Revoluties en de sociale en familiale verbanden

Of het u bekend is weet ik niet, maar revoluties zijn slecht voor de familiebanden. Ook dat is een reden dat revolutionairen er hun eigen mores op na houden.