DE WERELD NU

Een tik naar rechts

een tik naar rechts

De Orde van Advocaten ziet het als zijn taak om de politiek tot de orde te roepen als die de principes van de rechtsstaat schendt.

Men doet dat, zegt men, zonder aanzien des persoons en men deelt daar zijn tikken links zowel als rechts uit. Aldus de landelijk deken in een artikel in de Volkskrant. Het zou interessant zijn om van de deken te horen wanneer zijn orde voor het laatst links een tik heeft uitgedeeld ter correctie van een overtreding van de principes van de rechtsstaat in Nederland. Maar wat niet is kan misschien nog komen.

Het ging in casu om Jan Loorbach[1] van Nauta Dutihl en om een tik richting PVV. ‘Het moet als een politieke doodzonde worden gezien en rechtsstatelijk als wangedrag’ – van de Kamercommissie en van de PVV – ‘om de bevoegdheid’ – van de Kamercommissie- ‘aan te wenden voor partijpolitieke doelen. De houdbaarheid van het systeem van rechtspraak staat en valt met de acceptatie van het toegemeten ongelijk’.

Om voor leken te vertalen wat hier staat: Het advies van Aben[2] aan de voorzitter van de strafkamer in de zaak-Wilders omtrent diens wraking was juridisch juist en had het karakter van een rechterlijke uitspraak waarmee de advocaat van Wilders in het ongelijk werd gesteld. Door zich tegen deze uitspraak van Aben op te stellen en diens benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad te verhinderen accepteerden de PVV en de Kamercommissie dat oordeel niet en schonden aldus de principes van de rechtsstaat..

Het past ook advocaten die hun toga aan de wilgen gehangen hebben om de deken van hun orde met respect te behandelen. Dat doe ik dan ook door hier te zeggen dat deze redenering geen hout snijdt. Spontaan zou ik mij krachtiger hebben willen uitdrukken.

Het advies was geen ambtelijke AG-handeling en al helemaal geen rechterlijke uitspraak, de Kamercommissie bestond niet alleen uit leden van de PVV en van vooringenomenheid tegen Aben was geen sprake. Men constateerde diens faux pas die ongelukkigerwijze in de openbaarheid was gekomen en wilde een waarschuwing afgeven aan de HR en diens parket, om zich voortaan van politieke bemoeienis te onthouden. Dat is een bescherming van de rechtsstaat tegen een verpolitiekte Hoge Raad en het omgekeerde dus van wat de deken beweerde. Niet alleen de Kamercommissie maar ook de Hoge Raad dient de schijn van vooringenomenheid te vermijden.

Dat nu voortaan elke benoeming het stempel zal hebben van een politiek gedogen door de Kamer is met permissie nogal vergezocht. Met andere woorden, de deken heeft met dat artikel in de Volkskrant zijn orde en de rechtsstaat geen dienst bewezen.


 1. Van 1 maart 2010 tot 1 juli 2013 was hij de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Aben was AG bij de Hoge Raad en een alleraardigste man. Dat zal Loorbach ook wel gevonden hebben maar dat is natuurlijk geen argument dat ter zake doet.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

1 reactie

 1. Cool Pete schreef:

  Bij mijn weten heeft de Orde van Advocaten geen taken noch bevoegdheden, buiten het interne gebeuren in-, en direct betrokken op-, de advocatuur.
  Het is dan ook onzinnig en daarmee onaanvaardbaar, dat de Orde zich valselijk dergelijke bezigheden aanmeet.
  Juist dit is een schending van de rechtstaat: de scheiding tussen rechtsprekende macht en
  wetgevende macht corrumperen.

  Wel kan elke jurist op persoonlijke titel, zijn rechts-kennis in het publieke debat
  inbrengen. Maar dat staat op gelijkwaardige voet met wat elke staats-burger mag.

  De Orde maakt er een zooitje van. Onacceptabel.