Tags: overheid

verwording, Big Data

Verwording – de winkel en het uithangbord

De verwording van veel zaken die in Nederland ooit goed geregeld waren is ontstellend. De schuld ligt toch echt bij de politieke klasse zegt Toon Kasdorp. Die heeft niet goed op de winkel gepast....

Overheid

De (Nederlandse) overheid

Toon Kasdorp beziet de Nederlandse overheid – ietwat gechargeerd geformuleerd – als een verstard amalgaam van historisch gegroeide eertijdse noodzakelijkheden, en bespreekt mankementen en mogelijke oplossingen.

overheid

De overheid zou een handje moeten helpen

Bij sommige zaken die de overheid van mensen eist zou het verstandiger zijn als ze daarbij ook een handje toestak, vindt Toon Kasdorp.

besluit en uitvoering

Tussen besluit en uitvoering

De constatering dat de link tussen een besluit en uitvoering bij de overheid uitermate zwak is wat betreft de uitvoerbaarheid van een besluit, bevreemdt Toon Kasdorp bijzonder.

gezondheidszorg, uitgaven, Zorg voor de zorg

Het functioneren van de overheid in de gezondheidszorg

Mijn vriend X, met wie ik regelmatig correspondeer over onderwerpen op mijn site, schreef mij over zijn ervaringen met de AWBZ en de via die organisatie te verschaffen medische hulpmiddelen. Met andere woorden: de...

Overheid

Hoe een overheid beter zou kunnen presteren

Toon Kasdorp zet het functioneren van de overheid gedurende de laatste kabinetsperiode af tegen wat wenselijk is. Hij ziet noodzaak en mogelijkheden voor reorganisatie en een verhoging van de kwaliteit.

Fraude

Fraude Amsterdam: circa €4 miljard – Arno Wellens en Leo Verhoef

Fraude proberen we – in principe – tegen te gaan met toezicht. Maar toezichthouders die hun werk objectief en zonder aanzien des persoons doen zijn in Nederland zelden welkom. En kunnen dus op problemen...