouden. Leve de checks en balances!

 19. Cool Pete schreef:

  @Teunis : als exemplaar van onbenul :
  – u bent blij, dat u niets hoeft [ waarom reageert u dan ? ]
  – u wilt een President, die niets voor elkaar krijgt :
  het land, en de rest van de wereld, kan verrekken, als u het maar rustig heeft.
  – de Senaat is onderdeel van het Congres, net als Huis van Afgevaardigden
  – de ‘checks and balances’ zitten niet alleen in het Congres, maar ook in de justitiele instituties en in het federale karakter van het land.
  – als iemand, zo’n 30 a 40 jaar, dezelfde opvattingen heeft, daarvan openbaar getuigt en ze, na gekozen te zijn, uitvoert, is zo iemand per definitie niet een ‘opportunist’.
  [ Overigens : beter een goedaardige opportunist, dan een kwaadaardige of laffe “academicus”. ]

  Begint er wat te dagen, bij u ?

  [ p.s. ook de groetjes aan hugo dan maar ? ]

 20. Jaapww schreef:

  Ik heb niets met beide kandidaten. Amerika is een heel raar land geworden het laatste jaar. Maar ik hoop dat Trump wordt herkozen zodat ik kan genieten van al die gezichten in media die 4 jaar lang elke scheet van Trump belichten en nu weer vier jaar kunnen zeuren. Trouwens Trump heeft het niet slecht gedaan tegen China want daar heeft hij gelijk in en heeft in MO succesvolle deals gemaakt. Laat mij genieten na 3 november.

 21. Jaapww schreef:

  Coole Pete
  En 30 jaar geleden met die visie door de Democraten op handen werd gedragen alleen is Trump later naar de republikeinen over gestapt en waren Demo’s woest

 22. Cool Pete schreef:

  @Jaapww : een groot land, verandert niet [ zomaar ] in een jaar van karakter.
  De problemen liggen er al decennia.
  “Democrats” hebben nooit iets opgelost of opgebouwd.
  De onrust van het laatste jaar, komt louter door “blm” en “antifa” : aangestuurd en gefinancierd door Soros Foundations, en aanverwante DNC fondsen.;
  en aangejaagd door linkse media en internet giants.

 23. Faraday schreef:

  Vanwaar onze bezorgdheid voor de Amerikanen? Waar liggen onze belangen eigenlijk?
  Verder is het geen kwestie van slechte presidenten maar van foute systemen. Er zal geen kwestie zijn in een goed systeem met foute mensen. Is niemands schuld dat mensen het beest tussen de dieren zijn, zonder sluitend systeem is het de wet van de jungle en vice versa.
  Bovenal, hoe gaan we de VS omschrijven: een democratie?

 24. Cool Pete schreef:

  @Teunis : de ‘checks and balances’ die in uw “EU”-konstrukt allang al afgeschaft zijn.
  Tot voor kort, waren ze er nog in de V.S.; maar ‘links’ is ook daar bezig, ze definitief kapot te maken.
  [ p.s. fctwenthe kan niet voetballen. ]

  @”Faraday” – misbruik van een natuurwetenschapper, dus.
  Reactie :
  Hoogstaand hoor : alles en iedereen belachelijk maken, door alles door elkaar te gooien.
  Wel eens een geschiedenis-boek gelezen ? Over de V.S., Engeland, Frankrijk, Duitsland, China, bijvoorbeeld ?
  Zonder de V.S. hadden de Europese landen, en – helaas – dat “EU”-konstrukt , niet eens bestaan.
  Trouwens : hoe gaat u de militaristische, kommunistische diktatuur China noemen,
  dat openlijk wereld-dominantie nastreeft ?
  [ p.s. de groetjes aan Stef en Sigrid. ]

 25. Grapjas schreef:

  Weer veelvuldig dat woord. ” Wit”.
  WIJ.ZIJN.BLANK.

 26. Cool Pete schreef:

  @Teunis en @”Faraday” : uw plotselinge zwijgen is erg opvallend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.