DE WERELD NU

U wordt achteruit gewerkt

Ontbossing

Beste lezer, U wordt achteruit gewerkt. Door uw eigen regering. Ondanks alle beloften? Yup, en op alle fronten ook nog eens.

En ze zorgen ook nog eens dat wie hard heeft gewerkt, er stiekem op achter uit gaat. Alweer minder:

Werkenden krijgen dit jaar naar verwachting iets minder koopkracht dan het kabinet eerder berekende. Het voorbeeldhuishouden van een alleenverdiener met kinderen, waarmee wordt gerekend, gaat er zelfs op achteruit ten opzichte van vorig jaar. Ouderen houden juist iets meer over.

Maar de BTW-verhoging gaat gewoon door, en waarom dat kabinet vindt dat de VVD die twee miljard van de dividendbelasting mag weggeven heeft Hannibal al uitgelegd. Maar ondertussen gebeurt het wèl.

In de gecorrigeerde cijfers gaan alleenverdieners met kinderen er zelfs op achteruit ten opzichte van vorig jaar. Een voorbeeldhuishouden in die situatie verliest dit jaar 0,3 procent koopkracht bij een modaal inkomen.

Dus modaal gaat er 0,3% op achteruit terwijl de economie booming is en de VVD geld weggeeft alsof ze het zelf verdiend hebben?

Minister Koolmees (Sociale Zaken) moest in een Kamerbrief bekennen dat er een foutje is geslopen in de koopkrachtberekeningen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. De voorbeeldhuishoudens waarin iemand werkt, gaan er in de juiste cijfers van 2018 iets minder op vooruit. De positieve cijfers voor 2019 klopten wel, stelt de minister.

En hoe minder je vooruit gaat, hoe meer je achteruit gaat. Ziet u hoe simpel economie werkt? Maar goed, het kabinet weet wel waar voortaan een kopje mosterd lenen kunt. Bij de ouderen!

De AOW’ers en sociale minima krijgen juist iets meer koopkracht dan eerder berekend was. Zo krijgt een voorbeeldhuishouden met een alleenstaande die van de AOW rond moet komen geen min in de koopkracht van 0,4 procent maar naar verwachting juist een koopkrachtstijging van 0,2 procent.

Maar die AOW’er heeft er zijn hele leven hard voor gewerkt om er nu achter te komen dat de regering niet betrouwbaar is, wie er ook in zitten. Dus in zekere zin lig je als werkende mens toch nog een neuslengte voor.