Tags: Rechts

Theodore Dalrymple 6

Theodore Dalrymple en Wilma de Rek

De Britse psychiater Theodore Dalrymple is een favoriet van rechts Nederland en in het interview dat Wilma de Rek met hem had in De Volkskrant van 28/9/11 liet ze duidelijk blijken zoiets niet helemaal...

politiek

Gaat politiek over Links en Rechts, of over ELITEvertegenwoordigers en VOLKSvertegenwoordigers?

Het idee dat er noemenswaardige verschillen bestaan tussen politieke partijen zoals VVD, CDA, D666 en ChristenUnie, kabinet Rutte 3, is een achterhaalde gedachte. Deze partijen doen alsof ze moesten onderhandelen om er samen uit...

Vaderlandsliefde

Is collectivisme links of rechts?

Of collectivisme – als tegenstelling tot individualisme – een autonome linkse of rechtse stroming is, of dat het niet meer is dan een ondergeschikt politiek kenmerk is een veel interessanter vraag dan het zo...

rechts

Linksfascisme, neonazisme en ‘rechts’

Maakt ‘rechts’ zich er werkelijk te makkelijk van af in het formuleren van de tegenstellingen met neonazi’s en linksfascisten? Sprx denkt daar anders over.

rechts

Links en Rechts

Paul Lucardie is of was onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de Universiteit van Groningen. Hij is van mening dat wie rechts is de ongelijkheid in de samenleving wil vergroten.

Rotherham, Rochdale , racisme & rechts in het UK

Gisteravond was op de BBC de documentaire The Betrayed Girls te zien. Wie die bekeken heeft vraagt zich nu af waar het linkse rapaille het gore lef vandaan haalt het nog te hebben over...

Renks of lichts?

Ben ik rechts of ben ik links? Ik beweer wel allebei te zijn, maar eigenlijk ben ik geen van beide.