Tags: rechters

diversiteit

Diversiteit en politiek gekleurde rechters

Een van de politieke wensen van D66 is het opheffen van de tweedeling in onze samenleving. Maar aan de andere kant omarmt die partij de diversiteit. Toch is de diversiteit de oorzaak van de...

Publiek en rechters

Publiek en rechters

Murat Ordu is een Turkse Nederlander, die door Amsterdamse rechters tot vier jaar was veroordeeld en die tegen dat vonnis appel had aangetekend.

hoe een parlement de democratie af schaft

D66 en rechters – een migratieachtergrond

D66-Kamerlid Groothuizen wil meer rechters met een migratieachtergrond. Met de argumenten van Kamerleden van D66 vecht steeds vaker om voorrang, of ze nu zo dom zijn, of zo weinig hebben bijgeleerd? 

Nederlandse rechtsstaat

De Nederlandse rechtsstaat – falende rechters

De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk, meent Toon Kasdorp. Falende rechters zijn daar een signaal van.

vrijwilligheid en plichtsbesef

Floris – was hier

Het kraaktuig van We Are Here moest vanmorgen voor Floris verschijnen. En kreeg – wellicht tot ieders verbazing – waarachtig ongelijk.

vrijwilligheid en plichtsbesef

De rechter, Volkert en het donatisme

Het donatisme – zo leerde ik in het tweede jaar van mijn geschiedenisstudie – was een ketterse (want geen mainstream geworden)  beweging in de vroege christelijke kerk. Het schismatische element was dat het de...

rechters

Meineed door rechters – deel 2 – Hans Moll en Paul Ruijs

Er is het een en ander mis binnen de rechterlijke macht. Al lang. Het opereren van rechters staat helaas niet altijd boven verdenking.