Tags: staatsrecht

staatsrechtelijk, staatsrecht, Ontwikkelingen in het staatsrecht 1

Ontwikkelingen in het staatsrecht en de gevolgen

De ontwikkelingen in het staatsrecht sinds de Franse Revolutie hebben geleid tot een volkomen veranderde wijze waarop het bestuur is georganiseerd.

staatsrechtelijk, staatsrecht, Ontwikkelingen in het staatsrecht

Staatsrecht en ministeriële verantwoordelijkheid

De werking van het staatsrecht en de daaraan verbonden ministeriële verantwoordelijkheid is veel mensen duister, de media voorop.

hoe een parlement de democratie af schaft

Politiek – staatsrecht voor omhooggevallen secretaresses II

in politiek en staatsrecht herhaalt de geschiedenis zich geregeld. En ook al is minister Ollongren naar mijn beste weten nooit secretaresse geweest, ze gedraagt zich wel zo.

Staatsrecht

Staatsrecht

Er worden soms meer zaken aan het staatsrecht toegerekend dan te rechtvaardigen valt. Dat schept maar nodeloze verwarring.

ChristenUnie

Democratie en staatsrecht: lastige vragen aan de ChristenUnie – met UPDATE: Geen haastige spoed

Na het referendumdebat, eerder deze week in de Tweede Kamer, zijn er een aantal lastige vragen aan de ChristenUnie te stellen. Update: een pikant detail is dat het eigen WI van de partij die...

hoe een parlement de democratie af schaft

Staatsrecht & Ollongren

Het relletje Ollongren-FvD is niet alleen begonnen met de zoveelste dwaze aanpak door dit D66-dametje, dat niet begrijpt wat in het Nederlandse staatsrecht de functie van een minister is. Eens te meer demonstreert het...

Staatsrecht

Staatsrecht is eigenlijk geen recht

De familie Kortmann komt oorspronkelijk uit Weert, maar heeft collectief carrière gemaakt aan de Katholieke Radboud universiteit in Nijmegen. Staatsrechtgeleerden en bestuurders, Bas, Yvo en Tijn en voor hen ook al hun vader Constant.