Tags: overbevolking

Overbevolking 5

Migratie en overbevolking

Nederland heeft met dik zeventien miljoen inwoners een stevige overbevolking en dat onze overheid de laatste decennia vier miljoen vreemdelingen hier toegelaten heeft van wie een groot deel Arabisch en Afrikaans is idioot.

Overbevolking

Overbevolking

In Nederland wonen te veel mensen en we hebben daarnaast een verouderende bevolking. Die twee verschijnselen hangen samen. De biologische reactie op overbevolking is een afname van het geboortecijfer.