DE WERELD NU

Uncle-Tom-haat in het kwadraat

Uncle-Tom

Uncle-Tom-haat kent verschillende vormen. De afgelopen weken kwam Frans Groenendijk enkele varianten tegen. Dat leidde tot gemengde gevoelens.

Eventjes lastig wel om te bedenken in welke volgorde ik die varianten zou opdienen, maar beginnen met de variant die hoort bij de afbeelding is eigenlijk logisch: Tino Sanandaji formuleert namelijk ook antwoorden. Hij is geboren in Rojhelat (Iraans-Koerdistan) en emigreerde toen hij 9 jaar oud was, met alleen zijn moeder, naar Zweden.

De afbeelding is gebaseerd op een ‘still’ uit een interview dat Rubin Report met hem had. De briljante Sanandaji is verbonden aan de Stockholm school of economics. Het interview duurt ongeveer een uur, ik ben het volledig eens met bijna alles wat hij zegt en je zou mij wel een Koerdofiel mogen noemen. De man spreekt snel en kernachtig. Bijvoorbeeld over de prestaties van het MIT: het Mogadishu Institute of Technology. Ik moet me dan ook bedwingen om niet gelijk maar een heleboel meer over hem te schrijven.

Enkele zinnetjes toch wel: geen uitgever wilde zijn boek uitgeven en hij deed het dus maar zelf. Evengoed was zijn boek binnen enkele dagen een bestseller! Hij spreekt zich snoeihard uit over de coalitie van idioot-links en libertariërs, en hij legt uit waarom je Zweden niet socialistisch moet noemen. Hij beschrijft hoe ver zijn tegenstanders van de realiteit af staan: net voordat de grenzen in reactie op Merkels anti-Europese initiatieven zo goed als volledig dicht gingen (!), beweerde de Zweedse minister van immigratie nog dat dat sluiten zou leiden tot een kettingreactie met destabilisatie van de Balkan als resultaat. Gestapelde gekte. (25:08).Uncle-Tom

De link hierboven gaat direct naar de passage over uncle-Tom-haat. Het gebruik van dat scheldwoord voor niet-blanken is in de VS weerzinwekkend, racistisch en absurd, maar het overplanten van dat scheldwoord naar Europa is nog geschifter en specifiek naar Zweden is het werkelijk het toppunt van geschiftheid. Sanandaji hanteert een variant op de katoen-meme van de afbeelding hierboven als men hem op die manier probeert de mond te snoeren; Hij vraagt de scheldenden: Do you identify as a slave owner? Onder de video van The Rubin Rapport staan lezenswaardige commentaren. Iemand geeft een lijst van 30 andere mensen uit Zweden die ook geïnterviewd zouden moeten worden. Slechts vier van die 30 hebben echter een Zweedse naam! Een belangrijk gegeven: immigranten met gezond verstand kunnen een wezenlijke, zelfs onmisbare rol vervullen bij de aanpak van de immigratie-, mohammedanisme- en integratieproblematiek. (#imi)

Slavernij-verleden
Net als heel veel landen in de wereld heeft Nederland – in tegenstelling tot Zweden – wèl een noemenswaardig koloniaal- en zelfs slavernijverleden. Een stuk of zeven generaties geleden was een kleine, maar machtige groep Nederlanders nog verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de transatlantische slavenhandel: Afrikaanse mensen die door andere Afrikaanse mensen gevangen waren, werden door Nederlanders opgekocht en verhandeld, en als vee getransporteerd naar Amerika.

Minder bekend is dat al eerder Nederlanders betrokken waren bij het vangen van mede-blanken, vrouwen ook, om die te verkopen in het Ottomaanse rijk. Enkelen bekeerden zich met het oog op soepele handel tot het mohammedanisme.

Ja, Nederlanders hebben op heel verschillende manieren uitgeblonken in het verleden: in wetenschap en in verzet tegen tirannie maar ook in extreem misdadige gedragingen. Volgens dit Wikipedia-lemma [waren er] rond 1750 [waren er] in Nederlandse vestigingen onder VOC-bewind naar schatting 75.500 slaven, tegen 64.000 slaven in gebieden onder WIC-bewind“. Tenslotte heeft Nederland de slavernij slechts één eeuw eerder verboden dan Saoedi-Arabië.

Al deze gruwelen dreigen in de vergetelheid te raken door het gedrag van een handvol professionele zeurpieten van Surinaamse afkomst – deels gevlucht naar de Republiek Amsterdam toen Suriname onafhankelijk dreigde te worden –, en een grotere groep van toegewijde oikofoben.

Na Dokkum
De toegewijde zeurpieten zijn onder andere georganiseerd via het IISR, een Nederlandse organisatie met Engelse naam: International Institute for Scientific research. Elke pagina van hun website wordt opgesierd met het portret van de beroemde racist Che Guevara! Oprichter van dat instituut is Sandew Hira: tijdens zijn studententijd werd hij lid van de trotskistisch Vierde Internationale. Het lijkt erop dat zijn instituut nauw betrokken is bij het anti-Zwarte Piet protest. Meneer Hira schreef 8 december in ieder geval een uitgebreide terugblik op de slag om Dokkum. Het stuk is doortrokken van de haatdragende Ome-Tom-ideologie. “Afro’s” (zijn term) die het niet met zijn analyses eens zijn, hebben blijkbaar witte meesters. Hij gebruikt niet het scheldwoord Ome Tom; hij heeft eigen termen bedacht. Proef het tribalisme:

De strijd tegen Zwarte Piet is geïnitieerd vanuit de Afro-gemeenschap. Maar de link met institutioneel racisme maakt dat andere gemeenschappen van kleur voelen dat dit ook over hen gaat. Op werk, in familie- of andere sociale verbanden staat het ter discussie. Mensen van kleur met een onbevangen geest kiezen vanuit dat gevoel en de link naar racisme voor de strijd tegen Zwarte Piet. Mensen van kleur – inclusief Afro’s – met een gekoloniseerde geest voelen zich steeds meer onder druk om hun witte meesters te verdedigen, en met steeds meer ongemak. In de witte gemeenschap is er een breuk opgetreden tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Een toenemend deel van de witte gemeenschap spreekt zich uit tegen Zwarte Piet.

Meneer Hira blijkt de slag om Dokkum als een fikse tegenslag te beschouwen en hij heeft dus ook nagedacht over de bekende vraag: Wat (nu) te doen?

Er moet een initiatief komen voor een brede conferentie over een antwoord op witte fundamentalisten en PVV-Pieten en een coherente strategie over geweldloos verzet. De voorbereiding van de conferentie is minstens zo belangrijk als de uitvoering. Het moet een conferentie zijn die de traditionele activistenvergaderingen ontstijgt en mensen een podium geeft die met elkaar van mening verschillen. We moeten leren dat activisten met verschillende meningen en strategieën het normaal vinden om respectvol met elkaar in discussie te gaan in plaats van elkaar op Facebook af te maken. Eenheid in en verbreding van de strijd is meer dan ooit belangrijk om het initiatief terug te halen.

Wat er overigens niet bij staat is dat zo’n conferentie de kans op subsidie kan vergroten. Het doel van de IISR is niet minder dan:

… een academische infrastructuur [te] ontwikkelen voor onderzoekers die buiten de academische instituten wetenschappelijk onderzoek verrichten. Onderzoekers buiten academische instituten zijn vaak kritischer ten aanzien van de resultaten van het onderzoek vanuit westerse academische instituten.

De zwarte kaart
De diepte van de haat tegen niet-zeurende zwarte mensen kan er nog veel heviger van afspatten.Uncle-Tom
Op Facebook meldt ene Patrona Rose dat ze ontdekt heeft dat een donker meisje dat het niet eens is met de Zwarte Pieten hysterie, geadopteerd is door blanke ouders. Ze schrijft: “Nou meid jou ECHTE BIOLOGISCHE ouders moeten zeker trots op je zijn“… (haar taalfout en hoofdletters). De ‘ontmaskering’ leidt tot een serie uitzinnig racistische reacties. Een deel ervan wil ik hier niet eens citeren (zie desgewenst hier op Twitter). Niet opvallend smerig maar onbedoeld uitzonderlijk verhelderend was de reactie van JDNwoko (zie afbeeldingrechts).

Beecher-Stowe
Overigens is de hoofdpersoon in het boek van Beecher-Stowe weliswaar de goeiigheid zelf, sullig bijna, maar als het er echt op aankomt – wanneer de slavenhouder hem martelt om informatie van hem los te krijgen over een ontsnapte slavin – toont Oom Tom zich een held. Zie daarover bijvoorbeeld deze recensie van een heel goede bekende van me: Zijn stalen ruggengraat.

1 reactie

  1. carthago schreef:

    Mooi artikel.
    Wat nog rest aan witte nederiglanders zal zich volgens de zwarte raven moeten aanpassen aan de zwarte suprematie en zichzelf moeten afschaffen of op z’n minst moeten onderwerpen .En dat mag ook al niet met zwarte schoensmeer, want dan beken je blijkbaar kleur.