Tags: overheid

rekeningrijden, verkeer, Verkeersgeluid

Verkeer, burger en overheid

De discussie over de begrenzing van de snelheid op autowegen in verband met de verkeersveiligheid, laat een belangrijk facet buiten aanmerking. Dat is het grote belang dat men moet hechten aan een gelijkmatige snelheid...

ontbinden in factoren

NGO’s – hoe pakt hun werking politiek eigenlijk uit?

De gedachte achter het concept NGO’s is dat die onafhankelijk van regeringen functioneren kan, en nastreven wat burgers belangrijk vinden. Maar in de praktijk werkt het anders, en zijn NGO’s verworden tot vehikels waarmee...

overheid

Holland slaapt – de klimaathoax en andere afleidingsmanoeuvres door de overheid

Terwijl de overheid de indruk wekt het reuze druk te hebben met andere zaken, wordt op essentiële punten stilaan het land veranderd door maatregelen die te weinig aandacht krijgen.

Arabieren willen emigreren – agitprop namens overheid

Hoe herken je agitprop namens de overheid? Door de aansluiting bij haar veronderstelde belangen te zien en door de volkomen irrelevantie voor ons dagelijks leven.

hoe een parlement de democratie af schaft

De benzineprijs en de betrouwbaarheid van de overheid

De vrij beleefde frase dat de auto een melkkoe, is moet verhullen dat U als burger daarmee wordt bedoeld, met die melkkoe. De benzineprijs bewijst dat.

ontbinden in factoren

Energiebesparing?

De dag dat mijn moeder aankondigde dat we aan energiebesparing gingen doen omdat ze ergens las dat dat veel scheelde en belangrijk was, was ik ongeveer 14. Denk ik.

Aardgas, integratiebeleid, Amsterdam

Het integratiebeleid van de stad Amsterdam

Op het integratiebeleid van de stad Amsterdam valt veel aan te merken, maar vooral dat de basis er van niet deugt.