Tags: overheid

Overheid 10

De Nederlandse Bond tegen Overheidszaken – Sandra Vogelaar en Jordy Zwarts

Kun je de Nederlandse overheid haar gang laten gaan zonder tegengas te moeten geven? Recente politieke ontwikkelingen tonen het tegendeel.

kunst en overheid 2

Kunst en overheid

Hoe dienen kunst en overheid zich tot elkaar te verhouden? Valt er iets goeds te verwachten van inhoudelijke besluiten die een overheid neemt over kunst?

immigranten 3

Te veel immigranten

Immigranten worden in Nederland in de watten gelegd door onze overheid. Meer dan de autochtone bevolking krijg je soms de indruk, suggereert Toon Kasdorp.

Overheid

Het tekort schieten van de overheid

Kun je alle feilen in de maatschappij toerekenen aan de overheid? In Nederland bestaat die neiging; kloppen doet het niet.

Nepnieuws

Nepnieuws van de overheid en de slapende journalistiek – Kees van der Pijl en Karel van Wolferen

Nepnieuws komt in verschillende vormen tot elke nieuwsconsument. De recente persconferentie over Russische spionage in Nederland toont dat aan.

overheid

De overheid beschikt over te veel middelen

Vrijwel alles zou beter gaan in Nederland als de overheid een stap terug zou doen en zich zou concentreren op de terreinen waar haar optreden onmisbaar is. Er zijn maar weinig samenlevingsproblemen die top...

overheid

We hebben een betere overheid nodig

Bureaucratie is onder meer alle gedrag van de overheid dat voortvloeit uit regels en niet is gericht op de concrete problemen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld uit de wens om ‘gelijke gevallen’ ‘gelijk’...