Tags: revoluties

totalitair systeem 0

Revoluties en de sociale en familiale verbanden

Of het u bekend is weet ik niet, maar revoluties zijn slecht voor de familiebanden. Ook dat is een reden dat revolutionairen er hun eigen mores op na houden.

de twintigste eeuw

Een revolutionair uit de twintigste eeuw

De twintigste eeuw is de eeuw van de wereldomspannende revoluties geweest. Dat heeft niet voor iedereen een positieve klank, en dat is terecht.

revoluties

Revoluties

Vreedzame, geslaagde revoluties zijn een uitzondering. Goede voorbeelden van vreedzame revoluties waren de regimewisselingen in het Oostblok rond 1990.

Revoluties, maatschappelijke onrust

Revoluties

Toon Kasdorp bespreekt een aantal wezenskenmerken van revoluties, hun belang en hun standing in het maatschappelijk debat. Special de verschillen en overeenkomsten tussen de Russisch-communistische en Duits-nazistische revoluties.

Revoluties, maatschappelijke onrust

Revoluties

Van een echte revolutie spreek je pas wanneer opeens het gezag van de heersende overheid verdwenen is, het bestel verandert en de mensen of een andere overheid erkennen of helemaal niemand. In het laatste...

onafhankelijkheidsoorlogen

De Latijns Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlogen

De Zuid-Amerikaanse landen verwierven over een lange periode hun zelfstandigheid. Voor de meesten waren de onafhankelijkheidsoorlogen de basis. Veel is er niet van bekend in Nederland.