Tags: populisme

Brussel, organisatie van de EU 2

Brussel, Michiel Besters, populisme, Thierry Baudet

Hoe om te gaan met de EU in Brussel? Dat evenwichtig te doen blijkt in het geheel niet mee te vallen. Koel blijven weinigen er onder.

Adolf Hitler 30

Was Adolf Hitler links? Tijd voor een herijking

Nu, 75 jaar na de Bevrijding, wordt het steeds nadrukkelijker tijd een pijnlijke waarheid in de ogen te zien. Waarin wortelde de politiek van Adolf Hitler?

Financieele Dagblad 5

“Het Financieele Dagblad, voor al uw populismebashing!”

Het Financieele Dagblad meent zelf politiek neutraal te zijn. Maar beslist wel netjes. Frits Bosch keek daar toch iets anders naar.

euro, Barsten in de EU

Barsten in de EU worden dieper in Spanje en Polen

BzDe barsten in de EU worden dieper waar je bij staat op dit moment. Brexit lijkt meer invloed te zullen hebben dan de EU vreesde.

Democratie, Syp Wynia

Syp Wynia – Populismeangst drijft het Europese migratiebeleid

Syp Wynia legt uit hoe het EU-gekonkel om de Italiaanse rechtspopulisten buiten de regering te houden gevolgen heeft voor migratie richting Nederland.

Mobiel internet

Mobiel internet changed politics

Mobiel internet veranderde de politiek en de manier waarop men naar politici kijkt. De opkomst van het populisme werd er ook door bevorderd.

populisme

Populisme – is populistische framing werkelijk het probleem?

Bij de Volkskrant hebben ze het liever óver populisme dan dat ze een populist aan het woord laten, merkte Ronald Katee. “Want conservatieve mensen zijn toch het probleem.’