DE WERELD NU

Tot mijn verrassing lezen ook moslims dit blog

moslims

“Ik lees je blogs”. Het werd gezegd bij een ontmoeting die over iets anders ging en daar bleef het niet bij, “Vraag je jezelf nooit af hoe het komt dat je zoveel moslims kent en aardig vindt en toch zulke blogs schrijft? Het is dat ik je ken, anders zou ik gedacht hebben: weer zo’n ‘idioot’!” Dat laatste woord gebruikte ze niet. Ik vulde het in toen ze aarzelend het juiste woord zocht.

Rare vraag, dacht ik achteraf. Ik schrijf ze immers ook voor hen. Sterker nog mijn visies zijn medebepaald door wat ze me toevertrouwen. Het is waar. Ik ken veel aardige moslims. Met een aantal verkeer ik zelfs op vriendschappelijke voet. Niet toevallig vallen ze allemaal onder de categorie die ik ‘katholieke moslims’ noem. Een beetje rare term wellicht. Maar zoals katholieken kunnen zeggen: “de paus kan me wat”, zijn het moslims die een persoonlijk geloof hebben ontwikkeld en dat naar eigen inzicht beleven. Van hen heb ik in de loop der jaren veel geleerd.

Ik hou niet van alle moslims. Ik heb een hekel aan letterknechten (in de koran staat dat….), zeloten, fanatici, fundamentalisten, salafisten, dwingelanden en hypocriet gespuis. De ‘katholieke moslims’ hebben van hen net zo veel te vrezen als ik of anderen die geen moslim zijn. De orthodoxe islam houdt niet van vrijzinnige moslims.

Ik kan wel wat met een moslim die tegen me zei: “Voor al de moslims die de islam boven hun Nederlander zijn stellen, zou je eigenlijk andere wetten moeten hebben. Die hebben eigenlijk geen recht op de vrijheid van godsdienst”. Dat is er een die heeft nagedacht en ook met lede ogen aanziet dat er beroep op de grondwet en mensenrechten wordt gedaan op opportunistische gronden, want eigenlijk erkennen ze die niet.

Ooit kreeg ik van een Poolse vriend, die het weer van een Turkse zakenpartner had gekregen, een boek over Rumi, de vermaarde Perzische soefi en dichter. Een waarachtig humanist die het menselijke boven de regels stelde. Binnen de islam worden dat soort soefi’s tegenwoordig in veel landen als ketters beschouwd en vervolgd. De salafisten moeten er niets van hebben, ze beschouwen soefi’s als mensen die wanorde in het land brengen. Wanorde betekent in dit geval dat er maar één leer is en dat wie daar vanaf wijkt een ketter is.

‘Katholieke moslims moeten worden beschermd tegen de ‘calvinistische  moslims’. Natuurlijk bedoel ik hier het harde calvinisme uit de zestiende eeuw. Calvijn hield ook niet van ketters en liet ze ombrengen.

Wie naar de geschiedenis kijkt en begrijpt weet dat de term ‘joods-christelijke beschaving’ slechts de halve waarheid bevat. Het waren de humanisten die zo ongeveer vanaf Erasmus de harde kant van religies stukje bij beetje ter discussie stelden en de Europese religies op die manier tot beschaving hebben gebracht. Dankzij de humanisten veranderde de gedaante van de christelijke god van een wraakzuchtige en onverzoenlijke heerser in een alles vergevende en dat proces is nog steeds gaande. Die god zou het prachtig vinden als we ook goede voet verkeren met mensen uit een andere religie.

De leerstellige islam heeft die ontwikkeling in de gebieden waar de islam heerst weten te voorkomen. Renaissance en Verlichting zijn aan de islam voorbij gegaan. Rumi is op onbekende wijze verdwenen. Andere humanistische beschavers als Avicenna en Averroës, werden vervolgd en zagen hun boeken op de brandstapel verdwijnen.

Vandaag heb ik niet veel tijd voor de kranten. Ik ga een bezoek brengen aan de plek waar Spinoza lange tijd heeft gewoond. Het is wat mij betreft een eerbetoon aan de man die als een van de belangrijkste humanisten kan worden gezien. Bepaald geen tolerant doetje. Hij kan gezien worden als een van de belangrijkste bestrijders van religieuze knechting en religieuze intolerantie. Als hij niet al eerder aan een ziekte was overleden, zou de Dordtsche Synode hem hebben veroordeeld als ketter. Dat zoiets vandaag de dag ondenkbaar is hebben we te danken aan de grote humanisten.

Voor mijn moslimse lezers nog een tip. Lees mijn blogs alsof ik die aan jullie schrijf en jullie, mijzelf en Nederland de idiote fratsen van degenen die de islam boven alles willen stellen, wil besparen. Ook jullie vrijheid wordt bedreigd.


Dit artikel verscheen eerder op Peter’s Blogboek


NB Ook dit blog wordt door moslims gelezen. Waarom zouden ze dat niet doen?

11 reacties

 1. Ahava schreef:

  Calvijn liet niemand ombrengen. Was een mildere kerkhervormer dan Martin Luther, die de Joden liefst dood zag.

 2. Jantje schreef:

  Er zijn veel aardige mensen uit het Midden Oosten, maar, volgens mij, zijn die dat ondanks de islam.
  De Islam is in slecht, ze willen andere mensen doden, discrimineren of kleineren.
  Dit staat in hun koran en ze voeren het uit, zeker als ze in de meerderheid zijn, soefi of salafist.
  De koran is een zielloos boek, dat slechte raad geeft aan zijn volgelingen.
  De bepaling dat iemand die ongelovig is en dus als schepping mislukt is, is ronduit godslasterlijk.
  De raad “je mag zo iemand doden” is duivels.
  Het volgen en aanbidden van een moordende roverhoofdman kan alleen maar door dwang gebeuren.
  De levenswijze van Mohammed was ronduit slecht. Zijn praatjes daarna vergoelijken niets.

 3. Fawlty schreef:

  Altijd maar weer exuses zoeken dat er echt wel goede moslims zijn.
  Die bestaan niet.
  Als je het eens bent met wat er in de koran staat, ben je per definitie niet aardig.
  De ummah is de grootste en kwaadaardigste secte van de wereld en ‘een beetje moslim zijn’, bestaat niet.

 4. Tommie schreef:

  De ummah is de overtreffende trap van collectivisme.

 5. LT schreef:

  Ik vrees dat er veel moslims zijn die geen keuze hebben wel of geen moslim te zijn, ook al zouden ze geen moslim willen zijn. Zelfs als ze hier in Nederland leven. Die keuze wordt pas een echte optie voor deze moslims als ze voldoende financiële en sociale onafhankelijkheid weten te bereiken en wij “patriotten” voor echte vrijheid blijven vechten. Dus geen verdere islamisering, maar juist het omgekeerde. Pas dan geven we ze de kans om hier volledig te integreren en in vrijheid te leven.

 6. Johan P schreef:

  Het probleem is dat het gaat om moslims die ik liever zou omschrijven als ‘culturele moslims’ dan ‘katholieke moslims’. Oftewel, mensen die alleen moslim zijn, of beter gezegd, zichzelf identificeren als moslim, omdat dat een onderdeel is van de cultuur maar niet omdat ze gelovig zijn.
  Dat zijn feitelijk geen moslims. Het zou prettig zijn als dat soort mensen dat ook konden (en wilden) erkennen.
  Net zoals ik geen christen ben. Ik geloof dat Jezus een uitzonderlijk persoon was, maar niet de letterlijke zoon van (een niet bestaande) god. Het feit dat ik ben opgegroeid in een voornamelijk christelijke samenleving geeft wel een soort indruk, maar dat maakt me geen christen.

  Het probleem is dat men slechts 2 keuzes heeft in dit vraagstuk: OF je bent een goed mens, OF je bent een goede moslim. Een tussenweg is er niet en een combinatie al helemaal niet, omdat het moslim-zijn per definitie inhoudt dat
  A – Mohammed de ‘perfecte mens’ en het ‘perfecte voorbeeld’ was.
  B – de quran perfect is en dus niet kan worden veranderd
  C – niet moslims minderwaardig zijn en naar believen kunnen worden mishandeld, beroofd, verkracht, vermoord. Het HOEFT niet perse, maar er is niets op tegen en wordt wel aangemoedigd.

  En hoewel ik meevoel met dergelijke mensen kan ik hen niet scharen onder de goede mensen, aangezien ze zichzelf toch als moslim blijven beschouwen. Dat betekent dat ik er nooit op kan vertrouwen dat ze niet op zeker moment zullen kiezen om toch maar te conformeren aan de islamitische leer.

 7. Thomas schreef:

  @ Johan P. U slaat de spijker op de kop. Vergeet niet dat religie een band geeft en hoe vreemd het ook klinkt is het in wezen ook een soort gezelligheidsvereniging, tenminste voor mannen.
  De islam verslaat daarin het christendom met een straatlengte.
  Je moet eens kijken hoe de moslimheren genieten van hun gezamenlijke dansje.

 8. Carthago schreef:

  Tot mijn verrassing kunnen sommige moslims lezen.

 9. Benedict Broere schreef:

  Persoonlijk heb ik het helemaal gehad met de islam. Ik heb het de afgelopen jaren intensief bestudeerd en mijn indruk is dat we met die islam te maken hebben met een criminogene massapsychose. Als het gaat om kwaliteit van cultuur, dan denk ik dat kijken naar bijvoorbeeld de Social Progress Index en de Good Country Index een aardige start geeft. Maar ik vrees dat alle door islam gedomineerde cultuur geen interesse heeft voor dit soort wetenschappelijk onderzoek, zoals het algemeen geen interesse genereert voor wat voor wetenschappelijk onderzoek dan ook. Ik acht het krankzinnig en gewetenloos hoezeer we het toelaten dat de islam door sterke demografische groei steeds meer een factor van belang wordt in Nederland. Het is namelijk te verwachten dat Nederland vanwege islamisering steeds ongunstiger in genoemd onderzoek tevoorschijn komt. Totdat dit onderzoek simpelweg wordt afgeschaft, of dat we er althans in Nederland nooit meer van horen.

 10. Benedict Broere schreef:

  PS. Erasmus was geen humanist, Avicenna en Averroes zijn geen humanist, Spinoza is geen humanist. Er is verder niets dat er op wijst dat, zoals wordt gesuggereerd, de islam een Renaissance en Verlichting zou kunnen doorlopen om op die manier een ‘god’ te ontwikkelen die ‘alles vergeeft’. Zoek eens op in naslagwerken wat er te vinden is achter het woord ‘humanisme’. Zelf kan ik daar niets vinden dat te rijmen is met de denkwerelden van genoemde filosofen. Ook is er een gigantisch verschil tussen christendom en islam wat betreft godsbeeld en status van de tekst. Het is dit verschil dat geleid heeft tot een verschillend historische ontwikkeling. Zie bijvoorbeeld werk van Rodney Stark (Victory of Reason), Thomas Woods (Bouwmeesters van Europa) en James Hannam (Gods filosofen). Er is waarschijnlijk geen groter tegenstelling denkbaar dan die tussen islam en humanisme. Voor zo’n 57 door islam gedomineerde landen zijn bijvoorbeeld de universele rechten van de mens volstrekt ondergeschikt aan de sharia.