DE WERELD NU

Universiteiten

universiteiten

Het selecteren van studenten die de universiteiten mogen bezoeken is in Nederland een heikel punt. Zouden universiteiten aan de poort moeten mogen selecteren, of is men verplicht iedereen aan te nemen die zijn VWO-diploma haalde? Toon Kasdorp grijpt terug naar een tussenweg.

Sander van Walsum (Volkskrant) vindt dat de Rijksuniversiteit Utrecht haar doel om minder afzwaaiers onder haar studenten te krijgen simpeler kan bereiken dan door de toelatingstest waartoe besloten werd. Gewoon de studenten van te voren laten weten wat er van ze wordt verwacht en daar dan ook naar handelen. Maak de opleiding maar goed en moeilijk genoeg, dan vallen de kneuzen vanzelf wel af, is zijn standpunt.

Dat was nu precies wat Utrecht wilde voorkomen, dat kneuzen aan een studie beginnen en dan vervolgens afvallen. Iedereen toelaten en dan maar afwachten tot ze weer verdwijnen omdat ze geen zin meer hebben of omdat het te moeilijk is, dat is eigenlijk precies wat er nu gebeurt. Dat is niet alleen onaangenaam voor de betrokkenen en voor de andere studenten die geremd worden door de aanwezigheid van ongeïnteresseerden en onbekwamen. Het is voor de universiteit ook een duur proces.

Eigenlijk zou een toelatingsexamen zoals Utrecht dat wil onderdeel horen te zijn van de centrale eindexamens bij het voorbereidend hoger onderwijs. Als die landelijk zo worden georganiseerd dat de bul van iedere middelbare school een vergelijkbare waarde heeft, moet het niet zo moeilijk zijn de gemotiveerdheid voor specifieke studies als onderdeel aan zo’n examen toe te voegen. Als dat zou impliceren dat de universiteiten een werkzaam aandeel krijgen in het afnemen van eindexamens, zoals dat ook vroeger het geval was, toen zij de gecommitteerden leverden, dan is dat als een vooruitgang te beschouwen.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

1 reactie

 1. Dick H. Ahles schreef:

  Iedereen, dus ook linkse politici die denken dat de mens gewoon grotendeels maakbaar is, moet zich realiseren dat:

  > Naast minimale basis kennis opgedaan op de basis school en voortgezet onderwijs (*) – voor het met succes afronden van een universitaire studie zowel een bepaalde mate van cognitieve vaardigheden (IQ) als een bepaalde persoonlijkheidsstructuur nodig zijn. Per studierichting zullen die persoonlijkheidskenmerken overigens afwijken, ook voor diegene die een wetenschappelijk-onderzoek-carrière voor ogen heeft, of gewoon een beroep (medicus, advocaat, ambtenaar, psychiater etc, wil gaan uitoefenen.

  > Verder is er een minimale vorm van ambitie nodig bij de student voor dat vak

  > En goed voor de prestaties: een vorm van competitie/concurrentie in de studie (bijv. studieleningen/beurzen afhankelijk maken van resultaten; studie incentive: reizen, stage plaatsen, benoemingen, onderzoeksbudgetten e.d.) voor de beste studenten e.d.

  > Niemand is gebaat bij het onderwijs krijgen of onderwijs geven aan studenten die niet de ambitie hebben of niet de vaardigheden/persoonlijkheid hebben om die studie te kunnen afronden; ook deelnemers aan de olympische spelen worden niet door loting bepaald.

  Op persoonlijkheid en IQ (die per persoon over de jaren tamelijk stabiel zijn en blijven) zijn uitstekende gevalideerde testen beschikbaar. (vroeger?) wist bij de selectie bij de opkomst plicht van de nieuwe soldaten daar al met succes gebruik van gemaakt) Profiel per studierichting beroep moeten door universiteit natuurlijk wel eerst worden vastgesteld, en daar kunnen universiteiten zich ook op onderscheiden.

  Verder zou ieder eerste jaar een proefjaar moeten zijn, selectie voor toelating zijn dan wat ruimer; de uiteindelijke toetsing vindt plaats voor toelating tot het tweede jaar.

  Verder zou kunnen helpen als de universiteit kan aantonen dat de student weinig inzet heeft gepleegd de student voor dat studiejaar een rekening krijgt; achteraf.

  Voor alle afvallers is altijd beschikbaar (gesubsidieerd) onderwijs aan de Open Universiteit, die zonder selectie iedereen moet toelaten en werkt als de staatsexamens bij het voortgezet onderwijs.

  (*) basis onderwijs houdt al helemaal geen rekening met IQ en Persoonlijkheid. Daar wordt je gewoon opgeroepen in rotten van geboortejaar. Bij de middelbare scholen, wordt tenminste in schoolniveau nog iets geselecteerd op cognitieve vaardigheden en kennisniveau. Maar nog steeds niet op persoonlijkheidsstructuur.
  Het toevoegen van universitaire gecommitteerden bij mondelinge examens in alle vakken is dan ook eigenlijk stom dat dat ooit is afgeschaft. Gecommitteerde zijn zal overigens een verplichting moeten zijn en onbezoldigd, immers de gehele universitaire/wetenschappelijke carrière is door de gemeenschap betaald en daar mag zoiets toch wel tegenover staan.