Tags: SCP

SCP-rapport 6

Planbureaus zaniken door op zoek naar relevantie

De planbureaus zijn naarstig actief op zoek naar relevantie, zo lijkt het. De Staatsomroep was hen vandaag opnieuw ter wille.

Corona, Black death, zwarte dood

Corona – mens niet veranderd – SCP onbenul evenmin

Dat het SCP soms overbodig onderzoek doet: het zij zo. Maar haar Corona-betoog is erger dan bespottelijk en verraadt een zwak wereldbeeld.

Einde klimaathoax, GreenPeace

Klimaathoax – draagvlak onder gasverbod blijkt miniem

Als je sociologen loslaat op de klimaathoax, kun je weinig anders verwachten dan gibberish. Het SCP stelde daarin niet teleur.

SCP,

Het SCP, relatieve misleiding en serieuze vragen

Driemaandelijks brengt het SCP een rapport uit over hoe men in Nederland over de EU denkt – er is er dus altijd een recent beschikbaar.

kinderombudsvrouw

Kinderombudsvrouw, Corona, fiasco goede bedoelingen

De aandacht die we de laatste dagen hebben gegeven aan de kinderombudsvrouw in tijden van Corona brengt meer boven tafel.

integratiebeleid, integratie

Integratie, racisme en een niet-selectieve steekproef

Integratie is een mooi woord. We hopen allemaal fanatiek dat die gaat plaatsvinden, maar op teleurstellingen zijn de reacties heel verschillend.

Sociaal Cultureel Planbureau

Sociaal Cultureel Planbureau schiet tekort

Het Sociaal Cultureel Planbureau bracht vorig jaar het rapport “De religieuze beleving van moslims in Nederland” uit. Frits Bosch mist cruciale vragen die het SCP niet stelde.