Plantjes en vitrages

Plantjes en vitrages laten zien hoe in Nederlandse huizen de inkijk van buitenaf, vanaf de straat, wordt beperkt.