Tags: Popper

Duidelijker 2

Moeten we liever voor elkaar zijn of juist duidelijker worden?

Zijn we als maatschappij gebaat bij duidelijker worden of bij een zachte aanpak? Peter louter kiest voor duidelijkheid – naar iedereen.

wetenschapsfillosofie

Enige wetenschapsfilosofie – 100 jaar relativiteitstheorie

In dit artikeltje wil ik enkele basisconcepten van de wetenschapsfilosofie overbrengen.

feiten en normen

Feiten en normen

Er is veel voor te zeggen om onze publieke opinie te beschouwen als een voortdurend gevecht tussen feiten en normen.

Popper

Karl Popper en de evolutie van kennis

Karl Popper was wetenschapsfilosoof en epistemoloog, geen politiek filosoof eigenlijk.

Wijsheid

Wijsheid – de drie werelden

De wijsheid van de klassieke Grieken bestond uit het verwerven van begrip van de wereld en van zich zelf. Eigenlijk in de omgekeerde volgorde. “Ken u zelf” stond boven de ingang van de tempel...

Buma - the void

Buma’s maatschappelijk begrip is helaas beperkt

Maandag hield CDA-leider Sybrand van Haersma Buma de H.J.Schoolezing. Alles overziende had hij dat beter niet kunnen doen.

intolerantie

Karl Popper over de paradox van de intolerantie

Karl Popper, onder andere bekend in de wetenschapsfilosofie, heeft zijn geniale logische talenten ook toegepast op sociaal-maatschappelijke kwesties. In het bijzonder op een actuele kwestie: die van tolerantie. In dat verband heeft hij de...