Tags: overheid

SyRI 2

SyRI-verbod – niet algoritmes, maar gebruikers zijn risico

Gisteren bepaalde de rechter dat de Systeem Risico Indicatie van tafel moet, omdat SyRI met behulp van algoritmes uw privacy te na komt.

Volkshuisvesting 7

Onzin over Volkshuisvesting – de vrije markt is niet alles

Vrijemarktdenken over Volkshuisvesting kan te ver gaan, en dan dient de overheid een rol te spelen. Victor Onrust is tegen al te veel vrijheid.

Overheid, publieke sector 4

Ergernissen over de overheid

Dat een goed functionerende overheid een belang is van iedereen wordt te weinig onderkend op de plekken waar dat er het meest toe moet doen.

Drachten 16

Drachten – verkeerde reden, verkeerde moment

De stille tocht die gisteren in Drachten werd gehouden was een mediamomentje van valse meelevendheid. Daarmee was het vooral een schrille tocht.

Klimaathoax 1

Klimaathoax – veiligheid, overheid en vakbonden

Met de klimaathoax wordt van alles ter discussie gesteld. Zaken waarbij dat niet opvalt worden er heel hypocriet in dienst van gesteld.

Totalitaire regimes 3

Totalitaire regimes – overheid en bureaucratie

We hebben een vaag idee van totalitaire regimes, maar dat de overheidsbureaucratie daar ook een vorm van is beseft niet iedereen.

eigen overheid 4

Overheid – schijnbewegingen van diverse pluimage

De overheid komt vaak met allerlei schijnmaatregelen, of ziet er om schijnredenen juist van af. Dat ondermijnt het burgervertrouwen in ernstig mate.