Tags: VvMU

Progressief

Ja of nee?

Ja of nee? Een rechtstreekse vraag die vraagt om een rechtstreeks antwoord, nietwaar? Niet in Amsterdam. Daar is het sociologisch geïnspireerde gewriemel tot kunst verheven. Ditmaal met de bezorgers van advertentiefolders als mogelijke slachtoffers.

Pegida

Pegida

De politie in Dresden had de demonstratie van Pegida voor die dag afgelast. Er waren serieuze vermoedens dat er aanslagen waren gepland. En daar hadden we dus precies waar we eerder al bang voor...