Tags: rechters

Wildersproces2 9

Zwakzinnig moreel besef? Een kwestie van opvoeding

Het meest opmerkelijke thans bij veel zaken die maatschappelijk mis gaan is het excuseren van zwakzinnig moreel besef.

rechters 0

Interview – Belangenverstrengeling rechters en advocatuur

Rechters zijn al sinds eind jaren negentig wettelijk verplicht om hun nevenfuncties en privé relaties buiten hun werkomgeving met collegae in een register openbaar te maken. Rechters lappen de wet structureel aan hun laars.

reclassering 5

Noodzaak extra beveiliging reclassering is schizofreen

Dat de reclassering extra beveiliging nodig heeft is een schizofrene situatie,die tegelijk heel veel zeggend is voor tekort schietende bestraffingen.

totale anarchie 6

Amsterdam, politie, rechtspraak, offerfeest – totale anarchie

In Amsterdam is de staat van totale anarchie nu formeel erkend als normáál, en is het ieder voor zich voor de autoriteiten. Alleen dàt laatste is nog niet officieel.

juridische redenaties 6

Onbuigzaamheid juridische redenaties – verkeersregels

De logica van juridische redenaties is voor gewone mensen niet altijd eenvoudig te volgen. Het vereist een bepaalde vorm van denken. Neem als voorbeeld de laatste beleidswijzigingen over de verkeersregels waarover de rechter zijn...

moord 0

Moord als aantasting van de samenleving

Toon Kasdorp betoogt dat moord de basis van de samenleving en haar rechtsorde aan tast, en om die reden àltijd streng bestraft moet worden.

Wildersproces2 2

Rechters – kunnen die echt niet beter?

Twee weken geleden liet een Italiaanse rechter de kapitein van de Sea Watch-3 weer los. Rechters! Om daarover te schrijven moest ik eerst kalmeren.