Tags: regering

links bepaalt 9

De regering regeert, maar links bepaalt in overwegende mate de uitvoering

De regering regeert, maar links bepaalt het beleid in hoge mate. En is er dan nog maar al te vaak boos en ontevreden over.

China

Nieuws om snel te vergeten – hoopt men

Vrijdagmiddag, zo tegen het einde van de week – op een moment dat de media geen zin meer hebben om zaken adequaat en kritisch te verslaan – komt het nieuws dat men van overheidswege...

hoe een parlement de democratie af schaft

Regering liegt en bedriegt – hoe lang nog?

De regering liegt en bedriegt. De premier is als een aap zo trots op de prestaties van zijn bewindslieden. Er moet echt iets veranderen.

geld, regering

Regering gaat bankieren

Eigenlijk bankierde de regering al, maar ze gaat zich nu steeds serieuzer bezig houden met de dagelijkse gang van zaken in het bankbedrijf. Of dat goed is? Het is onvermijdelijk. Het klinkt allemaal zo...

hoe een parlement de democratie af schaft

Remigratie – VVD poogt essentie met Syriërs te omzeilen

Remigratie is waar we het nu over moeten hebben als Syriërs ter sprake komen. Maar als altijd duikt de leidende partij in de regering (VVD ditmaal) weg.

Den Haag

Ze moeten wakker worden in Den Haag

Als Den Haag door blijft gaan met de mensen te negeren die zich tegen het bestaande beleid richten, dan kan het niet anders of vroeg of laat krijgt Wilders een meerderheid in het parlement.

hoe een parlement de democratie af schaft

Syrië en het schijnbaar goedbedoeld onbenul

Hoe meer er boven komt van de Nederlandse bemoeienis met de ‘gematigde rebellen’ in Syrië, hoe ergerlijker het schijnbaar goedbedoelde onbenul van onze regering èn onze volksvertegenwoordiging pleegt te worden.