Theater – humanist Nicolaes Cleynaerts in Marokko

In de 16e eeuw wist men hier in Europa eigenlijk niets van het mohammedanisme. De Vlaamse humanist Nicolaes Cleynaerts (1493 – 1542) poogde daaraan iets te doen.