DE WERELD NU

Turkije, klikTurken & Nederland

Turkije

Begin oktober was het onderwerp klikTurken heel actueel, en er kwamen Kamervragen van het CDA. Over de antwoorden van de regering werd verder echter gezwegen, evenals over Turkije.

Het ging hier om:

Het CDA wil een app verbieden waarmee Turkse Nederlanders criticasters van de Turkse regering kunnen aangeven bij de politie in hun moederland. Tweede Kamerleden Pieter Heerma en Chris van Dam noemen de app ,,ontwrichtend” en ,,onacceptabel” en willen die ,,zo snel mogelijk uit de lucht”.

Oorspronkelijk was dit verhaal afkomstig uit de Frankfurter Algemeine Zeitung. De verder context kunt u nog lezen bij Toon Kasdorp, die er toen een artikeltje aan wijdde. Nederland was even in rep en roer.

Turkije

Dat was in oktober. Twee maanden later al kwam er antwoord, en dat was een antwoord dat zowel redelijk snel, accuraat als deprimerend was. Zodat het hele land er verder over zweeg.

Vraag 2 en 3 tezamen waren:

Kent u de berichten uit Duitsland dat deze app gebruikt wordt om personen die zich kritisch uitlaten over president Erdogan te rapporteren bij de Turkse politie? Kunt u bevestigen dat deze app ook in Nederland voor dit doeleinde wordt gebruikt? Zo nee, heeft u signalen ontvangen dat deze app mogelijk ook in Nederland voor dit doeleinde wordt gebruikt? Deelt u de mening dat dit ontwrichtend en onwenselijk is dat zo’n app in Nederland wordt gebruikt?

het antwoord viel in de categorie Ja ,maar nee:

Het uitgangspunt is wel dat in Nederland van strafbare feiten aangifte wordt gedaan bij de Nederlandse politie. De handhaving van de openbare orde in Nederland behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse autoriteiten. De Turkse politie is vanzelfsprekend niet bevoegd haar taken op Nederlands grondgebied uit te oefenen zonder expliciete toestemming van Nederland.

Wat hier eigenlijk staat is kort gezegd dat Nederland alleen vergrijpen tegen de Nederlandse wet kan aanpakken, alleen als daarvan in ons land aangifte is gedaan en dat Nederland niet wil dat de Turkse sterke arm hier ook de lange arm speelt.

Toegevoegd: doe vooral aangifte:

Zoals eerder gemeld zijn de politie en het Openbaar Ministerie extra alert op zaken die voortvloeien uit de spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Personen die menen het slachtoffer te zijn van bedreiging en intimidatie worden nadrukkelijk opgeroepen om melding en/of aangifte te doen.

Maar verwacht er niets van, en met Apple en Google praten gaan we ook niet doen – want zelfs als dat al lukt, dan  wordt Turkije boos.:

Het betreft hier een algemene politie-applicatie die primair bedoeld is voor gebruik in Turkije. Dergelijke applicaties worden ook door de Nederlandse en andere overheden gebruikt om contact tussen burgers en de overheid te faciliteren.
De beoordeling of een app wordt toegelaten in een appwinkel van aanbieders zoals Google en Apple is primair de verantwoordelijkheid van die aanbieders. De beoordeling van de inhoud van een app is, mede gelet op de vrijheid van meningsuiting, geen taak van de overheid. Dit ligt echter anders als strafrechtelijke grenzen worden overschreden, bijvoorbeeld doordat een app aanzet tot haat of geweld dan wel discriminerende inhoud bevat.

Het ministerie benadrukte ook nog haar eigen hulpeloosheid:

Het gebruik van deze applicaties is niet geografisch beperkt.

Sindsdien wordt er over gezwegen, in de hoop dat niemand de relatie legt met Turken die tijdens hun vakantie in het oude moederland in problemen komen door hun activiteiten op sociale media. De afgelopen zomer hebben we er een paar voorbeelden van gezien, en minder zal het niet worden.

Dit past allemaal opmerkelijk goed in het streven van de regering-Erdogan de Turkse  hefboom ten opzichte van de EU-politiek te versterken. De Duitse noch de Nederlandse wetgeving lijkt daar vooralsnog op berekend, en actie wordt evenmin ondernomen.


Meer nieuws over Turkije (hier) onder Erdogan (Erdowahn) op Veren of Lood vindt u hier.

19 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Aha, geen lange arm, maar wel een lange hefboom. Doet mij denken aan Archimedes en zijn “Geef mij een plaats om te staan en ik beweeg de aarde”. Nu heeft Erdogan een plek om te staan en dat is in Turkije en hij heeft een draaipunt, de euroturken, voorzover ze AKP liefhebbers zijn en dat is in Nederland eigenaardig genoeg een ruime meerderheid, waarvan weer een flink deel zich als klikturk, relturk, jihadturk of ultranationalistische schreeuwturk laat inzetten. Dat is allemaal toegestaan voor zover het niet verboden is. Zo zijn demonstraties zonder toestemming verboden. Dat geldt ook voor onnodig toeteren, racen en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Het lijkt me tijd om daar eens wat meer aandacht aan te besteden. Ook voor turken geldt dat als ze in rome zijn, ze zich als romeinen dienen te gedragen. Ook al is mij bekend dat rome in de islamitische wereld een bijzondere lokroep heeft als veroverings- en vernietigingsdoel. De turkse jongerenstichting (TUGVA) heeft dat onlangs nog eens herhaald. Niet dat dat nodig was voor de oplettende lezertjes onder ons. https://ahvalnews.com/international-womens-day/turkish-pro-govt-foundation-links-call-prayer-ottoman-invasion-vienna

 2. carthago schreef:

  Klikoturken zat in .NL ,ze hopen tenminste liever wat later opgevreten te worden door de uitgezonden krokodillen van de erdobok.
  In .NL Veilig en happy ,maar wel met een Turkse appie.

 3. Ravian schreef:

  Ik vraag me af of, en zo ja wanneer, de Nederlandse politiek eens eindelijk gaat erkennen dat de in Nederland woonachtige Turken gewoon een enkel aan Erdogan’s Turkije loyale vijfde colonne vertegenwoordigen, met alle bijkomende gevaren van dien.
  Net doen of het hier over normale politie taken gaat is een vorm van wegkijken, vergelijkbaar met het net doen alsof een Burka een normaal huis en tuin kledingstuk is, en of de islam een normaal geloof is.
  Tot nog toe pretendeert het partijkartel enkel in de aanloop naar verkiezingen over enige realiteitszin te beschikken, maar nadat de stemmen geteld zijn is het dan weer wegkijken “as usual”.
  Waarna de MSM alles in het werk stelt, tot nog toe succesvol, om dit kiezersbedrog te verdonkeremanen.

 4. Jan schreef:

  Tja
  Oplossing?
  Stem ze weg
  Stem Wilders
  O die praat zo cru
  Tja straks slist u arabisch
  Uw keus

 5. mesut schreef:

  wat een domme reacties hier weer . klik turken ?als je dit over een volk roept wat verwacht je dat ze dab zeggen?nou ik voel me degelijk aangesproken en het wekt bij mij gezien de vele domme reacties hier over een soort verdedigingsmechanisme op. er wonen ongeveer 400 000 turken in nederland en die worden van alle kanten aangevallen en uitgemaakt voor alles.onder andere door mediahoeren als ebru en verdwenen leugenaarheks hirsiali. nou we lachen jullie alleen maar uit .het slaat nergens op.als je erdogan wil bashen gebruik een andere manier en laat onze hardwerkende turken met rust.

 6. Osman schreef:

  Oprotten..binnenkort zijn er geen nederlanders meer..effe op tanden bijten

 7. carthago schreef:

  Ben erg benieuwd wat de nederturken eigenlijk van de klikturken vinden ,je leest daar nml nooit wat over .Statistisch moeten er meer klikturken zijn dan nietklikkende turken want de AKP heeft de grootste aanhang in .NL ….Denk ik.
  (Allejezus ,zoveel soorten Turken )

 8. Jaantje schreef:

  Na de commentaren gelezen te hebben kan ik niet anders dan me bij de meeste aansluiten en helaas dan komt het word dom in mij op.
  Maar wat kan men anders verwachten van nazaten van alfabeten behalve onkunde en onwetendheid door gebrek aan kennis en gebrekkige scholing?

 9. Bertus Gasklep schreef:

  @Jaantje.
  Ik blijf die vraag in de categorie ‘wat doet u hier eigenlijk?’ of ‘waarom gaat u niet terug?’ toch een beetje het failliet van iedere discussie aangaande nederturken inluiden.
  Blijf gewoon bij de inhoud. U weet heel goed dat deze mensen hier geboren zijn en deel uitmaken van uw eigen samenleving. Sterker, zij zijn een product van onze samenleving, en als hun opvattingen u niet bevallen, dan zou u zich eerst moeten afvragen wat uzelf heeft gedaan waardoor deze groep zich gedraagt zoals zij zich gedragen. Blijkbaar bent u er nooit in geslaagd hen echt te behandelen als uw gelijken, waardoor zij in het defensief zijn geschoten.

  Begrijp me goed, ik ben tegen klikpraktijken, maar dan maar suggereren dat hele bevolkingsgroepen ons land moeten verlaten is iets te makkelijk en doen bij herinneringen opborrelen van zo’n 80 jaar geleden.

 10. Jaantje schreef:

  analfabeet* moet het zijn..
  zo gewoon dat iedereen kan lezen enz dat het helemaal uit mijn vocabulaire is.

 11. carthago schreef:

  @bertusgasklep.Ik lees uit de reacties van de Turkse Nederlanders een geheel andere opvatting over “samen “leving ,Hun opvatting is niet een “product van DE samenleving “,eerder van “HUN samenleving” .”Oprotten en binnenkort zijn er geen Nederlanders meer “(bijv. )zullen de samenleving geen reden geven om hen te behandelen als “hun gelijke” ,we zijn toch niet gek ?”. Het staat u overigens vrij op dat befehl wel op te rotten.”Indien hun opvattingen mij niet bevallen en dat ik mij daar zelf de oorzaak van zou moeten beschouwen “klinkt inderdaad als de opkomst van een bepaalde partij van 80 jaar geleden .

 12. Ravian schreef:

  @ Bertus Gasklep 13 augustus 2019 om 23:53

  Beste meneer Gasklep, hoe komt u er bij dat de nederturken onderdeel uitmaken van onze samenleving?
  Zij maken deel uit van een parallelle Turkse samenleving, en hebben nooit ook maar de minste interesse gehad om deel uit te gaan maken van onze samenleving.
  En hoe komt u er bij dat ze het product zijn van onze samenleving?
  Zij zijn het product van een achterlijke cultuur, en een falende Nederlandse overheid die hen nooit gecorrigeerd heeft, waardoor zij tegenwoordig denken in Nederland de dienst uit te kunnen maken.
  Hun opvattingen bevallen inderdaad niet, maar dat ze deze opvattingen hebben komt bepaald niet omdat de Nederlanders al die jaren niet ver genoeg gebukt hebben, dat komt omdat deze Turken nooit begrepen hebben dat emigreren afscheid nemen van je oude nationaliteit, en je voegen naar de normen en waarden van je nieuwe vaderland, inhoud.

  U begrijpt blijkbaar niet dat de nederturken helemaal nooit “in het defensief geschoten” zijn, ze zijn met een nogal lachwekkend superioriteitsgevoel, en bijbehorende veroveringsdrang, opgevoed.
  Hun wereldbeeld wordt gevormd door de Turkse televisie, en de moskee, en hun gedrag gecontroleerd door diezelfde Moskee, en de lange arm van de Turkse veiligheidsdiensten.
  Erdogan’s invloed reikt inmiddels, via de trekpoppen van DENK, zelfs tot in de kern van de Nederlandse politiek.
  U hebt blijkbaar niet in de gaten dat juist in Erdogan’s Turkije het, met een religieus sausje overgoten, nazisme weer de kop op heeft gestoken.
  Uit de domme reacties van de zich alhier meldende nederturken kun je vervolgens opmaken dat deze vinden dat de tijd voor “Heim ins Reich” inmiddels wel aangebroken is.
  Die denken, in hun grootheidswaanzin, van Nederland wel even een Turkse provincie te kunnen maken.
  Ze zijn gewoon zo veel Turk, en zo weinig Nederlander, dat ze ook in den vreemde niet kunnen weerstaan aan de roep van de grote leider.

  Het is levensgevaarlijk om binnen een land een parallelle samenleving te hebben van mensen wier loyaliteit bij een ander land licht, die in dat ander land waar zij loyaal aan zijn hun dienstplicht vervullen, die er ronduit vijandige denkbeelden op na houden ten opzichte van de autochtone bevolking van het land waar zij wonen, en die dwepen met de gestoorde machtswellusteling die het land waar zij wonen vijandig gezind is.
  Het is hoog tijd dat we aan deze situatie een einde maken, simpel uitgedrukt betekend dat voor de nederturken aanpassen of oprotten, en dat heeft niets met nazisme te maken, enkel met je gezond verstand gebruiken.

 13. Fa schreef:

  @Bertus Gasklep Ik sluit mij bij jou en de andere reacties van mijn broeders en zusters aan! Goed zo! Zij hebben een probleem en schijten zeven kleuren als het woord Turk of Turkije valt. Dat betekent dat alle Turken zowel in het binnenland als wel in het buitenland het goed doen, ik ben trots op ons Turken! Kiskananlar çatlasın betekent wie het niet kan verdragen mag uit jaloezie uit elkaar spatten!!!!

 14. BegrensEuropa! schreef:

  @Fa 14 augustus 2019 om 08:10: Prima, u bent trots op uw turkse landgenoten, zoals ‘H. Eil Itler’ (anagram van Heil Hitler voor alle duidelijkheid), Osman ‘binnenkort zijn er geen nederlanders meer.’ Ofwel een stelletje genocidale nazi-klonen. Weinig om jaloers op te zijn. Mocht u zich ooit nog bekeren tot wat hier over het algemeen als beschaving beschouwd wordt dan bent u alsnog welkom. Zoals de zaken nu liggen even niet. Overigens is Turkije een mooi land. Maar dat was het voor het jaar 1019 ook al, toen er uitsluitend Grieken, Armeniers en Joden woonden en daar een prachtige beschaving hadden opgebouwd.

 15. Fa schreef:

  @Begrens Europa voor alle duidelijkheid ik ben niet voor uitroeiing en vernietiging van mensen of dieren etc. Zij geven antwoord op de taal die jullie spreken wat ze willen zeggen is jullie beginnen en wij zullen ons verdedigen! De Turkse gezegde dat hier van toepassing is “de slang dat mij niet steekt mag duizend jaar leven!”

 16. Ruudenjose schreef:

  Het kan morgen voorbij zijn als u op de PVV of het FvD stemt.

 17. RamondeM schreef:

  Wat mij opvalt hier is dat de Turkse medelanders die op dit soort artikelen reageren daarbij hun afkeer van de Nederlandse maatschappij niet onder stoelen of banken steken. Nooit eens kritisch richting hun volk en/of geloof ook al zou daar een goede reden voor zijn. Nooit eens de hand in eigen boezem. Deze mensen zijn een gevaar voor onze samenleving.

 18. BegrensEuropa! schreef:

  @Fa 14 augustus 2019 om 09:09 En nog iets over datzelfde turkse spreekwoord van u: “de slang dat mij niet steekt mag duizend jaar leven!” Wat gebeurt er na die duizend jaar? Dit jaar 2019 is het precies 1000 jaar geleden dat de turken Armenie binnendrongen. Niet lang daarna, in het jaar 1049 slachtten de turkse troepen onder leiding van de stichter van het Seltsjoekenrijk , Sultan Tughril Bey alle inwoners van de niet ommuurde stad Arzden af, alle honderdvijftigduizend. Alle monniken werden levend gevild of verbrand. Vanaf het einde van de 19e eeuw, na eeuwen van onderdrukking zonder uitroeiing (voor zover mij bekend, maar ik vraag het mij wel ernstig af), begonnen de grootschalige slachtpartijen opnieuw. Tijdens de Turks-Russiische oorlogen zijn gedurende 1876-1878 hele armeense districten uitgeroeid. Als reactie op westerse verzoeken tot hervorming werden in de periode 1894–1896 de hamidische slachtingen georganiseerd met misschien wel 300.000 doden. Het is niet nodige om de ‘geheime’ archieven te openen, dit is allemaal uitgebreid gedocumenteerd en gefotografeerd. In 1909 slachtten 4000 turkse burgers en soldaten in Adana 30,000 Armeniers af. Van 1914 to 1923 werden vrijwel alle nog overgebleven Armeniers, zo’n anderhalf of twee miljoen, vermoord of verdreven. De familie van de pas overleden frans-armeense zanger Charles Aznavour (aznavurian) kwam uit Izmir, het klassieke Smyrna. De slang was in dit geval het Armeense volk en de duizend jaar waren voorbij. Vandaar. Logisch, he. Turkse logica. Gevat in een spreekwoord. Nu gebruikt voor de Nederlandse situatie. Volgens mij is Fa een zwaar geindoctrineerde dwaas. Hierbij doe ik een oproep aan zijn omgeving om hem bij zinnen te brengen. Maar vermoedelijk is die omgeving net zo geindoctrineerd of durft door dwang en dreiging niets te zeggen of te denken.

 19. Claude de Wit schreef:

  Beste mensen,

  Deze discussie is gesloten.

  We hebben een aantal van de meest aanstootgevende reacties over en weer er af gegooid, en alles na deze. Daarmee is het klaar.

  Claude