DE WERELD NU

Tot op het bot

leeftijd

De Belgische krant Het Laatste Nieuws bracht vorige week een artikel waarin werd uitgelegd dat niet-begeleide minderjarige asielmigranten zonder papieren maar al te vaak niet minderjarig blijken te zijn. Die leeftijd kan wetenschappelijk worden uitgezocht, en daarvoor ontstaan ook steeds meer redenen.

Dat bericht van Het Laatste Nieuws komt niet geheel onverwacht, maar de getallen die het blad noemt zijn niettegenstaande dat toch redelijk schokkend. Maar liefst 70% van de gecontroleerde jeugdige asielmigranten blijkt inderdaad fysiek ouder dan 18. Dat kan men tamelijk nauwkeurig bewijzen door hun botstructuur te onderzoeken. Het g hierbij om een groep van 1490 jongeren waarvan men in België twijfelde aan de leeftijd. Dat betekent dat ruim 1000 van hen ouder waren dan zij hadden opgegeven.

Als je bedenkt dat men Ayaan Hirsi Ali het land wilde uitzetten omdat ze had gelogen over haar exacte naam, die veel minder relevant is dan de leeftijd van een asielmigrant … enfin, U begrijpt waar ik aan zit te denken.

Aan redenen voor harde maatregelen komt ook steeds minder gebrek. Vandaag berichtte het Algemeen Dagblad over drie minderjarige asielmigranten van rond de dertien die zich in een Belgische trein aan een aantal verschillende vrouwen had vergrepen. Gewoon, om dat ze er de lust toe hadden. Extra schandalig is dat de Belgische justitie hen in eerste instantie lopen liet, want één vergrijp is tegenwoordig geen reden meer om iemand aan te houden. Veel bespottelijker dan dat kun je de moderne rechtsstaat eigenlijk niet maken, maar om je daarover druk te maken is in dit geval aan de Belgische politiek.

Hoe hier in Nederland met deze kwestie wordt omgegaan is me niet exact bekend, maar gezien onze nationale preoccupatie met zielige kinderen kan ik me nauwelijks voorstellen dat het hier structureel beter geregeld is. Het HLN meldde dat 8% van het totaal van de asielmigranten in België tot de categorie minderjarig en onbegeleid zou behoren. Dat zou neerkomen op een totaal van circa 2800 onbegeleiden. Dat de goedwillende ambtenaren van de Belgische immigratiedienst er 1490 uitpikten voor controle suggereert dat je ze beter allemaal controleren kunt. In het kader van de gelijkberechtiging voor mijn part.

En inderdaad, daarna ben je nog niet van ze af. Want je weet niet waarvandaan ze komen en waarheen hen terug te brengen. Toch is het onvermijdelijk dat we ons hier in gaan verdiepen, en actie gaan ondernemen die er toe leiden moet dat een aanzienlijk deel van deze mensen direct van de asielprocedure uitgesloten wordt. Als wij goedwillend zijn, moeten we er voor zorgen kwaadwillenden en ongerechtigden buiten de deur te houden.

Ingewikkeld is het nooit. Tot we onze emoties er op los laten. Maar wie op dat punt last van scrupules heeft, kan zich beter richten op het verzorgen van asieldieren die op de nominatie staan te worden geruimd. Daarvan weten we zeker dat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen als ze terug de natuur in zouden gaan. En ook dat is onze eigen schuld.

Zó moet het dus NIET!

Zó moet het dus NIET!